Články


Mikulášske balíčky pre Ukrajinu

uverejnené používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované ]

IVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sv. mikuláš tento rok vás pozývame podeliť sa s Mikulášskymi dobrotami s deťmi z Ukrajiny. 
Doniesť ich môžete po sv. omšiach do budúcej nedele.


Vianočná svätá spoveď

uverejnené používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované ]

Ponúkame vám prehľad vianočnej sv. spovede u nás i v okolitých farnostiach. Všetky termíny nájdete na stránke www.dcza.sk
Prevzaté zo stránky www. dcza.sk

Dekanát Čadca

14. decembra 2019 (sobota)
 • 13.30 h - 14.30 h Čadca-Milošová
16. decembra 2019 (pondelok)
 • 10.00 h - 12.00 h Raková
 • 14.00 h - 16.30 h Raková
19. decembra 2019 (štvrtok)
 • 16.00 h - 17.30 h Zákopčie
20. decembra 2019 (piatok)
 • 08.00 h - 11.30 h Čadca-Mesto
 • 13.30 h - 16.00 h Čadca-Mesto
 • 14.00 h - 17.30 h Čadca-Kýčerka
 • 16.30 h - 18.00 h  Čadca-Mesto
21. decembra 2019 (sobota)
 • 08.00 h - 11.30 h Čadca-Mesto
 • 10.00 h - 11.30 h Čadca-Kýčerka
 • 13.30 h - 16.00 h Čadca-Mesto
 • 14.00 h - 17.30 h Čadca-Kýčerka
 • 16.30 h - 18.00 h  Čadca-Mesto

Dekanát Turzovka
(výber)

21. decembra 2019 (sobota)
 • 10.00 h - 11.30 h Turzovka
 • 14.00 h - 17.30 h Turzovka
22. decembra 2019 (nedeľa)
 • 14.30 h - 16.30 h Staškov

Zamyslenie na 2. adventnú nedeľu: Pozemské veci - prekážka i šanca

uverejnené používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované ]

Keď som si čítal liturgické texty dnešnej nedele, vnímal som, ako ma oslovujú detaily, myšlienky, možno vytrhnuté z kontextu, ale prinášali mi potechu a nádej. Tak sa skúsim s nimi podeliť.

Modlitba dňa obsahuje takúto prosbu: „Bože, nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci prekážali ísť v ústrety tvojmu Synovi..." Niektoré starosti môžu byť prekážkou na ceste k večnosti. Aké prekážky vnímam na svojej ceste? Nepripisujem im väčší význam, ako skutočne majú? Mám starosti tiež o nebeské veci?

Prvé čítanie mi hovorí, že ak chcem mier a pokoj na zemi, musím sa usilovať o to, aby každý poznal Boha: „Nik nebude škodiť ani pustošiť..., lebo poznaním Pána bude naplnená zem" (Iz 11, 9). Je to jasný návod na pokoj. Všimni si: Boh nerobí poriadok. Nepoužíva silu ani silácke reči. Boh sa dáva poznať. A poznanie Boha zaisťuje pokoj.

Žalmista volá: „V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja" (Ž 72, 7). Jeho volanie mi logicky nadväzuje na slová proroka. Kde vládne Boh, kde je Boh poznaný a milovaný, tam je spravodlivosť a pokoj. Všimni si, kto všetko to bude prežívať: bedár, chudobný, úbožiak. Ale tiež kráľ či kráľov syn, ak spravodlivo vládne...

Pavol v Liste Rimanom (15, 4) hovorí o trpezlivosti a úteche z Písma. A hneď v nasledujúcom verši hovorí, že Boh je Bohom trpezlivosti a potechy. Ak teda chcem oboje zakúšať, tak cez poznanie Písma sa dostanem k stretnutiu s Bohom, ktorý mi dá aj útechu aj trpezlivosť.

A Ján Krstiteľ v evanjeliu (Mt 3, 1 – 12) síce nazýva niektorých „hadie plemeno", ale ani im neodopiera krst pokánia. Hovorí však, že krst má prinášať primerané ovocie. A tým sa znovu dostávam k pozemským veciam – ale už nie ako k prekážkam, ktoré mi bránia ísť v ústrety Kristovi, ale ako k príležitostiam, keď môžem konať dobro svojim bratom a sestrám – napríklad odstraňovaním prekážok, ktoré im bránia pohliadnuť hore, k Bohu.

Ako to môžem dokázať? Modlitba po prijímaní obsahuje túto prosbu: „Daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti naučili správne hodnotiť pozemské veci..." Sviatostný život mi zabezpečuje jasný pohľad a správne rozhodnutia. Bez neho len tápam v tme...

