Ako vybaviť‎ > ‎

Sviatosť zmierenia


Každý človek potrebuje odpustenie, lebo si uvedomuje svoju nedokonalosť a slabosť. Odpustenie nie len to ľudské, ale aj znovu objavenie pravej Božej tváre, ktorý je láska. Táto sviatosť je prejavom túžby po odpustení a láske. 
Boh nám daroval prostriedok, ktorým môžeme priateľstvo a vzťah s ním obnoviť. Týmto darom je sviatosť zmierenia.

V našej farnosti môžte prijať sviatosť zmierenia v tieto dni:
  • Bežný týždeň:  pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov.
  • Prvopiatkový týždeň : Pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou
  • Starí a chorí: v prvopiatkovom týždni v piatok dopoludnia
Pred sv. spoveďou:

1. Modlitba k Duchu Svätému a spytovanie svedomia
Najprv prosíme Ducha Svätého o pomoc, aby sme pravdivo spoznali stav svojej duše – čo sme konali v rozpore s Božou vôľou.
napr: "Duchu Svätý, pomôž mi spoznať moje hriechy, úprimne ich vyznať, pomôž mi pocítiť bolesť a ľútosť nad nimi a daj mi silu polepšiť sa."
Po modlitbe si spytujeme svedomie. Môžeme si pomôcť vhodným spovedným zrkadlom – napr. v modlitebnej knižke. 

2. Vyznanie hriechov
Vo sviatosti zmierenia treba vyznať všetky ťažké hriechy. Treba uviesť aj okolnosti, ktoré hriechy „pritvrdzujú“. Nezaobaľujme ich do zbytočných rečí. Vedomé zamlčanie ťažkého hriechu je svätokrádež – zobrali sme niečo, na čo sme nemali právo. Taká spoveď je svätokrádežná – rozhrešenie je neplatné. Náprava je možná, keď to všetko vyznáme pri ďalšej sv. spovedi. Vyznáme aj ľahké hriechy, ktoré nám svedomie vyčíta. Pri vyznaní hriechov sú dôležité MOJE hriechy, nie susedove alebo manželove hriechy.

3. Ľútosť nad hriechmi
Všetci sme hriešni, ale tí, čo robia pokánie, majú nádej, že budú žiť večne. Bez úprimnej ľútosti nám kňaz nemôže dať rozhrešenie. Ľutovať môžeme vlastnými slovami, alebo naučenou ľútosťou, napr:  „Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil/a. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu”.

4. Zadosťučinenie – úkon kajúcnosti
Prijatie úkonu kajúcnosti je znakom toho, že to s pokáním a polepšením sa myslíme úprimne. Rozhrešenie odstraňuje hriech, ale nie všetky následky, ktoré každý hriech prináša. Hriešnik musí urobiť ešte niečo, aby odčinil svoje hriechy: Musí primeraným spôsobom zadosťučiniť za svoje hriechy. To sa volá aj pokánie.

5. Predsavzatie
Ježiš nám ukázal, akí máme byť. Pri spytovaní svedomia skúmame, čo máme robiť, aby sme sa pripodobnili Ježišovi. Zo zistených skutočností má vzniknúť predsavzatie. A máme to aj vykonať a neodkladať každý deň na zajtra – a to je pokánie.
Predsavzatie je „pokračovaním“ spovede v bežnom živote. Má byť konkrétne, zamerané proti najťažším hriechom, prípadne proti osobnému sklonu, kde najčastejšie padneme do hriechu.Priebeh sviatosti zmierenia:

Pristúpiš ku kňazovi a sadneš si na pripravenú stoličku alebo si kľakneš.
Spolu s kňazom sa prežehnáš: “V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen“.

Kňaz Ťa privíta slovami: „Pán nech je v tvojom srdci, aby si skrúšene vyznal/a svoje hriechy“.
Povieš:
„Spovedám sa Pánu Bohu i vám, otče duchovný, že som od poslednej spovede spáchal/a tieto hriechy“ a následne vyznáš svoje hriechy. Svoje vyznanie zakončíš slovami: „Na viac hriechov si nespomínam“.

Kňaz Ťa poučí a povzbudí. Udelí Ti pokánie za hriechy a vyzve, aby si oľutoval svoje hriechy.
Môžeš povedať slová ľútosti svojimi slovami alebo nasledovne:
„Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil/a. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu”.

Potom Ti kňaz udelí rozhrešenie slovami:
„Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého”.
Pri záverečných slovách urobí kňaz znak kríža, a ty sa prežehnáš.

Kňaz zakončí sviatosť zmierenia slovami: Ďakuj Pánovi, lebo je dobrý!
Odpovieš: Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
Kňaz povie: Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji.
Poďakuješ: Bohu vďaka.

Odchádzaš zo spovednice s pozdravom: S Pánom Bohom.

Následne si vykonáš uložené pokánie a poďakuješ sa Bohu za jeho milosrdenstvo prejavené voči Tebe v tejto sviatosti.
Pane Ježišu, tvoje milosrdenstvo je nekonečné. Ty si mi skrze kňaza odpustil všetky moje hriechy, ktorými som urazil teba, mojich blížnych a ublížil aj sebe samému. Ďakujem ti a prosím pomáhaj mi, aby som vytrval na ceste za tebou po celý môj život.