Články


Pôstna súťaž pre deti: Kvetná nedeľa - Veľký týždeň

uverejnené 5. 4. 2020, 4:27 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 5. 4. 2020, 4:28 ]

V tomto týždni toho budeme prežívať viac ako zvyčajne, preto mu hovoríme VEĽKÝ TÝŽDEŇ. Lebo udalosti tohto týždňa zmenili životy ľudí a aj naše životy.

 • KVETNÁ NEDEĽA

Veľký týždeň začína nedeľou, ktorú voláme KVETNÁ. Do kostola sme si zvykli priniesť bahniatka, ktoré kňaz požehnal. Prečo nosíme na Kvetnú nedeľu bahniatka, čo sa to odohralo? 

Prečítame si o tom z evanjelia: Mt 21, 1_11 , alebo si to pozrite v detskej Biblii

Ježiš vchádza do Jeruzalema osláviť Veľkú noc – pamiatku na to ako Boh vyslobodil židov z otroctva v Egypte. Ježiš prichádza na somárikovi a ľudia ho vítajú, volajú mu na slávu – HOSANNA, POŽEHNANÝ ..., mávajú palmovými listami, ktoré mu spolu so svojimi plášťami kladú pod nohy. To je kráľovské privítanie. 

Aj my chceme osláviť Ježiša, ale u nás nerastú palmy, preto sa u nás v tento deň prinášajú do chrámu bahniatka, po našom kočanky :-) Tento rok ich do chrámu nemôžeme priniesť, ale i tak si nimi, prípadne inými vetvičkami môžeme ozdobiť izbu, aby nám pripomínali Krista, ktorý je Kráľom.

 • A tu bude aj prvá úloha:
1. Osláv Ježiša.... môžeš napísať na lístok za čo Ježiša chváliš, ale aj mu to povedz v modlitbe.
(napr. Sláva ti a chvála Ježišu, za to, že si ku nám dobrý, že nám stále odpúšťať, že si mi dal dobrých rodičov ....), lístok polož k váze s bahniatkami, ktoré nám pripomínajú Ježiša Kráľa. Potom môžeš poslať fotku.


Ale slávenie Veľkého týždňa pokračuje:

 • ZELENÝ ŠTVRTOK
Ježiš vo večeradle slávi s apoštolmi poslednú večeru. Berie chlieb a víno, podáva ho apoštolom a hovorí: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Áno, tie slová poznáte. Bola to prvá sv. omša.
Potom Ježiš odišiel na Olivovú horu modliť sa a tam priviedol Judáš vojakov, ktorý Ježiša zajali.

 • VEĽKÝ PIATOK
V tento deň si pripomíname čo všetko Ježiš pre nás z lásky urobil.
Ježiš bol vypočúvaný, bitý, opľúvaný, tŕním korunovaný, bičovaný a napokon odsúdený na ukrižovanie. No pri pohľade na kríž počujeme z jeho úst slová – „Otče, odpusť im...“. Ježiš sa na kríži za nás modlí. Toto je láska. Ježišova obeta z lásky nám otvorila cestu do neba. 

Preto máme my kresťania kríž vo veľkej úcte, no v tento deň sa mu i klaniame.


 • Tu bude ďalšia úloha.
2. Keď nemôžeme tento rok prísť do kostola ku krížu k poklone ani k Božiemu hrobu. Môžeme si skúsiť urobiť takú veľkonočnú záhradu doma. (pozri foto) Budeš potrebovať: väčšiu nádobu (krabica, črepník, ...), kamene, kamienky, hlinu, vetvičky, drievka, mach,...., (skús z toho čo nájdeš doma, na dvore...) a samozrejme pomoc rodičov :-). Vytvor si Golgotu – vrch s tromi krížmi a záhradu s hrobom – na začiatku bude otvor zavalený kameňom a na veľkonočnú nedeľu kameň odvaľ, môžeš si tam doplniť postavičky ktoré nakreslíš (stráž pri hrobe, vzkriesený Kristus, ...) nezabudni vytvorenú veľkonočnú záhradu odfotiť a poslať na farský email. Ak sa ti nepodarí vytvoriť celú záhradu, skús si zhotoviť vlastný kríž.

Potom v tichej modlitbe Ježišovi poďakuj za dar vykúpenia, za jeho lásku a ...

