Články


Zamyslenie na 20. nedeľu v Cezročnom období: Do krvi!

uverejnené 17. 8. 2019, 11:51 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 17. 8. 2019, 11:52 ]

„S očami upretými na Ježiša" (Hebr 12, 2). Toto je spôsob, ako dosiahnuť svätosť, ako získať večný život s ním. Oči upreté na Ježiša.
Ale akého Ježiša? Keď si prečítaš či vypočuješ dnešné evanjelium, tak zistíš, že Ježiš nie je krásny muž s dlhými vlasmi zo zbožných obrázkov, ale bojovník, rozsievač nepokoja, ten, ktorý spôsobuje rozdelenie, dokonca priamo v rodine. Vieš si predstaviť Ježiša, ako prichádza do chrámu a tichým hláskom láskavo prosí kupcov a predavačov, aby odtiaľ odišli? Nie, Ježišov hlas hrmel ako hrom a jeho bič bol skutočný a rozdával bolestivé údery (pozri Jn 2, 15). Vieš si predstaviť, ako Ježiš pri Lazárovom hrobe pošepky rozkazuje smrti? Nie, Písmo hovorí, že zvolal veľkým hlasom (Jn 11, 43)! A čo búrka na mori? Aj tej pohrozil, neprosil ju! To je náš Ježiš. S láskavým pohľadom a milosrdným srdcom, no nekompromisným voči zlu a hriechu.
My radi nasledujeme nežného a láskavého Ježiša. Tým si potom ospravedlňujeme svoju slabosť a kompromisy s hriechom, lebo aj my predsa musíme byť nežní a láskaví. Ale keď vieš, že tvoj život je bojom proti diablovi a hriechu, tak musíš mať v prvom rade pred očami a v srdci Ježiša, hrozného vo svojej moci a sile, ktorou diabla porazil. Diabol od teba neujde, ak nebudeš vnímať a mať v sebe Ježiša a jeho moc.
Prečo je naše kresťanstvo často bezzubé, ochabnuté, akosi bez sily a moci? Prečo Pavol Timotejovi napísal, že ľudia v posledných časoch „budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať" (2 Tim 3, 5)? Lebo sme nezhodili „všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva" (Hebr 12, 1).
Tak dosť bolo hriechu! Vstaň a hneď teraz odhoď všetku príťaž, ktorá ti bráni byť ako Ježiš, ktorá ti bráni pustiť Ježiša natrvalo do svojho života! Rozmeň si to na drobné – je tvojou príťažou televízor, počítač, alkohol, porno, klebety, nakupovanie, móda, hudba...? To všetko dnes odhoď a otvor srdce Ježišovi, nech sa on, mocný, stane vládcom tvojho života. (Kedysi som podľahol strategickej počítačovej hre. Odhodil som ju tým, že som si ju z počítača vymazal a už nikdy je znovu nenahral.)
Čo však s časom, ktorý získaš tým, že odhodíš spomínanú príťaž? Opýtaj sa Ježiša, ako máš získaný čas využiť. Počúvaj ho a potom konaj. Možno ťa potom budú chcieť zabiť – ako Jeremiáša. Vedz však, že tak budeš mať istotu, že si na dobrej ceste.

Zamyslenie na 19. nedeľu v Cezročnom období: "Nech je zvelebený Pán!"

uverejnené 10. 8. 2019, 10:43 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 10. 8. 2019, 10:44 ]

