Kristus vstal z mŕtvych! 
                    Aleluja!

Články

 • Výrobky Farskej charity Oščadnica na predaj Farská charita Oščadnica bude v našej farnosti 19. mája v nedeľu po sv. omšiach ponúkať na predaj svoje výrobky - hrnčeky. Kto by mal záujem nech si nezabudne zobrať peniažky - podporí tak dobrú vec :-)
  17. 5. 2019, 10:36 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Pozvánka Pozývame všetkých účastníkov jesenného kurzu Objav Krista na stretnutie v stredu 22. mája na fare po večernej sv. omši, v prípade, že nebude sv. omša tak o 18:00 hod. Tešíme sa na vás. 
  17. 5. 2019, 10:31 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Pozvánka na Hubertovskú sv. omšu Poľovnícke združenie POLOM pozýva všetkých poľovníkov a priateľov prírody 25. mája 2019 (sobota) na Deň sv. Huberta ku Medvedej skale kde sa bude sláviť o 12.30 hod. sv. omša. Po nej už tradične všetkých srdečne pozývajú na ochutnávku gulášov.sv. Hubert z Luttichu, biskupPatrón poľovníkovSv. Hubert bol žiakom sv. Lamberta. Pochádzal zo vznešenej rodiny. Oženil sa a pohyboval sa na dvore Pipina z Heristalu vo Francúzsku. Legenda rozpráva, že keď raz na Zelený štvrtok poľoval na jeleňa, zrazu uvidel medzi jeho parohami kríž. Malo to na neho taký mocný vplyv, že neskôr, keď ovdovel, odišiel do kláštora v Stavelote v Belgicku. Sv. Lambert ho v Maastrichte vysvätil za kňaza. V roku 705 sa po Lambertovi Hubert stal ...
  17. 5. 2019, 10:27 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Zamyslenie na 5. veľkonočnú nedeľu: Zodpovednosť lásky Dnes začnem od konca – Ježišovým novým prikázaním. Milovať ako on. Vari sa to dá? Dá. Ak Ježiš žije vo mne. Lebo potom on miluje vo mne. Takže splnenie tohto prikázanie je vo svojej podstate ľahké – pozvať Ježiša, aby žil vo mne. A toto pozvanie nikdy nezrušiť, respektíve vždy ho obnoviť, ak hriechom Ježiša pošlem preč.Ako však milovať konkrétne? Skutky apoštolov sú plné príkladov lásky. Dnešné čítanie je o ohlasovaní slova, o povzbudzovaní a posilňovaní sŕdc. Ohlasovať niekomu vykúpenie v Ježišovi Kristovi patrí medzi najväčšie prejavy lásky voči ľuďom – lebo im umožňuje získať večný život! Ako veľmi si pritom apoštoli uvedomovali, že v konečnom dôsledku je to Božie dielo – na konci dnešného úryvku vyznávajú, že to Boh „pohanom otvoril dvere ...
  17. 5. 2019, 10:09 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Zamyslenie na 4. veľkonočnú nedeľu: Pán sa stará Prežívanie Nedele Dobrého pastiera ma často napĺňa radosťou a obnovuje vo mne dôveru v dobrotu Boha. Pripomína mi totiž jeho starostlivosť o mňa. Viem, že som bol stratený, no Pán si ma našiel a teraz sa môžem tešiť, že som s ním.Ako veľmi sa museli radovať pohania v Antiochii v Pizídii, keď im Barnabáš s Pavlom zvestovali evanjelium a oni tak našli cestu k spáse a večnému životu! Ako hlboko musel prežívať Božiu starostlivosť inšpirovaný autor stého žalmu, keď vyzýva všetkých a všetko k jasotu, lebo „sme jeho ľud a ovce z jeho stáda"! Ako veľmi musí všetkých, čo milujú Ježiša, potešovať a napĺňať dôverou jeho slovo: „Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky" (Jn 10, 28 ...
  11. 5. 2019, 10:22 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Štafetová adorácia rodín za rodiny Pozývame rodiny našej farnosti zapojiť sa do celoslovenskej štafetovej adorácie rodín za rodiny. V našej farnosti sa táto adorácia bude konať 28. mája od 08:00 hod. do 20:00 hod. Ak máte záujem a možnosť zapojiť sa v tento deň do adorácie rodín svojou prítomnosťou, resp. niektorého člena vašej rodiny, pri Ježišovi v Eucharistii počas jednej hodiny od 8.00 do 20.00, ozvite sa koordinátorke, kontakty na koordinátorku v našej farnosti nájdete na tejto stránke: koordinátor Rakováviac info o tejto aktivite nájdete na stránke: adoraciarodin.sk
  7. 5. 2019, 10:42 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Veľká noc v našej farnosti Ďakujeme všetkým, ktorí v akejkoľvek forme prispeli k slávnostnému priebehu slávenia Veľkej noci v našej farnosti :-)A keďže väčšina chlapcov miništrantov bola na veľkonočný pondelok na sv. omšiach ráno, tak pri sv. omši o 10:30 hod. slúžili ako miništranti dievčatá. A treba uznať, že chlapcov zastúpili naozaj dobre :-) Nuž a po sv. omši začala tradičná "kysucká pobožnosť :-)" - šibačky a spev ľudových piesní. 
  22. 4. 2019, 6:32 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Krížová cesta na Veľký piatok Mládež našej farnosti si pre nás na Veľký piatok pripravila krížovú cestu v netradičnom prevedení. Každé zastavenie sme mohli intenzívnejšie vnímať nielen cez zamyslenie, ale aj cez obraz, ktorý vytvorili naši mladí v podobe tieňov. V mene našich farníkov ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a nacvičili túto krížovú cestu. Takýmto spôsobom sme mohli hlbšie prežiť tajomstvo utrpenia a obety Ježiša Krista.všetky fotky si môžete pozrieť v týchto albumoch:  foto Veronika , krížová cesta mladých
  28. 4. 2019, 8:49 zverejnil používateľ RKC Farnosť Rakova
 • Poďakovanie V mesiaci marec prebiehala v našej farnosti potravinová zbierka na pomoc pre ľudí žijúcich na východnej Ukrajine. Všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili vyslovujeme v mene otca Michala úprimné ďakujem. Nech vám to Pán odmení.
  7. 4. 2019, 3:12 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Páter Andrej odišiel do nebeskej vlasti S nádejou na spoločné stretnutie so zmŕtvychvstalým Pánom v nebeskej vlasti Vám oznamujeme, že dňa 15. marca 2019, vo veku 71 rokov do domu Otca a na svoju novú misiu odišiel dlhoročný africký misionár – salvatorián, Kristov kňaz a čestný občan obce Raková páter Andrzej Urbański SDSV pondelok 25. 3. o 17:00 hod. bude spoločná modlitba za zomrelého v kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej.Pohreb zosnulého pátra bude v stredu 27. marca 2019 o 12:00 hodine v Bazilike minor Najsvätejšieho srdca Pána Ježiša a Santuárium Fatimskej Panny Márie v Trzebini (Poľsko).Od 11:15 h modlitba posvätného ruženca, o 12:00 h svätá omša. Po ukončení svätej omše budú telesné pozostatky uložené v miestnej rehoľnej hrobke.Dňa ...
  24. 3. 2019, 11:51 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
Zobrazujú sa príspevky 1 - 10 zo stránky 80. Zobraziť ďalšie »