 • BIELA SOBOTA
Všade je ticho. Ježišovo telo leží pochované v hrobe. Otvor doň je zavalený kameňom a pri hrobe stojí stráž. Apoštoli sú smutní. Oni vtedy nevedeli to, čo my už dnes vieme. A to že Ježiš nezostal v hrobe, veď ten, ktorý je prameňom živej vody, je svetlom a je pánom života i smrti – nemohol zostať v tme hrobu. Na tretí deň vstal z mŕtvych. Ale to už bude ráno, veľkonočnej nedele. :-) 

Prajem vám požehnaný Veľký týždeň :-) 

V prílohe nájdete obrázok udalostí Veľkého týždňa na vymaľovanie a doplnenie

Ako dosiahnuť odpustenie hriechov, keď nemôžeme ísť k svätej spovedi?

uverejnené 4. 4. 2020, 10:29 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 4. 4. 2020, 10:29 ]

Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi? Na túto otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež František pri rannej homílii v Dome sv. Marty. Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej ľútosti.

"Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôže vychádzať z domu? Ja sa však chcem zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, aby ma objal ako Otec... Čo mám robiť, ak nenachádzam kňaza?“ - Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:

Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol som toto, toto a toto... Prepáč mi“ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.

Ako nás to učí Katechizmus, ty sám môžeš pristúpiť k prijatiu Božieho odpustenia, keď nemáš po ruke kňaza. Pomyslite: teraz je tá chvíľa! A toto je ten správny moment, vhodný okamih. Dobre si vykonajme úkon ľútosti, a takto sa naša duša stane bielou ako sneh.“


Svätý Otec sa odvoláva na príslušné články Katechizmu Katolíckej cirkvi:Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to «bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť» (KKC 1451). Katechizmus tu cituje Tridentský koncil. Ďalej hovorí o účinkoch dokonalej ľútosti:

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (KKC 1452).

To znamená, že hoci ešte len čakáme na najbližšiu možnosť prijať rozhrešenie od kňaza, úkonom dokonalej ľútosti sa nám už v tej chvíli dostáva odpustenie. Potvrdil to už Tridentský koncil, ktorý uvádza, že ľútosť sprevádzaná predsavzatím vyspovedať sa „zmieruje človeka s Bohom už prv než reálne túto sviatosť prijme“ (Doctrina de sacramento Paenitentiae, 4. kap.).

prevzaté zo stránky: vatikannews

Video YouTube

Ako prežívať Veľký týždeň a Veľkú noc v rodine

uverejnené 4. 4. 2020, 10:07 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 4. 4. 2020, 10:07 ]

Cruz Madera Pascua Concepto Abstracto Domingo Ramos Fondo Mármol ...Počula som z úst mnohých, že táto Veľká noc bude, akoby ani nebola. Veď ako ju máme prežívať, keď nemôžeme ísť do kostola? Pokloniť sa krížu, adorovať pri Božom hrobe, či radostne kráčať za kňazom nesúcim Paškálnu sviecu keď zvoláva Kristus - svetlo sveta? Doma pred televízorom, to bude iné. Akoby sme ani nemali chuť ju sláviť. Nuž áno, bude to iné a veľa nám bude chýbať.Práve preto ju máme viac prežívať spolu v rodine. Ako?  Ako prežívať Veľký týždeň a Veľkú noc v rodine? Máme pre vás zopár inšpirácií. Prečítajte si ich na týchto stránkach a skúste. Postupne budeme pridávať ďalšie.

 • Ako prežívať Veľkú noc a Veľký týždeň v rodine: za stolom.sk
 • praktické inšpirácie na slávenie Veľkého týždňa: pre rodiny s deťmi (aj tieto sú zo stránky "za stolom")
 • liturgia v rodine: liturgie.cz / youtube videa  
 • domáca liturgia na Kvetnú nedeľu:  Ako kedysi  (prevzaté zo stránky farnosť skalite)
 • domáca liturgia na Kvetnú nedeľu pre rodiny s deťmi:  Ako kedysi  (zo stránky www.farnostskalite.sk)Zamyslenie na Kvetnú nedeľu: Dialóg lásky

uverejnené 4. 4. 2020, 9:16 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 4. 4. 2020, 9:16 ]

To najhoršie sa už ľudstvu stalo – dedičný hriech a potom zabitie Božieho Syna. Nič horšie sa stať nemôže. Prečo?

Lebo od stvorenia sme súčasťou dialógu lásky. Keď Boh stvoril človeka, bol svojím dielom taký nadšený, že celý deň venoval obdivu toho, čo urobil – Biblia hovorí, že odpočíval. Žasol.