Vieš, že si vyvolený? Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastníctvom. Amen. Aleluja!
Tu by som mal skončiť, keby... Keby to nebolo tak, že to v podstate neprežívame. Lopotíme sa (viem, čo píšem: v piatok som kosil ovos – kosou; a možno ma čaká mlátenie cepmi...), trápime sa navonok i vnútorne, radosť je kdesi ďaleko, šťastie nás obchádza... Len kde-tu sa objaví záblesk raja, záblesk radosti, ktorá nám napĺňa dušu a vyvoláva pieseň na perách. Prečo to je takto?
Sme uprostred boja. Bojuje sa o našu dušu. Neustále. Nemysli si, že o tvoju nie. Diablovi na tvojej duši záleží. Teší sa (tak po svojom, diabolsky) z každého, z koho urobí takého zloducha ako je on. No oveľa viac záleží na tebe Bohu. Diabol pre teba nezomrel. Boh áno. A práve preto, že Boh pozná tvoju skutočnú cenu („boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka" – 1 Pt 1, 18 – 19), práve preto mu na tebe nesmierne záleží. A preto ti oznámil kopu vecí o tvojej budúcnosti, aby ťa tvoje súčasné starosti nepohltili a nerozdrvili.
Takže – si Božím vlastníctvom. Boh si ťa vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby si bol svätý a nepoškvrnený (pozri si chválospev v prvej kapitole Listu Efezanom, celý je o tom, čím nás Boh od večnosti obdaroval). Boh ťa vykúpil a zachránil – o tom je vtelenie, narodenie, život, utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Chápeš? To, čo píšem, nie sú informácie ani teológia. To je tvoj život!
Izraeliti to podľa Knihy múdrosti pochopili skôr, ako boli vyslobodení z egyptského otroctva. Verili svojmu Bohu a „vopred zaspievali chválospevy otcov" (Múd 18, 9). Vedeli o tom patriarchovia vyvoleného národa – o ich viere hovorí dnešné čítanie z Listu Hebrejom (prečítaj si celú 11. kapitolu). Takúto vieru od nás očakáva Ježiš, lebo „vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo" (Lk 12, 32).
Aj od teba sa očakáva postoj chválospevu a radosti. Lebo Boh za teba bojuje víťazný boj. Samozrejme, ráta s tvojou spoluprácou, ktorá sa neprejavuje len spevom či radosťou, ale aktívnym odmietaním zla v akejkoľvek podobe a ustavičným konaním dobra. Očakáva od teba, že svoje oči budeš upierať na to, že je nad slnkom (pamätáš si čítanie z minulej nedele?). Jednoducho čaká, že budeš zbláznený do Ježiša.
V 40. žalme je krásny verš, ktorý hovorí o tom, čo robia tí, čo milujú Bohu a veria mu: :A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria: ‚Nech je zvelebený Pán!‘" (v. 17). Nauč sa to hovoriť vždy, keď niečo potrebuješ, i vtedy, keď ťa postihne niečo ťažké. A budeš mať ďalší dôvod milovať Boha...
A čo keď príde smrť – niekoho blízkeho či tvoja vlastná? „Nech je zvelebený Pán!"

Farský denný tábor

uverejnené 31. 7. 2019, 13:21 používateľom RKC Farnosť Rakova   [ aktualizované 31. 7. 2019, 13:23 ]

Počas tohto týždňa 22.-26. júla sa u nás vo fare konal farský denný tábor. Naše decká sprevádzali (len tí najlepší) animátori zo združenia mladých - Laura (a aj naši domáci animátori). Spolu sme prežili neskutočne požehnaný čas plný radosti, smiechu, nových priateľstiev a aj nových výziev. A samozrejme nemohol chýbať ani náš sprievodca, kráľ Dávid. Odkrýval nám svoje vlastné príbehy prežité s Bohom cez listy, adresované práve nám. Dobrá hudba a smiech nás určite prezradili, ak ste možno prechádzali okolo. Ďakujeme pánovi farárovi Jankovi za netradičnú omšu v prírode, na ktorú prišiel aj on v kráľovskom štýle. Ďalej, a to predovšetkým, ďakujeme nebeskému Otcovi, že sme sa mohli spoznať a spoločne prežiť nezabudnuteľný čas. Už teraz sa tešíme na ďalší. A že tento tábor bol naozaj kráľovský, o tom svedčia aj tieto naše fotky. 

Za článok aj fotky ďakujeme Veronike Kuffovej

všetky fotky nájdete v tomto albume: farský denný tábor


Sv. omša na Vartovke - Čerchli

uverejnené 8. 7. 2019, 3:30 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 8. 7. 2019, 3:30 ]

Prešiel rok a my sme sa opäť stretli na Vartovke v kaplnke zasvätenej Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 
Pred sv. omšou privítal pán Florek všetkých prítomných a oboznámil nás s vykonanou prácou dobrovoľníkov na tomto mieste - predovšetkým tu pribudla studnička, ktorú pán farár Uskoba po sv. omši posvätil. Voda v nej je pitná a tak sa môžu turisti a okoloidúci v horúcich dňoch ňou osviežiť. Zároveň tu bolo vybudované ohnisko so sedením. 
Ako tradične po sv. omši nás čakalo občerstvenie v podobe dobrého gulášu, koláčov, kofoly či piva :-)

Ktorí ste tam ešte neboli, oplatí sa prísť, je to nenáročná prechádzka a v lone prírody pri kaplnke sa môžeme stíšiť a v modlitbe poďakovať za všetky dobrá, ktoré nám náš Pán dáva.

