Hrob je prázdny...
Ježiša v ňom niet...

Vstal z mŕtvych...
a zostáva s nami po všetky dni...

ALELUJA, RADUJME SA  :-)
S radosťou vám oznamujeme, že od 10. mája sa v našej farnosti obnovuje verejné slávenie sv. omší, samozrejme s dodržiavaním stanovených podmienok - ochranné rúško, dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola, rozostupy 2 metre (okrem členov jednej rodiny), sv. prijímanie do rúk. Sv. omše v nedeľu v Rakovej budú bývať na námestí. V týždni budú sv. omše pre veriacich rozdelené podľa miesta bydliska. Všetky sv. omše budú i naďalej prenášané cez internet a cez kablovú televíziu. Viac informácii si prečítajte v článku na našej stránke.

SV. OMŠE TV LUX

 RADIO LUMEN Bazilika Sedembolestnej - Šaštín
študio 7bolestna youtobe
Káblová televízia
kanál MEDIA TV 
 FB stránka obce Raková
 pondelok - piatok 07.00 h., 12.00 h., 18.30 h. 8.30 h.,   18.00 h.7.00 h,  18.00 h. 18.00 h.
 sobota 07.00 h., 16.00 h., 18.30 h. 8.30 h.,   18.00 h.8.00 h,  19.00 h.   17:30 h. 
 nedeľa10.00 h., 18.30 h. 8.30 h.,   18.00 h.7.00 h., 8.45 h., 10.30 h.,  19.00 h.     10.30 h. 

Články

 • Zamyslenie na 7. veľkonočnú nedeľu: Ježiš sa modlí za teba Ježiš sa za teba modlí (Jn 17, 9).Vieš o tom? Je veľmi dôležité vedieť to. Sám Boží Syn sa za teba prihovára u Otca. Ježiš sa za teba modlí. Vieš, tak ľudsky povedané, na aké úmysly?„Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene" (Jn 17, 11b).„... aby si ich ochránil pred Zlým" (v. 15b).„Posväť ich pravdou" (v. 17).„... aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal" (v. 21).„Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa" (v. 23).„Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si ...
  23. 5. 2020, 9:52 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Nedeľná bohoslužba pre rodiny s deťmi Prinášame vám nedeľnú domácu bohoslužbu pre rodiny s deťmi prevzatú zo stránky www.farnostskalite.sk    Stačí kliknúť na priložený link.7. veľkonočná nedeľa: Nadišla hodina oslavy6. veľkonočná nedeľa: TV Ducha Svätého5. veľkonočná nedeľa : V dome nebeského Otca4. veľkonočná nedeľa: Ježiš je brána3. veľkonočná nedeľa:  Cestou do Emauz 2. veľkonočná nedeľa:  Čo videl Tomáš                          
  23. 5. 2020, 10:00 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Verejné slávenie sv. omší v našej farnosti V súvislosti s prijatými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej republiky sa počnúc dňom 10. mája 2020 obnovujú sväté omše v kostoloch za obmedzených podmienok. V našej  farnosti Raková budú sväté omše nasledovne a s týmito obmedzeniami:1. Sväté omše v nedeľu budú slávené na námestí pred kostolom v časoch 7:30, 9:00 a 10:30. Na námestí budú pripravené stoličky v rozostupoch 2x2 metre. Prosíme vás, dajte prednosť na sedenie dôchodcom, tehotným ženám a rodičom s malými deťmi. Svätá omša o 10:30 bude prenášaná aj prostredníctvom káblovej televízie, internetu. na Korcháni o 9:00 bude určená sv. omša pre ľudí nad 65 rokov do naplnenia kapacity kostola. Ostatní veriaci môžu bohoslužbu sláviť vonku okolo kostola. 2. Sväté omše v ...
  16. 5. 2020, 9:27 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Pápež František vyzýva v mesiaci máj k modlitbe posvätného ruženca v rodine Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.- - - -List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020Drahí bratia a sestry,už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili" obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby ...
  2. 5. 2020, 7:44 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Vyhodnotenie detskej pôstnej súťaže Od začiatku obdobia zákazu verejného slávenia sv. omší sme na našej stránke ponúkli deťom pôstnu súťaž.Každú nedeľu pribudla nová úloha vyplývajúca z evanjelia, ktoré sa v ten deň čítalo. Do súťaže sa zapojili deti Laura Urbaníková a súrodenci Lívia, Tobiáš a Dominik Kmecíkovci. Tieto deti, dostanú od p. farára odmenu za splnenie úloh na prvej detskej sv. omši, ktorá už bude verejne slávená. Aj keď si na tú odmenu budú musieť počkať, o to viac sa môžu tešiť :-)Deťom ďakujeme, že sa do súťaže zapojili a veríme, že okrem odmeny im to prinieslo aj niečo nové, čo sa dozvedeli a naučili :-)Nech sa páči, pozrite si v skratke aké úlohy mali deti a ich práce :-)1. Stretnutie Ježiša so ...
  16. 4. 2020, 7:08 zverejnil používateľ RKC Farnosť Rakova
 • Online slávenia svätých omší v nedeľu a cez týždeň Priame prenosy svätých omší môžete sledovať aj z našej farnosti Raková z kostola Narodenia Panny Márie a to na kablovej televízii na kanáli Media TV Raková (infokanál).Rovnako ich bude možné sledovať aj na internete cez FB stránku obce Raková.Veľmi pekne ďakujeme nášmu pánu starostovi A. Heglasovi za osobné nasadenie a technickú pomoc pri týchto prenosoch. Po - piatok  Sobota18.00 hod. 17.30 hod.  Nedeľa10.30 hod.
  16. 5. 2020, 9:45 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Ako dosiahnuť odpustenie hriechov, keď nemôžeme ísť k svätej spovedi? Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi? Na túto otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež František pri rannej homílii v Dome sv. Marty. Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej ľútosti."Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôže vychádzať z domu? Ja sa však chcem zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, aby ma objal ako Otec... Čo mám robiť, ak nenachádzam kňaza?“ - Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu ...
  4. 4. 2020, 10:29 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • eRko Raková pre deti eRko Raková oznamuje všetkým deťom, že bude postupne pridávať na FB stránku eRka rôzne úlohy, výzvy, súťaže... Sledujte FB stránku eRka, na nej nájdete všetky úlohy :-)link na fb stránku: eRko Rakoválink na stránku na youtube - eRko Raková - You Tube
  27. 3. 2020, 9:33 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Kostoly sú cez deň otvorené V čase, keď nemôžeme mať spoločnú sv. omšu pripomíname, že k súkromnej modlitbe sú kostoly na Rakovej i na Korcháni  cez deň otvorené. 
  24. 3. 2020, 3:55 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Príhovor nášho otca biskupa Tomáša Galisa: Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať? Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať?Počas mimoriadneho stavu v našej spoločnosti v týchto dňoch si často kladieme niektoré otázky. Napríklad: Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať?Vieme, že pôstne obdobie je „posvätný čas", keď s „duchovnou radosťou konáme pokánie" a „prinášame obety a dary, ktoré sa nám stanú posilou pre večný život". To nie je o smútku, o strachu, o neistote, ale o nádeji, o vzájomnom povzbudzovaní a o ochote otvárať sa pre druhých.Skrze vieru máme radostnú skúsenosť, že my nie sme pôvodcami svojho bytia, stvoriteľmi seba samých. Vieme, že už pred narodením sme boli chcení a milovaní. Ľudská sloboda znamená byť v radosti a v rozsiahlom priestore Božej lásky na jednej strane, a jeden ...
  23. 3. 2020, 14:03 zverejnil používateľ Jozef Možiešik
Zobrazujú sa príspevky 1 - 10 zo stránky 112. Zobraziť ďalšie »