A Boh čakal, že človek prejaví svoju slobodnú vôľu a povie mu svoje prvé: „Milujem ťa, Bože!" tým, že nebude chcieť byť ako Boh, že neuverí diablovej lži, že Boh pred ním niečo skrýva, niečo mu nedožičí. No odpoveď človeka bola „nie". Odmietol Božiu lásku.

Boh sa právom mohol na všetko vykašľať. Tak by to asi urobil každý človek: „Sklamal si ma! Choď do čerta!" Ale nie Boh. On je Láska! A od prvého pádu človeka sú celé dejiny spásy poznačené úsilím Boha nadviazať s človekom dialóg lásky. Mená ako Abrahám, Izák, Jakub, Mojžiš, Dávid, proroci, králi a mnohí iní v Starom zákone sú dôkazom o pokuse viesť dialóg. No nik z nich nebol schopný dať úplnú odpoveď lásky ani len za seba, tobôž nie za všetkých ľudí. Ale Boh si pripravoval svoje dielo – pripravoval Jozefa a Máriu na svoje vtelenie. Prišiel Ježiš, sám Boh, Boží Syn, aby dal Otcovi za nás dobrú odpoveď na otázku: „Človek, miluješ ma?"

Ježiš to zvládol. Nedal sa zlákať nepriateľom, jeho lžou, že Boh nie je dobrý Otec, keď vlastného Syna necháva trpieť. Mohol si zavolať na pomoc dvanásť plukov anjelov, ale on nechcel násilie, lebo Boh je Láska! „Daj svoj meč na jeho miesto!", hovorí prihorlivému učeníkovi. Odpoveď lásky sa nedáva s plukmi za chrbtom, s mečom v ruke. Ježiš pretrpel ľudskú zlobu, aby ako jediný z celého ľudstva veril do poslednej chvíle, že Boh je Láska.

Boh dokázal, že rešpektuje slobodnú vôľu človeka aj s jej následkami. Výsledkom slobodnej vôle Adama a Evy bola Ježišova smrť. Výsledkom slobodnej vôle Ježišovho prijatia následkov Adamovho konania bolo prijatie smrti. Vedel, že Otec ho miluje. A Otec nesklamal. Prijal Ježišovo: „Milujem ťa!", vyjadrené celým jeho životom, zvlášť utrpením a smrťou na kríži. A veľmi rýchlo pokračoval v dialógu lásky – vzkriesil Ježiša z mŕtvych! Akoby v tej chvíli znovu povedal celému ľudstvu: „Milujem ťa!" Nedovolil, aby jeho dielo vzalo skazu v priepasti. Ale vytiahol nás odtiaľ. A dokonca nám dal podiel na dialógu lásky, ktorý neustále vedie s Ježišom.

Vieš ako? Sviatosťami. Keď si bol pokrstený, stal si sa súčasťou Krista, dostal si nový život, bol si vzkriesený z mŕtvych. Keď si na svätej omši, tak na konci eucharistickej modlitby po slovách: „Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov" voláš veľké: „Amen" ako potvrdenie, že si súčasťou Ježišovho dialógu lásky s Otcom, že si privlastňuješ Ježišovu obetu, že s Ježišom vyznávaš, že Boh je milujúci Otec. A keď potom ideš na prijímanie, tak dialóg pokračuje. Otec prijal tvoje prvé Amen ako vyznanie lásky a dáva ti svojho Syna za pokrm. A ty hovoríš druhé Amen, prijímaš Otcov dar lásky a hovoríš mu, že chceš žiť ako jeho Syn... Potom ideš z kostola preč a robíš dobro, lebo si plný lásky a vedieš o tom s Bohom dialóg svojím životom.

Nič v našom živote nesmie/nemá byť mimo dialógu lásky. Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, ktorá sa prejavila v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi (pozri 1 Jn 4, 7).

Pozri sa aj na našu dnešnú situáciu cez „okuliare" dialógu lásky a uvidíš, že Boh si ťa aj dnes priťahuje k sebe, aj dnes čaká na tvoje: „Milujem ťa, Otecko!"

Z najväčšieho zla, aké človek dokázal urobiť – zabiť Božieho Syna –, vzišlo najväčšie dobro, aké dokázal urobiť Boh – zachrániť ťa a dať ti nový život. Domysli to do dôsledkov...

