Ako vybaviť‎ > ‎

Birmovanie

Sviatosť birmovania v našej farnosti býva spravidla raz za tri roky. Termín určuje biskupský úrad.
Kandidátom birmovky môže byť každý náš pokrstený farník, stredoškolák a starší.
Zápis zvykne byť v septembri. Po zápise prebieha ročná príprava k prijatiu tejto sviatosti.

Dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania nech sa kontaktujú osobne u p. farára J. Uskobu.

Birmovný rodič: Musí mať sviatosť birmovania a ak nie je slobodný, musí žiť vo sviatostnom manželstve.