Články


Katechéza v rodine: 1. adventná nedeľa

uverejnené 28. 11. 2020, 5:27 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 28. 11. 2020, 5:27 ]

Charakteristika: 
Katechéza pre rodiny s deťmi, slúži ako úvod do Adventného obdobia. 
Symbolom sú adventné hodiny. Každý adventný týždeň má svoju tému, ktorá vychádza z nedeľného evanjelia (Čas bdenia, obrátenia, radosti a nádeje).

Téma: 
Bdejte – advent, čas bdenia.

Priebeh
Po modlitbe nasleduje čítanie evanjelia, katechéza s uvedením do adventu, a na záver prosby, prevzaté zo spoločných modlitieb veriacich.

Pomôcky a príprava
Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo a adventný veniec. V Písme si vyhľadajte stať Mk 13, 33-37.
Ku katechéze adventné hodiny z prílohy, či už vo farebnej alebo čiernobielej verzii.

Celú katechézu nájdete na stránke: www.tvoj-strom.info

Jesenná zbierka na charitu

uverejnené 28. 11. 2020, 5:19 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 28. 11. 2020, 5:19 ]

Sme bratmi a sestrami všetkých, ale zvlášť chudobných, zaznelo z úst pápeža Františka na Deň chudobných.


Diecézna charita Žilina ako nástroj Cirkvi svojou činnosťou napĺňa evanjeliový príkaz lásky k blížnemu. Spolu s vami už roky pomáhame trpiacim ľuďom, vďaka vašej podpore pomáhame chudobným predovšetkým v našej diecéze. Počas pandémie máme naďalej otvorené všetky služby, snažíme sa reagovať na rastúci počet núdznych a pomáhať s ešte väčšou intenzitou. Vplyvom súčasnej situácie, poklesu darov, nedostatočného financovania, sa však dostávame do stavu, keď bez podpory verejnosti budeme nútení niektoré služby rušiť. Preto vás, v dôvere v Božiu prozreteľnosť, prosíme i o vašu podporu. Ďakujeme, že ste spolu s nami pri človeku, v ktorom môžeme poslúžiť Kristovi!

Jesenná zbierka v kostoloch v prvú adventnú nedeľu je pre nás kľúčová, no pre obmedzený počet veriacich v chráme vám ponúkame aj ďalšie formy podpory, v kostoloch sú k dispozícii poštové poukážky, QR kód na krabičke aj na plagáte, finančný príspevok môžete poslať cez internetbanking na naše číslo účtu: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, s variabilným symbolom: 111. Ďakujeme!

Zároveň sa môžete zapojiť do zbierky trvanlivých potravín a drogérie v predajniach Tesco. Zbierka prebieha do 3. 12. Pomôžete tak v predvianočnom čase ľuďom, ktorí žijú v podmienkach núdze. Potraviny a drogériu stačí vložiť do pripraveného vozíka v predajni. Ďakujeme za vaše štedré srdcia.
Možnosť pomôcť v zbierke je aj pri online nákupoch v období od 18.11. do 24.12.2020. Ak nakupujete z domu, vložte do košíka jeden z ponuky balíčkov pomoci. ĎAKUJEME!

Kto pomoc potrebuje?

Pravidelne sa staráme o vyše 1000 núdznych cez rôzne druhy sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany a kurately, stovkám ďalších cez rôzne projekty. Len cez projekt Nadácie EPH sa potravinová alebo materiálna pomoc dostala v tomto roku do 61 rodín, do všetkých 12 dekanátov Žilinskej diecézy. Ročne sme rozdali vyše 10-tisíc potravinových balíčkov, hygienické balíčky, školské pomôcky, balíky plienok. Máme 6 zariadení sociálnych služieb, 28 farských charít, prostredníctvom ktorých sme blízko ľuďom aj v odľahlých častiach diecézy. Požičiavame zdravotnícke pomôcky aj mimo diecézy, poskytujeme opatrovateľskú službu, základné a špecializované sociálne poradenstvo. V Centre pre deti a rodiny máme aktuálne 26 detí a mladých, z ktorých sú 4 v profesionálnych rodinách. Ženy sú v útulku a muži v nocľahárňach. Situácia si ale nutne vyžaduje zvýšiť kapacitu, aktuálne pripravujeme 60 lôžok pre ľudí bez domova, mužov i ženy. Chudobným denne podávame teplú stravu, majú k dispozícii sprchu. Pre udržanie či získanie pracovných návykov sa ľudia bez práce zapájajú do predaja pouličných časopisov. Pomocnú ruku potrebujú osamelí a chorí seniori, ľudia so ZŤP, deti, mnohodetné rodiny, matky, mladí na prahu dospelosti, ľudia bez domova a mnohé iné skupiny, poskytujeme ju bez rozdielu vierovyznania.