Celé toto moje putovanie po dnešných textoch má však širší rámec. Prorok Izaiáš ho vyjadruje pre nás nepredstaviteľnými obrazmi o spolužití zvierat, ktoré sú v našom svete rozdelené na predátorov a na korisť: vlk a baránok, leopard a kozliatko, lev a teliatko, medvedica a krava. Teším sa na deň, keď tento „pokoj zbraní" bude. Keď príde Ježiš. Keď bude nové nebo a nová zem,.

Vieš, že to tak už kedysi bolo? V raji. A znovu bude. Opäť v raji. Lebo Ježiš príde. On je Pán!

Advent v našej farnosti - pozvánky

uverejnené 1. 12. 2019, 4:39 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 1. 12. 2019, 4:39 ]

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt adventPozývame vás k hlbšiemu prežívaniu adventného času. 
 • Duchovná obnova v dňoch 6. - 8. december (piatok, sobota, nedeľa), pri sv. omšiach, povedie ju misionár pôsobiaci vo Vietname
 • Stretnutia nad Svätým písmom s názvom Zakoreň sa v Kristovi. Prebiehajú v stredu o 18:00 v pastoračných priestoroch fary. Prvý blok stretnutí do Vianoc má názov: Boh ťa miluje. Stretnutia sú určené pre všetkých, ktorí chcú svoj život pevnejšie postaviť na Kristovi. Je potrebné doniesť si Sväté písmo a niečo na písanie. Každé stretnutie bude trvať asi hodinu. Uskutočnia sa, aj keby niektorú stredu nebola svätá omša. 
 • projekt Advent s KBS - myšlienky na každý deň - viac na stránke - zamyslenia.kbs.sk
 • Duchovná literatúra z vydavateľstva redemptoristov Slovo medzi nami. Dva tituly sú určené predovšetkým (ale nielen) mladým ľuďom, jeden ženám, jeden starším a jeden všetkým, ktorí chcú mať duchovného sprievodcu celým budúcim rokom. Knihy sa nachádzajú vzadu na stolíku, podarilo sa nám ich získať v zľave, môžete si ich tam zakúpiť.

Diecézna projektová súťaž - verejné hlasovanie

uverejnené 1. 12. 2019, 4:14 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 1. 12. 2019, 4:14 ]

Od 1. do 15. decembra môžete hlasovať
za farské a diecézne projekty, ktoré boli predložené v rámci diecéznej projektovej súťaže. Aj naša farnosť sa zapojila do súťaže podaním dvoch projektov. 

1. Kniha ako pomocník duchovného rastu (predkladateľ: Mária Škripková, Ľudmila Hrubá, Jana Kováčiková)

Chceme zriadiť knižnicu s náboženskou literatúrou, ktorá by bola umiestnená vo vestibule farského kostola, aby bola k dispozícii čo najširšej verejnosti. Chceme osloviť katolícke vydavateľstva s prosbou o poskytnutie zľavy na vybrané tituly z ich ponuky.Chceme zároveň organizovať besiedky, kde by sme mohli rozobrať témy a biblické príbehy z prečítaných kníh, podľa záujmu farníkov aj mesačne.


2. Hudbou k Bohu
(predkladateľ: CZŠ J. Palárika)

Prostredníctvom hudby ohlasovať radosť Božích detí a pritiahnuť čo najviac ľudí (i tých hľadajúcich) ku Kristovi. V rámci nášho projektu chceme umožniť deťom, ktoré sú zapojené v školskej kapele, využívať svoje dary a talenty pre dobro druhých.Touto službou pomáhať ostatným rásť vo viere a nachádzať radosť v každodennom živote.

Ako hlasovať?
 • Otvorte si stránku  projekty.dcza.sk
 • zvoľte možnosť "dať hlas farskému projektu
 • kliknite na tlačítko "hlasovanie"
 • do políčka "filtrovať podľa farnosti/dekanátu" napíšte "Raková"
 • projekt si otvoríte kliknutím na tlačítko "viac informácií"
 • kliknite na link "hlasovať za projekt" , projekt môžete aj finančne podporiť, potom kliknite na "darovať"
 • vyplňte údaje a kliknite na "poslať overovací sms kód", 
 • kód, ktorý vám príde formou sms zapíšte do políčka "sms" a odošlite 
Hlasovať môžete aj viac krát, ale vždy z iného mobilného čísla :-)
Ďakujeme za vaše hlasy pre projekty našej farnosti :-)

Objav Krista 2019

uverejnené 1. 12. 2019, 3:19 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 1. 12. 2019, 7:28 ]

V dňoch 9.10.- 20.11. 2019 sa v našej farnosti opäť konal evanjelizačný kurz Objav Krista, na ktorý sa prihlásilo 26 účastníkov, túžiacich nájsť alebo obnoviť si osobný vzťah s Kristom. 

