Ako vybaviť‎ > ‎

Spoveď pre chorých a nevládnych

Nahlásiť chorých a nevládnych je potrebné u p. farára J. Uskobu.

Spovedať ich chodíme v prvopiatkovom týždni v piatok dopoludnia.