Sv. omša z Rakovej na kablovke

uverejnené 1. 4. 2020, 2:51 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 1. 4. 2020, 2:51 ]

RKC Farnosť RakováNa Kvetnú nedeľu 5. apríla o 10.30 hod. bude na kablovej televízií vysielaná sv. omša z nášho kostola Narodenia Panny Márie v Rakovej.

Slávenie sv. omší vo Veľkom týždni v TV LUX

uverejnené 1. 4. 2020, 2:39 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 1. 4. 2020, 2:40 ]

Nakoľko slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania.

Veľká noc bude tento rok teda slávená bez účasti veriacich, avšak prostredníctvom priamych prenosov na TV LUX môžeme všetky podstatné udalosti prežívať z našich domácností aspoň duchovne.


Pôstna súťaž pre deti: Tretia úloha

uverejnené 28. 3. 2020, 9:04 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 28. 3. 2020, 9:05 ]

„Ja som Vzkriesenie a Život“

Pri minulých úlohách sme sa dozvedeli, že JEŽIŠ JE PRAMEŇ ŽIVEJ VODY, krstom nás očistil od dedičného hriechu, tiež že je SVETLO SVETA a učí nás správne vidieť.

Dnes sa dozvieme niečo veľmi dôležité a to, že JEŽIŠ JE VZKRIESENIE A ŽIVOT.

Prečítajte si text z evanjelia 5. pôstnej nedele: Jn 11, 1-45, 
alebo si ho môžete prečítať z detskej Biblie, či z prílohy v pracovnom liste.

 • Aké postavy vystupujú v tomto príbehu?
Áno, je to samozrejme Ježiš a traja súrodenci - Lazar, Marta a Mária. Sú to Ježišovi priatelia. 
Bývali v mestečku Betánia a Ježiš sa u nich po ceste z Galilei do Judei vždy rád zastavil. 
Porozprával sa s nimi, pohostili ho, tak ako to kamaráti robia :-) 

Ale jedného dňa Lazár veľmi ochorel. A keď Ježiš prichádza za ním, dozvedá sa, že už zomrel.
Marta Ježišovi vyčítala: „Keby si bol býval tu, nebol by zomrel“. 
No Ježiš jej odpovedá: „Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa bude žiť aj keď zomrie“. 
To sú slová, ktorými Ježiš prináša do ich domu nádej. Nádej, že kto žije a verí v Ježiša, neumrie naveky. 

Potom Ježiša odviedli k Lazárovmu hrobu. Bola to jaskyňa do ktorej otvor bol zavalený kameňom. 
Keď tam Ježiš prišiel, zaplakal. Aj Ježiš, hoci vedel čo urobí, prežíval smútok ako ho prežívame aj my, keď nám niekto zomrie.
Potom prikázal ľuďom, aby odvalili kameň a zvolal: „Lazar, poď von“. A mŕtvy Lazar vstal a vyšiel z hrobu.

 • Čo sa to stalo?
Ježiš vrátil život mŕtvemu. Vidíme, že Ježiš nielen dokáže chorých uzdraviť, ale dokonca aj vracia život. On je Pánom nad životom i smrťou. A tak vieme, že náš život smrťou nekončí a spolu s Kristom vstaneme k večnému životu. To je radostná správa pre každého  :-)

Aj cez prírodu nám o tom Boh hovorí, keď sa pozrieš okolo seba – cez zimu vyzeralo všetko ako mŕtve, a teraz vidíš ako sa všetko prebúdza k životu – trávička sa rozzelenáva, stromy začínajú pučať. I týmto nám Boh pripomína, že kto verí v neho, neumrie naveky, ale čaká ho nový – večný život.


A aká bude tvoja úloha?:

1. Zasaď si do nádobky (môže to byť črepník, alebo nádobka od jogurtu) žitko a pozoruj ako, hoci ono zomiera, tak z neho vyrastá nový život. (ak nemáš žitko, môže byť aj fazuľku) Fotku nám potom môžeš poslať na farský e-mail a nezabudni tam pripísať i svoje meno :-) 

2. Ježiš priniesol do Lazárovho domu nádej. Komu a ako ty prinášaš nádej? Dokážeš povzbudiť, pochváliť, usmiať sa na druhého? Tento týždeň sa o to budeš viac snažiť. (napr. Maminka, to bolo výborné. Ocko, ty si šikovný. Bráško, neboj sa, to zvládneš. ....a pod.)

