Vitajte na stránke farnosti Raková :-)

Z rozhodnutia KBS je od 17. júna zrušený dišpenz od povinného slávenia sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok. Výnimkou sú chorí. Sväté prijímanie sa naďalej podáva na ruku. Veriaci, ktorí nemôžu prijať na ruku z fyzických, psychických či duchovných dôvodov ide na sväté prijímanie posledný. „Šachovnicové“ sedenie je dobrovoľné, ale stále odporúčané. Zostáva povinná dezinfekcia a rúško na tvári. Znak pokoja naďalej vyjadrujeme úklonom a naďalej sa nepoužívajú sväteničky. 

Články

 • Zamyslenie na 18. nedeľu cez rok: Hlad a nasýtenie Prorok Izaiáš (55, 1 – 3): prísľub nasýtenia.Evanjelium (Mt 14, 13 – 21): naplnenie prísľubu – nasýtenie zástupov.Žalm (145, 8 – 9. 15 – 18): dôvera, že Pán neustále dobrotivo nasycuje všetko živé.Pavol (Rim 8, 35. 37 – 39): ani hlad (okrem mnohých iných vecí) nás neodlúči od Kristovej lásky.Asi takúto štruktúru – veľmi zjednodušene – vidím v dnešných čítaniach. Obsahuje istý paradox: sám Boh prisľubuje, že nás bude sýtiť. No zároveň cez apoštola Pavla hovorí, aby sme sa ani prípadným hladom nedali od neho odlúčiť.Tento paradox vo mne vyvoláva dôveru, že nech sa deje čokoľvek (ako som to nedávno písal: „Aj keď polia nedajú pokrm...", citujúc proroka Habakuka), Boh ma neopustí.Môžeme si povedať, že žijeme teraz v dobrých časoch – netrpíme hladom ...
  2. 8. 2020, 4:25 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Sv. omša na Čerchli - Vartovke Aj napriek nepriaznivému počasiu sme 20. júna 2020 slávili sv, omšu na Vartovke - Čerchli v kaplnke zasvätenej Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli i v daždi uctiť si Božské srdce a samozrejme ďakujeme organizátorom za pripravené tradičné občerstvenie (koláče, guláš...), no predovšetkým za to, že sa o toto miesto príkladne starajú a tak sa stáva toto miesto v lone prírody oddychom pre dušu i telo.Všetky fotky nájdete v albume: Foto - sv. omša na Čerchli - Vartovke 2020
  3. 7. 2020, 2:55 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Mimoriadna letná Tesco zbierka Tesco promptne reaguje na zložitú situáciu mnohých rodín, ktoré sa za súčasných okolností ocitli v núdzi. Tým, ktorí to teraz najviac potrebujú, pomôžu spoločne so zákazníkmi zorganizovaním letnej potravinovej zbierky. Potravinová zbierka bude prebiehať rekordne dlhý čas od 19. júna do konca augusta, a to vo všetkých 152 obchodoch na Slovensku. Zapojiť sa môžu všetci zákazníci, ktorí sa pri svojom bežnom nákupe rozhodnú zakúpiť trvanlivé potraviny navyše a darovať ich ľudom v núdzi. Môže ísť o rozličné produkty zo sortimentu trvanlivých potravín – napríklad ryžu, cestoviny, múku, cukor, olej, konzervy, zaváraniny, čaj či kávu. Samotné darovanie potravín je veľmi jednoduché a bezpečné: stačí ich odovzdať do vyznačeného miesta za pokladničnou zónou.Zdroj: www. dcza.sk
  29. 6. 2020, 8:14 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Hygienické opatrenia v kostole od 17. júna Od 17. júna je z rozhodnutia KBS zrušený dišpenz od slávenia sv. omše v nedeľu a vo sviatok. Neplatí to pre chorých.  Sv. prijímanie sa podáva stále na ruku, výnimka platí len pre veriacich, ktorí majú psychické, fyzické či duchovné dôvody. Na sv. prijímanie však pristupujú poslední. Naďalej sa odporúča  šachovnicové sedenie - pozri priložený obrázok, aj keď už je to dobrovoľné. Stále platí dezinfekcia rúk pri vchode do kostola, rúško na tvári a znak pokoja vyjadrujeme úklonom
  21. 6. 2020, 4:16 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Nedeľná bohoslužba pre rodiny s deťmi Prinášame vám nedeľnú domácu bohoslužbu pre rodiny s deťmi prevzatú zo stránky www.farnostskalite.sk    Stačí kliknúť na priložený link.Nedeľa Zoslania Ducha Svätého: Prijmite Ducha Svätého7. veľkonočná nedeľa: Nadišla hodina oslavy6. veľkonočná nedeľa: TV Ducha Svätého5. veľkonočná nedeľa : V dome nebeského Otca4. veľkonočná nedeľa: Ježiš je brána3. veľkonočná nedeľa:  Cestou do Emauz 2. veľkonočná nedeľa:  Čo videl Tomáš                             
  31. 5. 2020, 3:34 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Vyhodnotenie detskej pôstnej súťaže Od začiatku obdobia zákazu verejného slávenia sv. omší sme na našej stránke ponúkli deťom pôstnu súťaž.Každú nedeľu pribudla nová úloha vyplývajúca z evanjelia, ktoré sa v ten deň čítalo. Do súťaže sa zapojili deti Laura Urbaníková a súrodenci Lívia, Tobiáš a Dominik Kmecíkovci. Tieto deti, dostanú od p. farára odmenu za splnenie úloh na prvej detskej sv. omši, ktorá už bude verejne slávená. Aj keď si na tú odmenu budú musieť počkať, o to viac sa môžu tešiť :-)Deťom ďakujeme, že sa do súťaže zapojili a veríme, že okrem odmeny im to prinieslo aj niečo nové, čo sa dozvedeli a naučili :-)Nech sa páči, pozrite si v skratke aké úlohy mali deti a ich práce :-)1. Stretnutie Ježiša so ...
  16. 4. 2020, 7:08 zverejnil používateľ RKC Farnosť Rakova
 • Ako dosiahnuť odpustenie hriechov, keď nemôžeme ísť k svätej spovedi? Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi? Na túto otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež František pri rannej homílii v Dome sv. Marty. Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej ľútosti."Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôže vychádzať z domu? Ja sa však chcem zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, aby ma objal ako Otec... Čo mám robiť, ak nenachádzam kňaza?“ - Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu ...
  4. 4. 2020, 10:29 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • eRko Raková pre deti eRko Raková oznamuje všetkým deťom, že bude postupne pridávať na FB stránku eRka rôzne úlohy, výzvy, súťaže... Sledujte FB stránku eRka, na nej nájdete všetky úlohy :-)link na fb stránku: eRko Rakoválink na stránku na youtube - eRko Raková - You Tube
  27. 3. 2020, 9:33 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Príhovor nášho otca biskupa Tomáša Galisa: Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať? Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať?Počas mimoriadneho stavu v našej spoločnosti v týchto dňoch si často kladieme niektoré otázky. Napríklad: Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať?Vieme, že pôstne obdobie je „posvätný čas", keď s „duchovnou radosťou konáme pokánie" a „prinášame obety a dary, ktoré sa nám stanú posilou pre večný život". To nie je o smútku, o strachu, o neistote, ale o nádeji, o vzájomnom povzbudzovaní a o ochote otvárať sa pre druhých.Skrze vieru máme radostnú skúsenosť, že my nie sme pôvodcami svojho bytia, stvoriteľmi seba samých. Vieme, že už pred narodením sme boli chcení a milovaní. Ľudská sloboda znamená byť v radosti a v rozsiahlom priestore Božej lásky na jednej strane, a jeden ...
  23. 3. 2020, 14:03 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
 • Rok Božieho slova Rok Božieho slova sa na Slovensku začal prvú adventnú nedeľu Pastierskym listom otcov biskupov ako duchovná výzva podnecujúca čítať Sväté písmo viac ako doteraz. Výzva prehlbovať sa v jeho poznaní a v modlitbe s Písmom. Výzva motivovať seba aj naše deti, aby nás Božie slovo osobne oslovilo a sprevádzalo. Prvou adventnou nedeľou sa začal rok Božieho slova a bude trvať do 30. septembra 2020.Katolícke Biblické dielo prináša v rámci roku Božieho slova Komentáre a ďalšie aktivity, projekty, ktoré môžete nájsť na ich stránke: www.kbd.skv našej farnosti sa môžete zúčastniť stretnutí nad Božím slovom " Zakoreniť sa v Kristovi", každý pondelok po sv. omši v pastoračných priestoroch faryna našej stránke vám i naďalej ponúkame pravidelné nedeľné zamyslenia ...
  19. 1. 2020, 4:06 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
Zobrazujú sa príspevky 1 - 10 zo stránky 106. Zobraziť ďalšie »


