V čase zákazu vychádzania je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. 
Sv. omše na vaše úmysly bude p. farár slúžiť súkromne. 
Nedeľná sv. omša o 10.30 hod. bude vysielaná v priamom prenose, tak ako to bolo počas prvej vlny (na kabelovke a na fb stranke obce)
Na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa konať obrady, ale vo vnútri je počet osôb obmedzený na jednu osobu na 15 štvorcových metrov, (v Dome nádeje je to 8 osôb) vonku počet účastníkov obmedzený nie je, ale je potrebné dodržiavať opatrenia (odstupy 2 m, rúško, dezinfekcia rúk...)
viac informácií nájdete na stránke: www.tkkbs.sk

V tomto náročnom čase vás pozývame k "Neobmedzenej modlitbe v čase obmedzení" - viac informácií v článku na stránke farnosti.
Naši biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na sv. omši a pripojili k nariadeniu aj povzbudenie: "Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých: buďte si však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie."  
 
vysielané sv. omše  Radio Lumen TV LUX
 Pondelok -   Sobota
 8.30. hod., 18.00 hod.
 7.00 hod. 18.30 hod.
 Nedeľa
 8.30 hod.,18.00 hod.
 10.00 hod., 18.30 hod.
 Prenos modlitieb pred    Eucharistiou zo Šaštína  
 utorok, štvrtok, nedeľa - 20.00 hod.

Články

 • Získanie odpustkov pre duše v očistci v čase zákazu vychádzania Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Zároveň sú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Rovnako úplné odpustky, ktoré možno získať 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, pri návšteve chrámu alebo kaplnky, spojené s ...
  zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Zamyslenie na 30. nedeľu v Cezročnom období: Aké jednoduché Akým potešením pre všetkých jednoduchých Izraelitov bola Ježišova odpoveď učiteľovi Zákona: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!... Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" (Mt 22, 37. 39). Nijaká špekulácia, nie množstvo detailných nariadení, ale „milovať". Vložiť sa do lásky k Bohu celý. Milovať blížneho tak ako seba.Pre tých, čo poznajú Pána, je to jasné a rozmieňajú Ježišove slová v každodennom živote na drobné. Podobne, ako sme to počuli v dnešnom čítaní z Knihy Exodus – o láske k cudzincovi, o láske k sirote a vdove, o nezdieraní úrokmi, o starostlivosti o to, aby sa mal môj blížny čím prikryť... Ten, kto miluje, vie z vlastného života povedať tisíce príkladov, ako ...
  zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Misijná nedeľa: e-zbierka 18. októbra 2020 slávime v celej Cirkvi Misijnú nedeľu. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Vzhľadom na to, že na Slovensku nie je možná v plnej miere tradičná kostolná zbierka na misie, je možné prispieť na misijnú e-zbierku. Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Napriek nepriaznivej situácii, v ktorej sa nachádzame, sú takí, ktorí sú na tom ešte horšie.Svoje finančné príspevky môžete posielať na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný ...
  14. 10. 2020, 10:24 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Neobmedzená modlitba v čase obmedzení Otcovia biskupi nás prosia, aby sme, "vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty,  trpezlivosti a pokoja," spoločne sa modliac "k Bohu, aby ochraňoval Slovensko." Nenechajme v našej farnosti túto prosbu bez odpovede. Darujte našej krajine a ľuďom v nej zo svojho týždňa hodinu modlitby na tieto úmysly. Môžete sa modliť v kruhu svojej rodiny, alebo sami, obetujúc posvätný ruženec (napríklad tajomstvá svetla) alebo sa modliť vlastnými slovami. Prípadne sa môžete inšpirovať textami, ktoré sme pre vás pripravili.Námety na modlitbu v rodineAk sa modlíte spolu viacerí, jeden z vás nech modlitbu vedie. Časti ktoré má predniesť, označíme v texte písmenom V. Ostatní sú označení písmenom O a ten, kto prednáša texty z Božieho slova, písmenom L. Na stolík prestrite ...
  21. 10. 2020, 7:01 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách. Od 1. októbra, až do odvolania udelili biskupi dišpenz od účasti na nedeľných bohoslužbách. Zároveň prosia veriacich, ktorí sú vo vyššej miere ohrození, nech uprednostnia sledovania bohoslužieb prostredníctvom médií či internetu. Ide najmä o ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď.Biskupi zdôraznili potrebu zvýšenej miery vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov na bohoslužbách. Je nevyhnutné vyvinúť všetko úsilie, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Ťažkosti spojené s obmedzeniami treba teraz spoločne obetovať za koniec koronakrízy..Biskupi okrem toho prosia veriacich, aby vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Spoločne sa majú modliť k Bohu, aby ochraňoval Slovensko a prostredníctvom ...
  2. 10. 2020, 11:00 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Knižnica Vo vestibule farského kostola ( pri sväteničke) bola umiestnená knižnica s knihami s náboženskou tematikou z projektu Pastoračného fondu Žilinskej diecézy. Knihy sú voľne prístupné k zapožičaniu. Po prečítaní prosíme o vrátenie kníh späť do knižnice. Veríme, že Vás knihy zaujmú, obohatia a prehĺbia Vašu vieru.
  27. 9. 2020, 9:46 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Sviatok Sedembolestnej Panny Márie u nás už tradične v ľudových krojoch Na začiatku, pred troma rokmi, bol nápad pána farára J. Uskobu osláviť sviatok Sedembolestnej Panny Márie svätou omšou v ľudových krojoch. Ani sme netušili, že sa z tohto nápadu stane pekná tradícia. A tak sme opäť už tretí krát slávili svätú omšu v krojoch, čím sme si pripomenuli aj naše slovanské korene a tradície nášho národa, ktorý si Sedembolestnú Pannu Máriu vybral za svoju patrónku. Počas sv. omše zazneli piesne s doprovodom harmoniky v podaní folklórnej skupiny Muzička spod Javora z Čadečky a našich žien z folklórnej skupiny Rakovanka.  A veru, oplatilo sa obliecť do kroja, lebo každý, kto mal kroj, či len jeho náznak dostal od pána farára darček - rúško s ľudovými ornamentmi. Nuž, čo dodať, veríme, že sa ...
  17. 9. 2020, 10:31 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Slávenie sviatku nášho chrámu - Narodenie Panny Márie V tomto roku sme z dôvodu pandémie Covidu 19 nemohli sláviť naše najväčšie sviatky - Veľkú noc - spoločne v kostole, ale iba doma pri televíznych obrazovkách, či počítačoch. O to viac sme vďačný Pánu Bohu za to, že sviatok nášho chrámu, ktorý je zasvätený Narodeniu Panny Márie, sme už mohli sláviť spoločne v našom chráme, aj keď v sprísnených hygienických podmienkach, s rúškami na tvári a pod. :-) A tak sme mohli privítať medzi nami nášho rodáka, kňaza Antona Gavlasa, ktorý prijal pozvanie sláviť svätú omšu v sobotu večer. Počas sv. omše zazneli aj staršie mládežnícke mariánske piesne v podaní bývalého zboru Caritatis. Slávenie pokračovalo v nedeľu slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval špirituál kňazského seminára v Nitre, rodák z Čadečky, vdp. Miroslav ...
  17. 9. 2020, 9:27 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Organový koncert Kto o tom nevedel, nepočul - náš organ má už 100 rokov :-). Veru tak. A pri tomto významnom výročí sa uskutočnil v našom kostole v nedeľu 6. septembra 2020 organový koncert. Napriek svojmu úctyhodnému veku, zaznel skvelo v podaní Istvana Nagya, ktorý, ako povedal pán farár v príhovore, sa sám vyjadril, že máme naozaj dobrý organ. Vypočuli sme si úkážky z diel takých autorov ako bol J. S. Bach, F. Liszt, či Bartholdy a ďalších a veru bol to krásny umelecký zážitok. všetky fotky nájdete tu: organový koncert Raková
  17. 9. 2020, 8:36 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Požehnanie kaplnky V nedeľu 2. augusta bola u Gala požehnaná kaplnka zasvätená Panne Márii. Kaplnku dala postaviť p. Larisová.
  8. 8. 2020, 12:07 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
Zobrazujú sa príspevky 1 - 10 zo stránky 114. Zobraziť ďalšie »


