Ako vybaviť‎ > ‎

Krst


Vysluhovanie sviatosti - sviatosť krstu sa v našej farnosti vysluhuje pravidelne poslednú sobotu v mesiaci pri sv. omši o 17:30.

Krstná náuka je zvyčajne v piatok pred vysluhovaním sviatosti krstu po večernej sv. omši vo farskej budove.

Prihlásenie na krst - dieťa na krst prihlasujú rodičia (stačí jeden z nich) osobne na fare, k prihláseniu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

Podmienkou pre pokrstenie dieťaťa je, aby o krst požiadali rodičia, aby sľúbili, že ho budú vychovávať podľa Kristovho evanjelia - ako sľúbili ešte pred prijatím sviatosti manželstva, a náuky Cirkvi a aby sami žili príkladným kresťanským životom, teda aby bola opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve. Ak taká nádej chýba, môže sa krst odložiť.

Krstní rodičia - aby niekto mohol byť krstným rodičom musí spĺňať nasledovné podmienky:
  • Byť pokrstený, pobirmovaný, cirkevne zosobášený (ak žije vo zväzku)
  • Mať aspoň 16 rokov
  • Žiť príkladným kresťanským životom
  • Má si ho vybrať krstenec alebo jeho rodičia
  • Nemôže to byť vlastný otec alebo matka
  • Nemôže to byť kto žije ako druh a družka vo voľnom zväzku
Krst dospelých si vyžaduje dlhodobú prípravu - katechumenát. Bližšie informácie osobne.