Farské oznamy

 • oznamy 02.08.2020.docx   22 kB – 1. 8. 2020, 23:33 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 26.07.2020.docx   22 kB – 25. 7. 2020, 11:33 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 19.07.2020.docx   22 kB – 19. 7. 2020, 0:50 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
Zobrazujú sa súbory (počet: 3) zo stránky Oznamy.

Pravidelné aktivity

Katechézy:  "Zakoreniť sa v Kristovi"pondelok, po
sv. omši, alebo o 18:30 h.
, pastoračné priestory fary (momentálne neprebiehajú)

Chvály:   prvá streda po prvom piatku po sv. omši, farský kostol 
Adorácia:   prvý piatok v mesiaci, hodinu pred večernou sv. omšou
posledný piatok v mesiaci, po sv. omši do 21.00 hod. 
Fatimská sobota:   prvá sobota v mesiaci, 16:45 hod.
Výročná poklona:  
24. apríla, sviatok sv. Juraja
Kontakty

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Raková 
Adresa:   Raková 145 023 51 Raková
IČO:   31905145
Telefón:   0414341222
Email:   rakova.fara@gmail.com
Web:   www.farnostrakova.sk
Farár:   Mgr. Ján Uskoba

Sväté omše


 Raková  Korcháň    U Blažíčka 
 PO     18:00    
 UT  06:30    
 ST  17:00 detská      
 ŠT  07:45    
 PI  18:00  16:20  
 SO  17:30    
 NE  07:30
 09:00
 10:30
 
 09:00  

Poznámky: U Blažička budú sv. omše podľa oznamov (druhú nedeľu v mesiaci o 9:30 hod. a poslednú sobotu o 16:00 hod. Na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6:30. V prípade pohrebu v dňoch po-štv. vyhlásená sv. omša nebude, bude iba pohrebná a vyhlásený úmysel sa presúva na nedeľu. Úradné hodiny sú pol hod. po sv. omšiach na Rakovej,okrem nedele. Rozpis má informatívny charakter, prípadné zmeny vyhlasujeme vo farských oznamoch.


Spovedanie

Bežný týždeň: Pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov

Prvopiatkový týždeň: Pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Starí a chorí: V prvopiatkovom týždni v piatok dopoludnia.