Články


Mimoriadna letná Tesco zbierka

uverejnené 29. 6. 2020, 8:14 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 29. 6. 2020, 8:14 ]

Tesco promptne reaguje na zložitú situáciu mnohých rodín, ktoré sa za súčasných okolností ocitli v núdzi. Tým, ktorí to teraz najviac potrebujú, pomôžu spoločne so zákazníkmi zorganizovaním letnej potravinovej zbierky. Potravinová zbierka bude prebiehať rekordne dlhý čas od 19. júna do konca augusta, a to vo všetkých 152 obchodoch na Slovensku. Zapojiť sa môžu všetci zákazníci, ktorí sa pri svojom bežnom nákupe rozhodnú zakúpiť trvanlivé potraviny navyše a darovať ich ľudom v núdzi. Môže ísť o rozličné produkty zo sortimentu trvanlivých potravín – napríklad ryžu, cestoviny, múku, cukor, olej, konzervy, zaváraniny, čaj či kávu. Samotné darovanie potravín je veľmi jednoduché a bezpečné: stačí ich odovzdať do vyznačeného miesta za pokladničnou zónou.

Zdroj: www. dcza.sk

Zamyslenie na 13. nedeľu v Cezročnom období: Zmýšľanie

uverejnené 29. 6. 2020, 8:03 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 29. 6. 2020, 8:03 ]

Som mŕtvy hriechu a žijem Bohu v Ježišovi Kristovi. Paráda! To je skvelý fakt, výborná správa pre každého, kto žije s Ježišom. Hriech nemá nado mnou moc. Pre hriech, teda pre diabla som beznádejný prípad, lebo žijem pre Boha. Hriech to so mnou vzdal, lebo zistil, že nemá šancu v mojom živote.

Zmýšľaš tak, ako som to teraz napísal?

Ešte viac sa mi táto myšlienka páči v českom preklade: „Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíše" (Rim 6, 11). Spojenie s Ježišom je jediná podmienka toho, aby zlo nemalo nado mnou moc. Preto je to aj jediná vec, o ktorú sa oplatí naozaj naplno usilovať. Áno, starám sa o záhradu, chodím do práce, venujem sa rodine, sledujem politiku – ale to všetko preto a len preto, aby sa utužovalo moje spojenie s Ježišom.

Čítal som pred pár dňami v jednej knihe myšlienku, že skutočným a jediným cieľom celého kresťanstva je zjednotenie s Bohom. Pavol to vyjadruje inými slovami, ale hovorí to isté. Priam prikazuje, aby sme o sebe zmýšľali ako o tých, ktorí sú spojení, zjednotení s Bohom.

Zmýšľaš takto o sebe?

Som hriešnik. (Túto vetu som odpísal od pápeža Františka.) Ale som hriešnik, na ktorého sa Boh milosrdne pozrel a povolal ho byť s ním. Pápež František pri takomto opise povolania mýtnika Matúša použil výraz, ktorý sa dá trochu krkolomne preložiť asi takto: „Ježiš sa na neho omilosrdniac pozrel a povolal ho." Presne to sa stalo mne, tebe, miliónom iných, ktorí sme boli pokrstení a vstúpili sme do spoločenstva s Ježišom. Potom však prišli „farizeji a zákoníci" a začali tvrdiť, že dôležitejšie sú pravdy viery, sviatosti, prikázania. Áno, sú dôležité. Ale musíme vedieť, že oveľa dôležitejšie je spoznávať Milovaného (pravdy viery), s Milovaným sa zjednocovať (sviatosti) a s Milovaným kráčať po ceste spásy (prikázania). Čiže všetci tí, ktorých som označil ako „farizeji a zákoníci", mali pravdu, robili dobrú vec, len zabudli zdôrazniť, že to všetko je pre Milovaného, s ním a v ňom. Znížili latku.

Potrebujeme neustále meniť zmýšľanie. Ísť na hlbinu (či do výšok, zdvihnúť latku?). Uvediem to na príkladoch. Prestaň sa oddnes modliť. Začni sa rozprávať s Bohom. Prestaň chodiť do kostola. Začni chodiť na stretnutia s Milovaným. Nespovedaj sa: „Ráno a večer som sa nemodlil pravidelne." Vyznaj svoj hriech takto: „Ráno i večer som niekedy svojím postojom Bohu hovoril, aby mi dal pokoj a do môjho života sa nestaral, že to zvládnem sám." Nech by som uviedol akýkoľvek príklad, videl by si, že ide o zmenu srdca, vnútorného postoja. O vzťah s Milovaným.

Ak takto zmeníš zmýšľanie, budeš mŕtvy hriechu a budeš žiť Bohu. To vôbec neznamená, že už nezhrešíš. Ale že neostaneš v hriechu, lebo najvyššou prioritou bude pre teba ustavičné spojenie s Bohom.

