Ako vybaviť‎ > ‎

Sobáš

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.

Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť


Vysluhovanie sviatosti - sviatosť manželstva sa vysluhuje spravidla v sobotu v popoludňajších hodinách, zvyčajne po celý rok okrem adventného a pôstneho obdobia.

Zápis - kto ju chce prijať má sa prihlásiť na farskom úrade minimálne 3 mesiace pred sobášom. Na zápis prichádzajú snúbenci spoločne.

Doklady - k zápisu je potrebné priniesť krstné listy snúbencov (ak nie sú pokrstení u nás) a občianske preukazy .

Predsobášne stretnutia - pred sobášom je potrebné absolvovať prípravu, ktorá spočíva:

  • stretnutie -  vo fare - vyplnenie sobášnej zápisnice na základe krstných listov snúbencov
  • stretnutie - spoločná príprava, prihlásiť sa treba na   www.domanzelstva.sk
  • stretnutie - priebeh liturgie sa koná v týždni uzavretia sviatosti manželstva podľa vzájomnej dohody

Štátna zápisnica - okrem cirkevnej zápisnice snúbenci musia urobiť zápis štátnej zápisnice aj na matrike obce Raková. (treba priniesť občiansky preukaz a originál rodný list).