Všetkých, ktorí k tomuto krásnemu dielu prispeli svojou prácou, či iným spôsobom, nech Pán Boh odmení :-)

všetky fotky nájdete v tomto albume: sv. omša na Vartovke 2019


    

    

Sviatok Kristovho Tela a Krvi - Sviatosť lásky

uverejnené 29. 6. 2019, 12:41 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 29. 6. 2019, 12:41 ]

Sviatkom Najsvätejšieho Tela a Krvi prejavujeme úctu Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej.

Viera v skutočnú prítomnosť Krista vo Sviatosti Oltárnej bola v 11. a 12. storočí napádaná rozličnými heretickými výhradami. Nemecký kňaz Pleogit, dejepisec 13. storočia mal pochybnosti o Eucharistii ako mnohí nasledovníci bludného učenia. No neustále prosil Boha vrúcnymi modlitbami, aby mu dal nejaké znamenie, ktorým by mohol odohnať každú pochybnosť svojej mysle. A Boh sa nad ním zmiloval! Pleogit absolvoval púť do mesta Bolseno. V kostole sa rozhodol nemecký pútnik slúžiť svätú omšu. „Keď ten nemecký kňaz slúžil sv. omšu a držal konsekrovanú (premenenú) Hostiu vo svojich rukách nad kalichom, Boh ukázal úžasný a obdivuhodný zázrak: zrazu sa tá Hostia ukázala viditeľne ako živé telo, obklopená hojnou červenou krvou až na tú čiastočku, ktorú zakrývali jeho prsty. Po tomto zázraku nemeckému kňazovi zmizli z mysle všetky jeho pochybnosti a získal istotu. 

Štvrtý lateránsky koncil v roku 1215 opätovne potvrdil a slávnostne vyhlásil, že Kristus je skutočne prítomný v chlebe a víne, ktoré sa premieňa na jeho Telo a Krv, keď kňaz nad nimi vysloví slová premenenia.

Pápež Urban IV. v roku 1264 rozšíril slávenie tohto sviatku na celú cirkev a to na podnet zbožnej mníšky Juliany z cisteriánskeho kláštora na vrchu Kornillon. Táto mníška venovala všetok svoj voľný čas návšteve a poklone Oltárnej sviatosti v kostole. Niekoľko ráz vo vytržení videla jasný mesiac s tmavým pruhom. Sám Spasiteľ ju poučil, že toto tienisté miesto na mesiaci znamená, že v cirkevnom roku chýba ešte jeden sviatok, ktorým by sa uctievala Sviatosť lásky. 
Pápež Ján XXII. upravil slávenie sviatku tak, aby sa slávnosť konala so slávnostným sprievodom, pri ktorom sa má niesť ulicami Sviatosť Oltárna. „Oltáriky“ vytvoria rodiny zo zelene, kvetov a domácich devocionálií (predmety, ktoré sa používajú na prehĺbenie nábožnosti) pred svojimi domami. Na týchto miestach sa koná bohoslužba, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. Deti na znak svojej úcty a lásky k Bohu rozsypávajú na cestu lupene kvetov a veriaci zhromaždení v procesii spievajú náboženské piesne.
Aj v našej farnosti slávime sviatok Kristovho Tela a Krvi svätou omšou spojenou s eucharistickou procesiou. 


všetky fotky nájdete v albume: sviatok Božieho tela


eRko tábor "Príbehy na mori"

uverejnené 24. 6. 2019, 11:31 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 24. 6. 2019, 11:32 ]

Naši eRkári pozývajú deti od 2. - 7. ročník na letný tábor do Oravskej Polhory. Tábor bude prebiehať v dňoch 23. - 28. augusta 2019. Suma je 65,- eur