prevzaté zo stránky www.dcza.sk

Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu: Sme doma

uverejnené 28. 11. 2020, 4:51 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 28. 11. 2020, 4:51 ]

I v tomto novom liturgickom roku, ktorý sa začína 1. adventnou nedeľou, vám budeme prinášať nové zamyslenia zo stránky www.dcza.sk, tentoraz z cyklu Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24).

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)

Neuveriteľne dobre sa začína nový liturgický rok. Veď stačí si vypočuť prvú vetu prvého čítania: „Ty, Pane, si náš otec, náš vykupiteľ: to je tvoje meno od vekov" (Iz 63, 16b). Máme otca, máme vykupiteľa. Prečo je to dôležité a prečo je to radostná zvesť?
Lebo ďalej Izaiáš spomína zablúdenie, tvrdosť srdca, stratu bázne, hriech, neveru, nečistotu, neprávosť, nevzývanie Pánovho mena. Teda akoby samé zlo bolo v nás, zlo, ktoré nám prináša smrť. No text sa končí dôverou: „A predsa, Pane, ty si náš otec! My sme hlina, ty si náš tvorca; všetci sme dielo tvojich rúk" (Iz 64, 7).
Je to dôležité preto, že od zoslania Ducha Svätého žijeme ako Cirkev aj ako jej jednotliví členovia v súžení a očakávaní. V prenasledovaní a pádoch. No radostná zvesť nám hovorí, že Boh nás neopustil. Že je náš otec. Žijeme „v Božej milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi" (porov. 1 Kor 1, 4).
My nie sme vonku, nepozeráme sa na vykúpenie a Boha Otca akoby cez okno či v hľadisku divadla, ale my sme vo vnútri, v jeho dome. Sme vykúpení a „nechýba nám nijaký dar milosti" (porov. 1 Kor 1, 7). Preto môžeme s dôverou a nádejou, dokonca s radosťou očakávať Kristov návrat, jeho druhý príchod. Sme totiž jeho.
Vieš, ako a kedy sa to stalo? Pri našom krste. Sviatosťou krstu sme sa stali účastníkmi Kristovho veľkonočného (paschálneho) tajomstva. Ako Kristus trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj my. V Kristovi sme zomreli hriechu a vstali z mŕtvych k novému životu. Toto nie je teológia, to je fakt, ktorý si ako pokrstený zažil a máš stále prežívať. Si v Otcovom dome a si v ňom ako milovaný.
Platí to aj dnes, presne v tej situácii, ktorú prežívame. Je len na tebe, či ju budeš prežívať v teple Otcovho domu, chránený Ježišovým krížom a mocou jeho Ducha, alebo sa vyberieš von do víchrice hnevu, vzdoru, reptania, protestov, nespokojnosti, posudzovania...
Žijeme v skvelej dobe. Boh je náš otec a vykupiteľ. Sme v jeho dome – ako členovia jeho rodiny, nie ako hostia. Tak sa nebojme! Ježiš je tu! Náš Pán je tu! Boh je s nami!

Jesseho strom - nápad na prežívanie Adventu inak

uverejnené 21. 11. 2020, 11:49 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 28. 11. 2020, 5:10 ]

Jesseho strom ‒ praktický spôsob, ako ísť počas Adventu v rodine na hĺbku - zastolom.sk - Keď má Boh miesto za rodinným stolomPokiaľ chcete prežiť tento advent inak, máme pre vás ponuku zo stránky www.zastolom.sk,  a to nielen pre rodiny s deťmi, ale pre každého :-) 