Skvelá zmena zmýšľania, však?

prevzaté zo stránky www.dcza.sk

Hygienické opatrenia v kostole od 17. júna

uverejnené 3. 6. 2020, 11:41 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 21. 6. 2020, 4:16 ]

Od 17. júna je z rozhodnutia KBS zrušený dišpenz od slávenia sv. omše v nedeľu a vo sviatok. Neplatí to pre chorých.  Sv. prijímanie sa podáva stále na ruku, výnimka platí len pre veriacich, ktorí majú psychické, fyzické či duchovné dôvody. Na sv. prijímanie však pristupujú poslední. Naďalej sa odporúča  šachovnicové sedenie - pozri priložený obrázok, aj keď už je to dobrovoľné. Stále platí dezinfekcia rúk pri vchode do kostola, rúško na tvári a znak pokoja vyjadrujeme úklonom

Nedeľná bohoslužba pre rodiny s deťmi

uverejnené 9. 5. 2020, 9:30 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 31. 5. 2020, 3:34 ]

Prinášame vám nedeľnú domácu bohoslužbu pre rodiny s deťmi prevzatú zo stránky www.farnostskalite.sk    Stačí kliknúť na priložený link.

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého: Prijmite Ducha Svätého
7. veľkonočná nedeľa: Nadišla hodina oslavy
6. veľkonočná nedeľa: TV Ducha Svätého
5. veľkonočná nedeľa : V dome nebeského Otca
4. veľkonočná nedeľa: Ježiš je brána
3. veľkonočná nedeľa:  Cestou do Emauz 
2. veľkonočná nedeľa:  Čo videl Tomáš
  


  
  

    
                   
Pápež František vyzýva v mesiaci máj k modlitbe posvätného ruženca v rodine

uverejnené 2. 5. 2020, 7:43 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 2. 5. 2020, 7:44 ]

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach.
Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.

- - - -

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili" obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovu objavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.


V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu

- - - -
Prvá modlitba

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. 
Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru.

Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava.

Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

- -

Druhá modlitba

„Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička"

V súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou ochranou.

Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti.

Božia Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere.

Ochraňuj lekárov, sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie.

Stoj pri tých, ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých.
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť nad týmto vírusom.

Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali sociálne a ekonomické opatrenia.

Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným katastrofám.

Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe.

Ó Mária, Utešiteľka skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom.

Zverujeme sa tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

prevzaté zo stránky www.dcza.sk

Vyhodnotenie detskej pôstnej súťaže

uverejnené 16. 4. 2020, 7:00 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 16. 4. 2020, 7:08 používateľom RKC Farnosť Rakova ]

Od začiatku obdobia zákazu verejného slávenia sv. omší sme na našej stránke ponúkli deťom pôstnu súťaž.
Každú nedeľu pribudla nová úloha vyplývajúca z evanjelia, ktoré sa v ten deň čítalo. 
Do súťaže sa zapojili deti Laura Urbaníková a súrodenci Lívia, Tobiáš a Dominik Kmecíkovci. Tieto deti, dostanú od p. farára odmenu za splnenie úloh na prvej detskej sv. omši, ktorá už bude verejne slávená. Aj keď si na tú odmenu budú musieť počkať, o to viac sa môžu tešiť :-)

Deťom ďakujeme, že sa do súťaže zapojili a veríme, že okrem odmeny im to prinieslo aj niečo nové, čo sa dozvedeli a naučili :-)

Nech sa páči, pozrite si v skratke aké úlohy mali deti a ich práce :-)


1. Stretnutie Ježiša so samaritánkou - Ježiš je prameň živej vody - úloha: nakresli svoj krst a poďakuj Ježišovi.

   

2. Stretnutie Ježiša so slepcom - Ježiš je Svetlo sveta - úloha: pozerať sa očami srdca a vidieť aj neviditeľné


     

3. Vzkriesenie Lazára - Ježiš je Vzkriesenie a život - úloha: zasaď žitko, alebo fazuľku a pozoruj ako hoci ono zomiera, zároveň dostáva nový život

  

4. Kvetná nedeľa, Veľký týždeň - Ježiš je Kráľ - úloha: priprav si Veľkonočnú záhradku (golgotu a Boží hrob)

  

  

Ako dosiahnuť odpustenie hriechov, keď nemôžeme ísť k svätej spovedi?

uverejnené 4. 4. 2020, 10:29 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 4. 4. 2020, 10:29 ]

Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi? Na túto otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež František pri rannej homílii v Dome sv. Marty. Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej ľútosti.

"Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc chodíte na spoveď, aby ste sa znovu stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť kňaza, spovedníka, veď sa nemôže vychádzať z domu? Ja sa však chcem zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal, aby ma objal ako Otec... Čo mám robiť, ak nenachádzam kňaza?“ - Rob to, čo hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:

Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol som toto, toto a toto... Prepáč mi“ a pros o odpustenie s celým srdcom, so skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.

Ako nás to učí Katechizmus, ty sám môžeš pristúpiť k prijatiu Božieho odpustenia, keď nemáš po ruke kňaza. Pomyslite: teraz je tá chvíľa! A toto je ten správny moment, vhodný okamih. Dobre si vykonajme úkon ľútosti, a takto sa naša duša stane bielou ako sneh.“


Svätý Otec sa odvoláva na príslušné články Katechizmu Katolíckej cirkvi:Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to «bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť» (KKC 1451). Katechizmus tu cituje Tridentský koncil. Ďalej hovorí o účinkoch dokonalej ľútosti:

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (KKC 1452).

To znamená, že hoci ešte len čakáme na najbližšiu možnosť prijať rozhrešenie od kňaza, úkonom dokonalej ľútosti sa nám už v tej chvíli dostáva odpustenie. Potvrdil to už Tridentský koncil, ktorý uvádza, že ľútosť sprevádzaná predsavzatím vyspovedať sa „zmieruje človeka s Bohom už prv než reálne túto sviatosť prijme“ (Doctrina de sacramento Paenitentiae, 4. kap.).

prevzaté zo stránky: vatikannews

Video YouTube

eRko Raková pre deti

uverejnené 25. 3. 2020, 11:35 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 27. 3. 2020, 9:33 ]eRko Raková oznamuje všetkým deťom, že bude postupne pridávať na FB stránku eRka rôzne úlohy, výzvy, súťaže... Sledujte FB stránku eRka, na nej nájdete všetky úlohy :-)

link na fb stránku: eRko Raková
link na stránku na youtube - eRko Raková - You Tube

Príhovor nášho otca biskupa Tomáša Galisa: Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať?

uverejnené 23. 3. 2020, 13:39 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 23. 3. 2020, 14:03 používateľom Jozef Možiešik ]

Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať?

Počas mimoriadneho stavu v našej spoločnosti v týchto dňoch si často kladieme niektoré otázky. Napríklad: Čo robiť? Koho sa pýtať? Odkiaľ začať?
Vieme, že pôstne obdobie je „posvätný čas", keď s „duchovnou radosťou konáme pokánie" a „prinášame obety a dary, ktoré sa nám stanú posilou pre večný život". To nie je o smútku, o strachu, o neistote, ale o nádeji, o vzájomnom povzbudzovaní a o ochote otvárať sa pre druhých.
Skrze vieru máme radostnú skúsenosť, že my nie sme pôvodcami svojho bytia, stvoriteľmi seba samých. Vieme, že už pred narodením sme boli chcení a milovaní. Ľudská sloboda znamená byť v radosti a v rozsiahlom priestore Božej lásky na jednej strane, a jeden s druhým a pre druhého na strane druhej. Boh a človek nestoja proti sebe v mocenskom zápase o ovládnutie sveta. Boh Stvoriteľ chce človeku pomáhať riadiť samého seba.
Včerajšia štvrtá pôstna nedeľa sa nazýva aj „laetare". Toto latinské sloveso znamená nielen radovať sa, ale predovšetkým prinášať úrodu, zúrodňovať.
V Pastoračnom pláne Katolíckej cirkvi na Slovensku sme sa povzbudzovali, aby sme neboli uzavretí, ale komunikatívnejší smerom do vnútra Cirkvi, ale aj smerom navonok voči spoločnosti. A to: ohlasovaním radostnej zvesti a osobným dávaním svedectva, slávením liturgie ako vrcholom činnosti Cirkvi, lebo z nej pramení životodarná sila, a konkrétnou službou lásky odpovedajúcou na naliehavé potreby našich čias.
Zodvihnime hlavy a buďme príkladom pre ostatných, majme rešpekt a úctu pred svetskou autoritou a riaďme sa pokynmi kompetentných, aby sme minimalizovali rozširovanie vírusu.
Zvlášť chcem povzbudiť vás, milí rodičia, aby sa naše rodiny, ktoré táto situácia chtiac-nechtiac spojila, stali „domácou cirkvou", miestami domácich chrámov, kde sa spoločne stretávame v modlitbe, pri čítaní Svätého písma a iných domácich pobožnostiach, napríklad krížovej cesty, svätého ruženca, Korunky Božieho milosrdenstva, litánií a podobne. Teraz je tu priestor aj čas, aby sme si osobne hovorili o svojej viere, spoločne slávili domácu liturgiu, spoločne stolovali a povzbudzovali sa k vzájomnej službe a láske.
Prostredníctvom televíznych kanálov a sociálnych sietí máme veľa možností a príležitostí, ako byť aspoň takto sprostredkovane účastnými na svätých omšiach. Počas nich odporúčam duchovné sväté prijímanie.
Veľmi ma povzbudilo a rozradostnilo svedectvo jednej starej mamy, ktorá mi rozprávala plná hrdosti a radosti, ako jej dcéra so svojou rodinou prežívali nedeľnú svätú omšu vo svojom byte. Ukázala mi aj selfie, ktoré jej poslali. Deti aj rodičia boli oblečení do nedeľných šiat, sedeli na stoličkách, pozerali na obrazovku, a pritom sa modlili a spievali nedeľnú liturgiu.
Spomínam si na Svetové dni mládeže v Rio de Janeiro, keď pápež František v záverečnom príhovore – na otázky mladých: „Odkiaľ začať? Koho sa pýtať? Ako a s kým začať? – poradil príkladom: Ktosi sa raz pýtal Matky Terezy z Kalkaty, čo by sa malo v Cirkvi zmeniť. A ona odpovedala: Ty a ja! Bola to rozhodná žena. Vedela, odkiaľ začať. Aj ja si dnes privlastňujem slová Matky Terezy a pýtam sa vás: Začneme? Odkiaľ? Od teba a odo mňa. Nech sa každý znovu v tichu opýta: Ak mám začať od seba, odkiaľ a ako začnem? A každý nech otvorí svoje srdce, aby mu Ježiš povedal, odkiaľ, ako a s kým začať." Nebojme sa, Ježiš žil včera, žije dnes a bude žiť naveky – On je Cesta, Pravda a Život!