3. Poďakuj Ježišovi za dar viery a dar nového – večného života :-)

V prílohe nájdeš aj pracovný list, ak chceš, môžeš si ho vyplniť a vymaľovať :-) 

prac. list prevzatý zo stránky www.zborovna.sk

eRko Raková pre deti

uverejnené 25. 3. 2020, 11:35 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 27. 3. 2020, 9:33 ]eRko Raková oznamuje všetkým deťom, že bude postupne pridávať na FB stránku eRka rôzne úlohy, výzvy, súťaže... Sledujte FB stránku eRka, na nej nájdete všetky úlohy :-)

link na fb stránku: eRko Raková
link na stránku na youtube - eRko Raková - You Tube

Kostoly sú cez deň otvorené

uverejnené 24. 3. 2020, 3:55 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 24. 3. 2020, 3:55 ]

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kostol rakovaV čase, keď nemôžeme mať spoločnú sv. omšu pripomíname, že k súkromnej modlitbe sú kostoly na Rakovej i na Korcháni  cez deň otvorené. 

Sv. otec František vyzval kresťanov k spoločnej modlitbe Otče náš v stredu o 12.00 hod.

uverejnené 23. 3. 2020, 13:47 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 24. 3. 2020, 12:00 ]

Pápež František pozýva kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca, na sviatok Zvestovania Panne Márii, o 12.00 hod.  k modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu  Bohu v situácii pandémie. Zároveň pozýva veriacich pripojiť sa v piatok 27. marca o 18.00 cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu Božieho slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi.

Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19.

- -

Plné znenie pápežových výziev po modlitbe Anjel Pána

„Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch skúšky, zatiaľ čo sa ľudstvo trasie pred hrozbou pandémie, chcel by som navrhnúť všetkým kresťanom, aby spojili svoje hlasy smerom k nebu. Pozývam všetky hlavy cirkví a vedúcich všetkých kresťanských komunít, spolu so všetkými kresťanmi rozličných vyznaní vzývať Najvyššieho, všemohúceho Boha, súčasným prednášaním modlitby, ktorú nás naučil Ježiš, náš Pán.

Pozývam teda všetkých urobiť tak viackrát za deň, ale všetci spoločne sa pomodliť Otče náš v najbližšiu stredu 25. marca na poludnie. Všetci spoločne. V deň, keď si mnohí kresťania pripomínajú zvestovanie Panne Márii o vtelení Slova, kiež Pán vypočuje jednomyseľnú modlitbu všetkých svojich učeníkov, ktorí sa pripravujú sláviť víťazstvo Zmŕtvychvstalého Krista.

S tým istým úmyslom budem v najbližší piatok 27. marca o 18. hodine predsedať modlitbovému momentu v posvätnom priestore pred Bazilikou sv. Petra s prázdnym námestím. Už teraz pozývam všetkých duchovne sa zúčastniť prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Budeme počúvať Božie slovo, prednesieme naše prosby a budeme adorovať Najsvätejšiu sviatosť, s ktorou na záver dám požehnanie Urbi et Orbi, s ktorým bude spojená možnosť prijať úplné odpustky.

Na pandémiu vírusu chceme odpovedať celosvetovým charakterom modlitby, spolucítenia, láskavosti. Zostaňme spojení. Dajme pocítiť našu blízkosť tým, čo sú viac osamelí a skúšaní. Našu blízkosť lekárom, zdravotníkom, sestrám, sanitárom, dobrovoľníkom. Našu blízkosť verejným predstaviteľom, ktorí musia prijímať tvrdé rozhodnutia, ale pre naše dobro. Našu blízkosť policajtom a vojakom, ktorí v uliciach dbajú o stále dodržiavanie poriadku, aby sa plnilo to, o čo vláda žiada pre dobro nás všetkých. Blízkosť všetkým.

Vyjadrujem svoju blízkosť obyvateľstvu Chorvátska, zasiahnutému v toto ráno zemetrasením. Nech im Pán dá silu a solidárnosť, aby dokázali čeliť tejto pohrome.

A nezabudnite: dnes vezmite do rúk evanjelium a prečítajte si pokojne, pomaly, Jánovu 9. kapitolu. Aj ja tak urobím. Prospeje nám to všetkým.

Všetkým prajem požehnanú nedeľu. Nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia.“


prevzaté z tkkbs, obrázok - fb saletiny rozkvet 

1-10 of 118