Čo je Jesseho strom?  
Je to fascinujúci spôsob pripomínania si dejín spásy. Nie je to aktivita, ktorú robia rodičia pre svoje deti. Je slávením Cirkvi tehotnej nádejou. Je to spôsob, akým rodina – domáca cirkev – slávi tajomstvo Pána prechádzajúceho dejinami až po vrcholný moment Vtelenia. Ukazuje na to, čo je dôležité – Kristus. Nie vygruntovaná domácnosť, nie dvadsaťosem druhov koláčov, nie záplava darčekov, nie rozkošná vianočná výzdoba. Je to Kristus, ktorého čakáme, po ktorom túžime, ktorého potrebujeme. Ann Voskamp, autorka knihy Tisíc darov či Cesta zlomenosti, v jednom rozhovore krásne hovorí: „Nechcem Vianoce, ktoré sa dajú kúpiť, ktoré sa dajú vyprodukovať. Túžim po Vianociach, ktoré šepkajú Ježiš…“ 

O čo ide?
Každý deň si spolu ako rodina sadnite, prečítajte si vybraný text zo SP, môžete sa o ňom porozprávať, deti môžu vymaľovať symbol, alebo si ho vyrobiť, a zavesiť na pripravený strom. Ukončíme to modlitbou vyplývajúcou z toho o čom sme sa rozprávali. Môžu vám v tom pomôcť aj materiály v prílohe, ktoré si môžete stiahnuť, výklady (spolu s modlitbou a predsavzatím) k textom.

Čo na Jesseho strom potrebujeme?

Potrebujeme tri veci: strom, zoznam čítaní a symboly.

Strom – môže to byť plagát s nakresleným stromom zavesený na dverách alebo ihličnaté vetvičky vo váze.  Inšpirovať sa pohľadom na rôzne prevedenie Jesseho stromu môžete napríklad TU.

Zoznam čítaní – existujú viaceré varianty. My sme pre vás pripravili zoznam inšpirovaný Ann Voskampovou. Stiahnuť si ho môžete TU., alebo si môžete stiahnuť z našej farskej stránky texty čítaní na aktuálny advent 2020 z prílohy. 
Pozri fotku - zdroj: Katechetické ozveny 2/2020, vydáva dkuspiš.

Symboly – buď si ich môžete stiahnuť a vytlačiť alebo si ich môžete vyrobiť. Stiahnuť si ich môžete TU.

Výklady k textom  - si môžete stiahnuť z prílohy

*Nuž, ak sa vám ponuka páči a zapojíte sa, môžete nám poslať fotku vášho Jesseho stromu :-)Pravidlá pre slávenie sv. omše od 16. novembra

uverejnené 21. 11. 2020, 11:10 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 21. 11. 2020, 11:56 ]

Od 16. novembra je opäť povolené verejné slávenie sv. omše.
Podľa nových pravidiel môže byť na sv. omši obsadených 50% z kapacity miest na sedenie v kostole. U nás je to okolo 120 miest. Prosíme vás, obsadzujte miesta na sedenie šachovnicovo (v našom kostole sú značky, sadáme si medzi značky, a to tak, aby miesto vedľa mňa, predo mnou i za mnou zostalo voľné). 
Nemôžu sa zapĺňať miesta na státie ani zhromažďovať vonku pred kostolom. 
Naďalej platia hygienické opatrenia - dezinfekcia rúk, rúško na tvári, znak pokoja vyjadrujeme úklonom, sv. prijímanie do rúk, odstupy medzi sebou v rade na sv. prijímanie i v rade na sv. spoveď...
Stále platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omši. Starším a rizikovým skupinám sa odporúča účasť na bohoslužbe zvážiť. 

Sv. omše na Rakovej: 
PO, STR, PIA, SO - 17.30 hod., UT,ŠTV - 7.00 hod., NE - 7.30,9.00,10.30 hod.

Sv. omše na Korcháni:  
SO - 16.20 hod., NE - 9.00 hod.

Nedeľná sv. omša o 10.30 hod. bude aj naďalej vysielaná v priamom prenose (na kablovke a na fb stranke obce)

V tomto náročnom čase nás pozývajú naši biskupi k modlitbe i k pôstu každý piatok do Vianoc. V našej farnosti vás pozývame k "Neobmedzenej modlitbe v čase obmedzení" - viac informácií v článku na stránke farnosti.


O nových pravidlách si môžete viac prečítať v tomto článku - je prevzatý zo stránky www.dcza.sk
Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Oboznámiť sa s vyhláškou v plnom znení možno TU

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.

Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.

Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.

Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!

V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich.

Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Z poverenia predsedu KBS komunikoval Generálny sekretariát KBS v Bratislave

článok prevzatý z: www.dcza.sk

Neobmedzená modlitba v čase obmedzení

uverejnené 13. 11. 2020, 0:41 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 27. 11. 2020, 10:23 ]

Otcovia biskupi nás prosia, aby sme, "vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty,  trpezlivosti a pokoja," spoločne sa modliac "k Bohu, aby ochraňoval Slovensko." Nenechajme v našej farnosti túto prosbu bez odpovede. Darujte našej krajine a ľuďom v nej zo svojho týždňa hodinu modlitby na tieto úmysly. Môžete sa modliť v kruhu svojej rodiny, alebo sami, obetujúc posvätný ruženec (napríklad tajomstvá svetla) alebo sa modliť vlastnými slovami. Prípadne sa môžete inšpirovať textami, ktoré sme pre vás pripravili.

Námety na modlitbu v rodine

Ak sa modlíte spolu viacerí, jeden z vás nech modlitbu vedie. Časti ktoré má predniesť, označíme hrubým písmom. Obyčajným písmom sú písané ostatné texty, komentáre, a odpovede ostatných. Poznámky sú uvedené červenou. Na stolík prestrite obrus, zapáľte sviečku, položte kríž a knihu Svätého písma. Vyhľadajte si v nej a označte texty, ktoré budete čítať. Ďalšie podnety na modlitbu sú uverejnené na konci príspevku.

Modlitba v siedmom a ôsmom týždni obmedzení

 • V úvode týchto textov musím dať krátke vysvetlenie. Do modlitby som totiž ako prvý text zaradil jeden z takzvaných preklínacích žalmov. Bežne sa tieto žalmy či časti žalmov, ktoré obsahujú slová preklínania, nepoužívajú – ani pri slávení sviatosti, ani v modlitbe Liturgie hodín. Ale pretože ako súčasť Svätého písma sú Božím slovom a za autora väčšiny z nich sa pokladá kráľ Dávid, Boží muž a Boží prorok, nebojme sa ich zaradiť do svojej modlitby. K tomu však potrebujeme vedieť niekoľko vecí.
 1. Slovo preklínací v žiadnom prípade tu neznamená nejakú mágiu, prekliatie v zmysle, ako sa to dnes často chápe. V týchto textoch nejde o to, aby sa niekomu stalo to, čo sa v texte hovorí, ale aby sa nastolila Božia spravodlivosť.
 2. Preklínacie žalmy sú volaním človeka, ktorý je v bezvýchodiskovej situácii, Vie, že nekonal zle, no jeho nepriatelia mu na základe svojej moci robia neodvrátiteľné zlo. Preto žalmista vo svojej bezmocnosti volá k Bohu o záchranu.
 3. Preklínacie žalmy nemajú za cieľ priviesť či privolať spomínané zlo na nepriateľa, ale oslavu Boha, ktorý prejavením svojej moci zachráni tých, čo k nemu s dôverou volajú.
 4. K preklínacím žalmom sa uchyľujeme v situácii bezmocnosti voči násiliu, zlobe, rúhaniu. Vyjadrujú vnútro trpiaceho človeka, ktorý však netúži po pomste a zničení nepriateľa, ale po radikálnom zásahu Boha v prospech ohrozeného človeka.
 5. Pri modlitbe preklínacích žalmov nikdy ich slová nevťahujeme na konkrétneho človeka. Veď naším jediným nepriateľom je v podstate len diabol, nie nejaký človek, pre ktorého máme vyprosovať milosrdenstvo a spásu.
 • Takto poučení a povzbudení sa poďme modliť.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Bože, príď mi na pomoc! Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať! Lebo moja duša sa chveje pred tým, čo sa deje vo svete. Dovoľ mi kričať s kráľom Dávidom a naliehavo ťa vzývať, aby sa zjavila tvoja moc na pohanoch a tvoja milosť na tvojich vyvolených.