Farské oznamy

 • oznamy 24.05.2020.docx   25 kB – 23. 5. 2020, 9:16 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 17.05.2020.docx   25 kB – 16. 5. 2020, 11:45 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 10.05.2020.docx   24 kB – 9. 5. 2020, 12:27 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
Zobrazujú sa súbory (počet: 3) zo stránky Oznamy.

Pravidelné aktivity

Katechézy:  "Zakoreniť sa v Kristovi"pondelok, po
sv. omši, alebo o 18:30 h.
, pastoračné priestory fary (počas zákazu neprebiehajú)

Chvály:   prvá streda po prvom piatku po sv. omši, farský kostol 
Adorácia:   prvý piatok v mesiaci, hodinu pred večernou sv. omšou
posledný piatok v mesiaci, po sv. omši do 21.00 hod. 
Fatimská sobota:   prvá sobota v mesiaci, 16:45 hod.
Výročná poklona:  
24. apríla, sviatok sv. Juraja
Kontakty

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Raková 
Adresa:   Raková 145 023 51 Raková
IČO:   31905145
Telefón:   0414341222
Email:   rakova.fara@gmail.com
Web:   www.farnostrakova.sk
Farár:   Mgr. Ján Uskoba

Sväté omše


 Raková  Korcháň    U Blažíčka 
 PO     18:00    
 UT  06:30    
 ST  17:00 detská      
 ŠT  07:45    
 PI  18:00  16:20  
 SO  17:30    
 NE  07:30
 09:00
 10:30
 
 09:00  

Poznámky: U Blažička budú sv. omše podľa oznamov (druhú nedeľu v mesiaci o 9:30 hod. a poslednú sobotu o 16:00 hod. Na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6:30. V prípade pohrebu v dňoch po-štv. vyhlásená sv. omša nebude, bude iba pohrebná a vyhlásený úmysel sa presúva na nedeľu. Úradné hodiny sú pol hod. po sv. omšiach na Rakovej,okrem nedele. Rozpis má informatívny charakter, prípadné zmeny vyhlasujeme vo farských oznamoch.


Spovedanie

Bežný týždeň: Pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov

Prvopiatkový týždeň: Pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Starí a chorí: V prvopiatkovom týždni v piatok dopoludnia.