Kurz pozostával zo siedmich večerných stretnutí a jednej duchovnej obnovy. Každú stredu večer po svätej omši smerovali naše kroky do fary, kde nás čakal duchovný program. Najskôr sme sa posilnili chutnou večerou, po ktorej nasledovala modlitba, prednáška na určitú tému a diskusia o téme v malých skupinkách.

Postupne sme sa zamýšľali nad základnými otázkami: Aký je zmysel života?, Prečo je Ježiš dôležitý?, Čo nám chce Ježiš povedať?, Prečo potrebujeme Spasiteľa?, Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?. Počas duchovnej obnovy sme uvažovali, kto je Duch Svätý a ako pôsobí v živote každého z nás. Uvedomili sme si, že Duch Svätý je prejavom Božej lásky k nám, bez pôsobenia ktorého nedokážeme žiť radostný kresťanský život. Mali sme možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, zakúsiť pôsobenie modlitby príhovoru a obnoviť si krstné sľuby. Na posledných dvoch stretnutiach sme sa venovali témam Nový život v Duchu: byť učeníkom Katolíckej cirkvi, Veriť a niekam patriť: prečo potrebujeme cirkev. S novým životom v Duchu prichádzajú aj milosti, ale aby sme mohli čerpať zo sily, ktorú nám Boh ponúka, musíme praktizovať štyri podstatné prvky kresťanského života: každodennú modlitbu a čítanie Svätého písma, službu a evanjelizáciu, sviatosti a spoločenstvo.

Za sedem spoločným večerov sme vytvorili malé spoločenstvo, v ktorom sme už neboli anonymní farníci, ktorí sa stretávajú na ulici alebo v kostole, ale skutoční bratia a sestry.

Na realizácii kurzu sa podieľalo veľké množstvo dobrovoľníkov, bez ktorých by sa kurz nemohol uskutočniť. Všetkým dobrovoľníkom veľmi pekne ďakujeme.

V srdci nás všetkých zostala túžba, aby bol Ježiš Kristus Pánom nášho života, ktorej chceme zostať verní.
                                                                                                                                                                                M. Sihelníková

všetky fotky nájdete v albume - Objav Krista 2019


trochu zo zákulisia kurzu :-)

    

a takéto dobroty nás čakali :-)

      

          


Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu: Nové šaty

uverejnené 1. 12. 2019, 3:02 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 1. 12. 2019, 3:03 ]

Ježiš sa vráti. To je istejšia pravda ako tvrdenie, že zajtra svitne nový deň. Lebo ak sa Ježiš vráti dnes, zajtra už nový deň – tak, ako sme to prežívali doteraz, – nebude.

Ak žijem podľa pravdy, to, čo som teraz napísal a čo vychádza z Písma, by malo mať radikálny dopad na môj život. Ježiš príde. Nevedno kedy. Možno o minútu. Čo bude so mnou? Ako môžem dosiahnuť istotu, že ma nepostaví po svojej ľavici?

Nuž, apoštol Pavol dáva veľmi jasný „recept", ako ju dosiahnuť: „Oblečte si Pána Ježiša Krista" (Rim 13, 14a). Odpoveď je teda jasná, ale ako ju realizovať? Ako si „obliecť Krista"?

Zdá sa však, že Pavol si protirečí. V Liste Galaťanom totiž píše: „Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli" (3, 27).

Áno, pri krste som sa stal druhým Kristom, úplne jemu podobným, čo Pavol vyjadruje obrazom „oblečenia" si Krista. No keď ma znovu vyzýva obliecť si Krista, spomína predtým činy, ktoré spôsobili či spôsobujú, že som Kristovu podobu stratil – „skutky tmy: hýrenie, opilstvo, smilstvo, necudnosť, sváry, žiarlivosť" (porov. Rim 13, 12. 13). V Pavlových listoch sa dajú nájsť aj ďalšie "katalógy" hriechov (pozri napr. Gal 5, 19 – 21). Takže už som kedysi mal Krista „oblečeného", no pretože som ho stratil spomínanými aj inými hriechmi, musím si ho znovu „obliecť".