Čítanie z Knihy žalmov (Ž 109)
Bože, chvála moja, nemlč,
lebo sa proti mne otvorili ústa hriešnika a ústa podvodníka.
Hovoria proti mne lživým jazykom,
zahŕňajú ma nenávistnými rečami
a napádajú ma bez príčiny.
Za moju lásku broja proti mne;
ale ja sa modlím.
Zlom sa mi odplácajú za dobré
a nenávisťou za lásku.
Postav nad neho hriešnika.
Žalobca nech stojí po jeho pravici.
Keď ho budú súdiť, nech vyjde ako odsúdený
a jeho modlitba nech mu bude hriechom.
Jeho dní nech je čím menej
a jeho úrad nech prevezme iný.
Jeho deti nech ostanú sirotami
a vdovou jeho manželka.
Jeho synovia nech sa voslep túlajú a nech žobrú,
nech ich vyženú z ich spustošených príbytkov.
Nech ho úžerník oberie o celý majetok
a plody jeho práce nech rozchvacujú cudzí.
Nech mu nik nepreukáže milosrdenstvo
a nech sa nik nezľutuje nad jeho sirotami.
Jeho potomstvo nech vyhynie,
nech je vytreté v ďalšom pokolení ich meno.
Pán nech pamätá na neprávosť jeho otcov
a hriech jeho matky nech sa nezotrie.
Pán nech ich má stále pred očami
a nech vyhladí ich pamiatku zo zeme.
Za to, že mu ani nenapadlo byť milosrdným,
ale prenasledoval bedára a žobráka
a skľúčeného v srdci chcel usmrtiť.
Miloval kliatbu, nech ho teda postihne;
nechcel požehnanie, nech sa teda vzdiali od neho.
Preklínanie si obliekal sťa odev,
nech vojde do jeho vnútra ako voda
a do jeho kostí ako olej.
Nech mu je šatou, ktorou sa odeje,
a pásom, ktorým sa vždy opáše.
Tak nech Pán odplatí tým, čo na mňa žalujú
a zle hovoria proti mne.
Ale ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň,
veď tvoje milosrdenstvo je láskavé; zachráň ma,
lebo ja som úbohý a chudobný
a moje srdce je vo mne ranené.
Odchádzam ako tieň, ktorý sa nakláňa,
striasajú ma ako kobylku.
Od pôstu sa mi podlamujú kolená,
a telo mi chradne bez oleja.
Som im už len na posmech;
keď ma vidia, potriasajú hlavou.
Pomôž mi, Pane, Bože môj,
zachráň ma podľa svojho milosrdenstva.
Nech poznajú, že to tvoja ruka,
že si to ty, Pane, urobil.
Oni nech preklínajú, ty však žehnaj;
nech sú zahanbení tí, čo vystupujú proti mne,
a tvoj služobník nech sa raduje.
Nech hanba pokryje tých, čo ma osočujú,
a potupa nech ich zahalí ako plášť.
Veľmi budem oslavovať Pána svojimi ústami,
budem ho chváliť uprostred zástupov,
lebo on stojí po pravom boku chudáka,
aby ho zachránil pred jeho sudcami.
Počuli sme Božie slovo.

Ďakujem ti, milovaný Bože, že ti môžem vo všetkom a vždy dôverovať. Že stojíš po boku svojich detí. Že si milosrdný aj k tým, čo ťa nenávidia, lebo nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Tak, Pane, verný tvojmu slovu, žehnám v tejto chvíli všetkým tvojim nepriateľom s túžbou, aby zakúsili zmenu zmýšľania, robili pokánie a hlásali veľkosť tvojej dobroty a milosrdenstva voči nim. Dovoľ mi v dôvere zvelebovať tvoju láskavosť.