Farské oznamy

 • oznamy 19.05.2019.docx   22 kB – 18. 5. 2019, 11:52 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 12.05.2019.docx   22 kB – 11. 5. 2019, 23:34 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 05.05.2019.docx   22 kB – 5. 5. 2019, 4:45 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
Zobrazujú sa súbory (počet: 3) zo stránky Oznamy.

Pravidelné aktivity

Katechézy:  
Chvály:   štvrtok, 19:00 - 20:00, farský kostol 
Adorácia:   prvý piatok v mesiaci, hodinu pred večernou sv. omšou
posledný piatok v mesiaci, po sv. omši do 21.00 hod.
Fatimská sobota:   prvá sobota v mesiaci, 16:45, po sv. omši je procesia so sviečkami
Výročná poklona:  
24. apríla, sviatok sv. Juraja
Kontakty

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Raková 
Adresa:   Raková 145 023 51 Raková
IČO:   31905145
Telefón:   0414341222
Email:   rakova.fara@gmail.com
Web:   www.farnostrakova.sk
Farár:   Mgr. Ján Uskoba

Sväté omše


 Raková  Korcháň    U Blažíčka 
 PO     18:00    
 UT  06:30    
 ST  17:00 detská      
 ŠT  07:45    
 PI  18:00  16:20  
 SO  17:30    
 NE  07:30
 09:00
 10:30
 
 09:00  

Poznámky: U Blažička budú sv. omše podľa oznamov (druhú nedeľu v mesiaci o 9:30 hod. a poslednú sobotu o 16:00 hod. Na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6:30. V prípade pohrebu v dňoch po-štv. vyhlásená sv. omša nebude, bude iba pohrebná a vyhlásený úmysel sa presúva na nedeľu. Úradné hodiny sú pol hod. po sv. omšiach na Rakovej,okrem nedele. Rozpis má informatívny charakter, prípadné zmeny vyhlasujeme vo farských oznamoch.


Spovedanie

Bežný týždeň: Pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov

Prvopiatkový týždeň: Pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Starí a chorí: V prvopiatkovom týždni v piatok dopoludnia.