Farské oznamy

 • oznamy 25.10.2020.docx   23 kB – od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 18.10.2020.docx   23 kB – 18. 10. 2020, 2:20 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 11.10.2020.docx   23 kB – 10. 10. 2020, 12:29 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
Zobrazujú sa súbory (počet: 3) zo stránky Oznamy.

Pravidelné aktivity - z dôvodu pandémie Covid 19 neprebiehajú

Katechézy:  "Zakoreniť sa v Kristovi"pondelok, po
sv. omši, alebo o 18:30 h.
, pastoračné priestory fary

Chvály:   prvá streda po prvom piatku po sv. omši, farský kostol 
Adorácia:   prvý piatok v mesiaci, hodinu pred večernou sv. omšou
posledný piatok v mesiaci, po sv. omši do 21.00 hod. 
Fatimská sobota:   prvá sobota v mesiaci, 16:45 hod.
Výročná poklona:  
24. apríla, sviatok sv. Juraja
Kontakty

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Raková 
Adresa:   Raková 145 023 51 Raková
IČO:   31905145
Telefón:   0414341222
Email:   rakova.fara@gmail.com
Web:   www.farnostrakova.sk
Farár:   Mgr. Ján Uskoba

Sväté omše


 Raková  Korcháň    U Blažíčka 
 PO     18:00    
 UT  06:30    
 ST  17:00 detská      
 ŠT  07:45    
 PI  18:00  16:20  
 SO  17:30    
 NE  07:30
 09:00
 10:30
 
 09:00  

Poznámky: U Blažička budú sv. omše podľa oznamov (druhú nedeľu v mesiaci o 9:30 hod. a poslednú sobotu o 16:00 hod. Na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6:30. V prípade pohrebu v dňoch po-štv. vyhlásená sv. omša nebude, bude iba pohrebná a vyhlásený úmysel sa presúva na nedeľu. Úradné hodiny sú pol hod. po sv. omšiach na Rakovej,okrem nedele. Rozpis má informatívny charakter, prípadné zmeny vyhlasujeme vo farských oznamoch.


Spovedanie

Bežný týždeň: Pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov

Prvopiatkový týždeň: Pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Starí a chorí: V prvopiatkovom týždni v piatok dopoludnia.