Čítanie z Knihy Sirachovho syna (50, 24 – 26; 21, 1 – 17)
Teraz sa modlime k Bohu vesmíru,
ktorý koná veľké diela po celom svete,
ktorý od lona našej matky rozmnožuje naše dni
a zaobchádza s nami podľa svojho milosrdenstva.
Nech udelí nášmu srdcu blažený pocit
a uvedie pokoj za našich čias
v Izraeli na večné veky!
Nech verí Izrael, že s nami je milosrdný Boh,
aby nás vyslobodil, keď nadíde na to čas.
Chváliť ťa chcem, Pane, môj kráľ,
zvelebovať ťa chcem, Bože, môj spasiteľ.
Chválu chcem vzdávať tvojmu menu,
lebo si mi bol pomocníkom a ochrancom.
Telo si mi vyslobodil zo záhuby,
(zachránil si ma) z osídel zlostného jazyka,
od perí, čo falošne vedia hovoriť,
stal si sa mi pomocníkom proti tým, čo ma utláčajú.
Vyslobodil si ma podľa premnohého milosrdenstva svojho mena
od tých, čo revali proti mne, hotoví hrýzť ma.
Z rúk takých ľudí, ktorí mi číhali na život,
a z prehrozného súženia, čo ma obkľučovalo;
od dusivého ohňa, čo ma už uzavieral,
ale postaveného uprostred ohňa ma nespálil,
z hĺbky útrob podsvetia, od poškvrneného jazyka,
od falošných slov, zlého vladára a nespravodlivého jazyka.
Až do svojej smrti chcem zvelebovať Pána.
Život mám už veľmi blízko dolu v podsvetí.
Obkľúčili ma zovšadiaľ a nemal som pomocníka,
ohliadal som sa po ľudskej pomoci, ale nebolo nikoho.
Pane, rozpomenul som sa na tvoje milosrdenstvo,
na to všetko, čo si pôsobil od večnosti.
Lebo ty, Pane, ochraňuješ všetkých, ktorí sa spoliehajú na teba,
a vyslobodzuješ ich z moci národov.
Vysoko nad zemou stanovil si mi príbytok
a prosil som, aby ma pominula smrť.
Vzýval som Pána, otca, môjho pána,
aby ma neopustil, keď mi nadíde deň súženia,
ani ma nenechal bez pomoci, keď príde chvíľa násilníkov.
Ustavične chcem vychvaľovať tvoje meno
a vychvaľovať ho budem vyznávaním;
a moja prosba nájde vypočutie.
Lebo si ma vyslobodil zo záhuby
a vytrhol si ma, keď prišlo na mňa zlo.
Preto ťa chcem oslavovať a chválu ti vzdávať
a zvelebovať meno Pánovo.
Počuli sme Božie slovo.

Milovaný Bože, moje srdce je zvlášť ustarostené pre tým mojim bratom a sestrám v tvojom tajomnom tele, v Cirkvi, ktorí majú výzor nábožnosti, ale jej silu popierajú. Prosím, aby sme sa znovu všetci započúvali do tvojho slova a s radosťou, ochotou a poslušnosťou ho plnili. Tvoj Duch nech v nás koná!

Čítanie z Druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi (3, 1 – 17)
Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň! Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu. Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere. Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť, ako bola aj tamtých.
Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť.
Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
Počuli sme Božie slovo.

Milovaný Bože, ty vieš, ako túžim po dokonalosti. Nie podľa ľudských kritérií, ale podľa tých tvojich. Teším sa na nebo, že tam uzriem celý svoj život, ako plynul v tvojom objatí a chránený tvojou mocnou rulou. Prenes ma, prosím, teraz v duchu do nebeského Jeruzalema a rozradostni moju dušu, keď končím svoju modlitbu za tvoj ľud v tomto čase pandémie.

Čítanie z Knihy zjavenia (21, 1 – 27; 22, 1 – 5)
Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“
A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé.“ A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.“
A prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš naplnených poslednými siedmi ranami, a povedal mi: „Poď ukážem ti nevestu Baránkovu manželku!“ A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu. Malo veľké a vysoké hradby. Malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela. Tri brány boli od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov.
Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta, jeho brán a jeho hradieb. Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. Zmeral aj jeho hradby; mali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel mal. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto samo bolo z rýdzeho zlata podobného čistému sklu. Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piaty sardonyx, šiesty sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. Dvanásť brán je dvanásť  perál; každá brána bola z jednej perly. A námestie mesta bolo z rýdzeho zlata, takého ako priezračné sklo.
Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh, a Baránok. A mesto nepotrebuje ani slnko ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu. Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude. 26 A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov. Ale nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, doň nevojde, iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.
Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky, je strom života ktorý prináša dvanásť ráz ovocie: každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť; budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh, a budú kraľovať na veky vekov.
Počuli sme Božie slovo.

Otče náš... Zdravas Mária... Sláva Otcu... Odpočinutie večné...
Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a privedie do večného života.

Pridáte sa k nám?