Ako sa oblieka Kristus? Keďže som už pokrstený, tak je len jedna cesta – pokánie. Uznanie svojich previnení, ich vyznanie a ľútosť, prijatie odpustenia (aj vo sviatosti zmierenia) a „oblečenie" si Krista jeho prijatím. Najprv v modlitbe a potom v Eucharistii.

Fajn, mám to za sebou, Ježiš sa môže vrátiť.

A ako si overím, že som si skutočne obliekol Krista? Veľmi jednoducho. Je to uvedené v citáte, ktorý som vybral za motto týchto zamyslení na celý nový liturgický rok. Volám, kričím, hovorím: „Ježiš je Pán!" Nemohol by som to robiť, ak by to vo mne nehovoril Duch Svätý, ak by som si jeho mocou neobliekol Krista. Budem to v týchto dňoch hovoriť ľuďom, s ktorými sa budem stretávať. Aby všetci vedeli, že som si obliekol Krista. Aby túžili byť jeho obrazom.

Ježiš je Pán! Povedz to najprv sám sebe (nahlas) a potom to povedz niekomu blízkemu.


P.S. Koľko problémov (aj v Cirkvi) by sa vyriešilo, keby sme si denne obliekali Krista a ohlasovali: „Ježiš je Pán!"

Omša ako vianočný dar

uverejnené 10. 11. 2019, 4:01 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 10. 11. 2019, 8:10 ]

Chcete pomôcť kňazom na misiách a zároveň darovať svojim blízkym naozaj vzácny dar?  Obetujte za nich svätú omšu, ktorú odslúžia kňazi v misijných krajinách. Pre obdarovaného vám pošleme (misijné diela) darčekovú vianočnú pohľadnicu, aby ste ju mohli osobne odovzdať priamo vašim blízkym pred Štedrým dňom. 

Milodar na jednu svätú omšu – 5 eur
Milodar na novénu – 9 svätých omší – 45 eur
Milodar na gregoriánske omše – 30 svätých omší – 150 eur

viac informácii i registrácia na stránke misijnediela.sk
V nedeľu 15. decembra 2019 končí možnosť objednávania darčekových pohľadníc, aby sme ich mohli včas doručiť adresátom pod vianočný stromček.

V našej farnosti si môžete dať zápisať úmysly sv. omší tento týždeň v sákristii po sv. omšiach.

Číslo účtu SLSP: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (VS: 500) Do poznámky uveďte počet svätých omší a váš email alebo adresu.


Video YouTube
Zasvätenie Cirkevnej školy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

uverejnené 26. 10. 2019, 11:27 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 26. 10. 2019, 11:27 ]

Na misijnú nedeľu 20. októbra 2019 sme v našej farnosti zažili krásnu slávnosť. Počas sv. omše o 10.30 hod. sa žiaci a učitelia CZŠ J. Palárika zasvätili Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Modlitbu zasvätenia predniesol pred obrazom Nepoškvrnenej riaditeľ Cirkevnej školy Mgr. Jozef Šimúnek a pán farár J. Uskoba.

"Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i vo smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam Tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen."

všetky fotky nájdete na v tomto albume: zasvätenie Cirkevnej školyMilión detí sa modlí ruženec

uverejnené 22. 10. 2019, 10:49 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 22. 10. 2019, 10:49 ]

V piatok 18. októbra sa i deti našej farnosti zapojili do modlitbovej výzvy sv. Otca Františka "Milión detí sa modlí ruženec". Najskôr o 9.00 hod. prišli do kostola žiaci spolu s učiteľmi CZŠ J. Palárika. Po nich o 10. 30 hod. sa prišli modliť žiaci a učitelia druhého stupňa ZŠ M. Mravca. Deti prvého stupňa sa modlili v škole na vyučovacích hodinách. O tom ako akcia prebiehala nám napísala p. katechétka M. Budošová.
"Páter Pio povedal, že keď sa deti modlia ruženec tak touto modlitbou môžu zmeniť svet. A tak i žiaci druhého stupňa štátnej školy sa tiež rozhodli zmeniť svet, zapojili do modlitieb Milión detí sa modlí ruženec. Spoločne sa zjednotili a vytvorili modlitbové spoločenstvo . Začali i končili Mariánskymi piesňami.  Jednotlivé ročníky od piatakov po deviatakov sa postupne predmodlievali desiatky ruženca . Pred začatím desiatku sa prečítalo krátke zamyslenie. Každé dieťa dostalo ruženec od ACN Slovensko - pomoc trpiacej Cirkvi. S deťmi sa modlil i pán farár, ktorý na záver udelil požehnanie. Bol to silný moment duchovnej jednoty." 

všetky fotky nájdete v albume: Milión detí sa modlí ruženec

1-10 of 94