Prihlášku odovzdajte aj s peniazmi do 30.6.2019 po sv.omšiach.
Raková (Lucka Honiškova/ Martin Gilani)
Korcháň (Lucka Kormancova/ Erik Heglas)


PUMIN 2019 - púť miništrantov v Šaštíne

uverejnené 15. 6. 2019, 5:49 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 15. 6. 2019, 5:49 ]

Odvážny rytier

Dňa 17 - 18. mája sa konala celoslovenská púť miništrantov v Šastíne, na ktorej sme sa zúčastnili. Tohtoročnou témou PUMINu bolo: 7 útokov, 7 útekov (rytiera). Heslo: "Je tu chlapec, ktorý má päť chlebov a dve ryby a neuteká z boja". 
Našlo sa nás 16 odvážnych miništrantov, ktorí sme vyrazili v piatok o 14.00 hod. spoločným autobusom z Rakovej. Cesta nám ubiehala veľmi pomaly, pretože počas cesty pristupovali aj  miništranti z iných farnosti, s ktorými sme sa potom v autobuse spoznávali. 
Do Šaštína sme docestovali večer pred ôsmou hodinou. Po chutnej večeri nás privítali bratia z rehole Pavlínov. Zahrali sme si futbal, stihli sme nočnú svätú omšu a išli sme spať. V sobotu nás čakal bohatý program. Stretli sme sa s našim šéfom miništrantov otcom Jozefom Luscoňom. Absolvovali sme workshopy a slávnostnú svätú omšu, na ktorej sme aj miništrovali. Po chutnom obede nás čakali rôzne športove disciplíny, súťaže o hodnotné ceny, ktoré dostal každý kto sa do súťaženia zapojil. Po vyhodnotení sa konala ešte  adorácia, dostali sme požehnanie a už nás čakal len večerný návrat domov. 

Načerpali sme tu veľa duchovného povzbudenia k miništrantskej službe. Spoznali sme nových kamarátov. Máme aj trička z PUMINu, ktoré nám budu pripomínať túto púť. Na záver by sme chceli poďakovať za zorganizovanie púte a tiež Bohu známym sponzorom bez ktorých by sme sa nemohli zúčastniť v takom hojnom počte. Vďaka aj nášmu nebeskému Oteckovi, že nás sprevádzal na tejto púti. 
S  pozdravom miništranti z Rakovej a z Korcháňa.

Všetky fotky z Puminu môžete vidieť tu:  bazilika.sk


Veľká noc v našej farnosti

uverejnené 22. 4. 2019, 6:32 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 22. 4. 2019, 6:32 ]

Ďakujeme všetkým, ktorí v akejkoľvek forme prispeli k slávnostnému priebehu slávenia Veľkej noci v našej farnosti :-)
A keďže väčšina chlapcov miništrantov bola na veľkonočný pondelok na sv. omšiach ráno, tak pri sv. omši o 10:30 hod. slúžili ako miništranti dievčatá. A treba uznať, že chlapcov zastúpili naozaj dobre :-) Nuž a po sv. omši začala tradičná "kysucká pobožnosť :-)" - šibačky a spev ľudových piesní. 

Krížová cesta na Veľký piatok

uverejnené 22. 4. 2019, 6:23 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 28. 4. 2019, 8:49 používateľom RKC Farnosť Rakova ]

Mládež našej farnosti si pre nás na Veľký piatok pripravila krížovú cestu v netradičnom prevedení. Každé zastavenie sme mohli intenzívnejšie vnímať nielen cez zamyslenie, ale aj cez obraz, ktorý vytvorili naši mladí v podobe tieňov. V mene našich farníkov ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a nacvičili túto krížovú cestu. Takýmto spôsobom sme mohli hlbšie prežiť tajomstvo utrpenia a obety Ježiša Krista.

všetky fotky si môžete pozrieť v týchto albumoch:  foto Veronika , krížová cesta mladých


Poďakovanie

uverejnené 7. 4. 2019, 3:12 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 7. 4. 2019, 3:12 ]

V mesiaci marec prebiehala v našej farnosti potravinová zbierka na pomoc pre ľudí žijúcich na východnej Ukrajine. Všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili vyslovujeme v mene otca Michala úprimné ďakujem. Nech vám to Pán odmení.

1-10 of 81