Príhovor otca biskupa Tomášazdroj: dcza

Rok Božieho slova

uverejnené 19. 1. 2020, 4:06 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 19. 1. 2020, 4:06 ]

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rok božieho slovaRok Božieho slova sa na Slovensku začal prvú adventnú nedeľu Pastierskym listom otcov biskupov ako duchovná výzva podnecujúca čítať Sväté písmo viac ako doteraz. Výzva prehlbovať sa v jeho poznaní a v modlitbe s Písmom. Výzva motivovať seba aj naše deti, aby nás Božie slovo osobne oslovilo a sprevádzalo. Prvou adventnou nedeľou sa začal rok Božieho slova a bude trvať do 30. septembra 2020.

  • Katolícke Biblické dielo prináša v rámci roku Božieho slova Komentáre a ďalšie aktivity, projekty, ktoré môžete nájsť na ich stránke: www.kbd.sk
  • v našej farnosti sa môžete zúčastniť stretnutí nad Božím slovom " Zakoreniť sa v Kristovi", každý pondelok po sv. omši v pastoračných priestoroch fary
  • na našej stránke vám i naďalej ponúkame pravidelné nedeľné zamyslenia prevzaté zo stránky www.dcza.sk

Z pastierského listu vyberáme:

Tri podnety pre rok Božieho slova:

1. Tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím prekladom chcel sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže „všeobecne rozšírený“.

2. Päťdesiate výročie Katolíckej biblickej federácie. Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI. v roku 1969. V súčasnosti má viac ako 300 riadnych členov.  Riadnym členom vo federácii je aj Slovensko, a to cez Katolícke biblické dielo. Poslaním federácie je šírenie Svätého písma. Prezident federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od  Prvej adventnej nedele až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra. 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova – a Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala.

3. Apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“ – najbližšia bude 26. januára.


Chceme vás preto, milí bratia a sestry, – zvlášť v tomto Roku Božieho slova – pozvať na časté stretnutie so živým Kristovým slovom v Cirkvi a to v rámci každej svätej omše. Prosíme vás, aby ste sa zúčastňovali na liturgii a so záujmom počúvali Božie slovo, ktoré zaznieva tak z textov Svätého písma, ako aj z hlásania vysvätených služobníkov Cirkvi. Všetci sa snažme o to, aby sme sa pri bohoslužbe slova dali osloviť Kristom Pánom a boli sme ochotní podľa jeho slova meniť naše zmýšľanie i naše skutky.

Rok Božieho slova je vítanou príležitosťou prehlbovať náš záujem o Sväté písmo. Napríklad jeho čítaním v kruhu rodiny v rámci osobnej modlitby vzdelávaním sa v chápaní obsahu Písmajeho štúdiom, pochopiteľne formou takej odbornej literatúry, ktorá má cirkevné schválenie –, vytváraním biblických krúžkov vo farnostiach či na školách. 

1-10 of 106