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že sa pridáte. Môžeme sa tak navzájom povzbudzovať. Vytvorili sme na to jednoduchý nástroj. Vyberte si svoj deň a svoju hodinku a overte v tabuľke, či je váš termín voľný. Ak áno, kliknite na vybraný deň a vyplňte formulár. Ak odošlete formulár, vaše prihlásenie je zaevidované. No chvíľu potrvá, kým sa to objaví aj v tabuľke.

Prihlasovacie formuláre: pondelok ■ utorok ■ streda ■ štvrtok ■ piatok ■ sobota ■ nedeľa

Modlitba v prvom týždni obmedzení

Ak sa modlíte spolu viacerí, jeden z vás nech modlitbu vedie. Časti ktoré má predniesť, označíme v texte písmenom V. Ostatní sú označení písmenom O a ten, kto prednáša texty z Božieho slova, písmenom L. Na stolík prestrite obrus, zapáľte sviečku, položte kríž a knihu Svätého písma. Vyhľadajte si v nej a označte texty, ktoré budete čítať. Ďalšie podnety na modlitbu sú uverejnené na konci príspevku.

V: Nové obdobie plné obmedzení potrebujeme začať vďačnosťou vo viere. Lebo všetko, čo sa vo svete deje, Boh vie použiť pre naše dobro a spásu. Nijaké zlo nie je väčšie ako láska nášho Boha. On je náš Otec! 

Preto prvý týždeň obmedzení prežívajme vo vďačnosti za tento dar. Za dar času, ktorý môžeme venovať milovanému Bohu. Za dar utrpenia, ktorým môžeme pomáhať k záchrane sveta. Dar pokory, ktorým uznávame Božiu zvrchovanosť a svoju podriadenosť. Za dar múdrosti, ktorý, vyznávame, že čo je v očiach sveta múdre, je pred Bohom hlúposťou, čo je silné, je u Boha slabé...

Svoje modlitby začnime modlitbou Otče náš.

Po spoločnej modlitbe pokračuje:

V: Otecko! Milujem ťa. Vlastne chcem len teba... Prijmem všetko z tvojich rúk, všetko čo chceš. Tvoja vôľa... Otecko, prosím o chlieb na dnes, čo mi práve treba. Musím a chcem odpustiť. Tatko, urob, aby som nepodliehal zlu. O: Amen.

Všetci sa chvíľku modlia v tichu.

V: Milosrdný Bože, ty sa zľutúvaš nad svojimi služobníkmi, keď sú v tiesni, a vždy vyslyšíš ich prosby; ďakujeme ti za tvoje dobrodenia a prosíme ťa, chráň nás i naďalej od každého zla, aby sme ti stále slúžili s radostným srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. O: Amen.

V: Pozrime sa do dejín spásy, ako sa správali veľkí ľudia viery v časoch najväčšieho ohrozenia. Traja mládenci v ohnivej peci.

Lektor sa postaví a prednesie stať Dan 3, 8 – 45.

L: Čítanie z knihy proroka Daniela

Hneď v tú hodinu prišli chaldejskí mužovia a udali Židov. Vraveli kráľovi Nabuchodonozorovi: „Kráľu, ži naveky! Ty, kráľu, vydal si nariadenie, aby každý človek, ktorý začuje zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padol a klaňal sa zlatej soche. Kto by však nepadol a neklaňal by sa, hodia ho do rozpálenej pece. Sú tu však júdski mužovia, ktorých si postavil nad roboty babylonskej provincie, Sidrach, Misach a Abdenago, a títo mužovia, kráľu, opovrhli tvojím nariadením, tvojich bohov si nectia a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaňajú.“ Nato rozhnevaný a nazlostený Nabuchodonozor rozkázal priviesť Sidracha, Misacha a Abdenaga a hneď ich aj priviedli pred kráľa. Kráľ Nabuchodonozor im povedal: „Je to pravda, Sidrach, Misach a Abdenago, že si nectíte mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som postavil? Nuž ste teraz ochotní, v tú hodinu, keď počujete zvuk rohu, flauty, citary, sambuky, harfy, symfónie a rozličných hudobných nástrojov, padnúť a klaňať sa soche, ktorú som urobil? Ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece a ktorý je to boh, čo vás vytrhne z mojej ruky?“

Sidrach, Misach a Abdenago odpovedali kráľovi Nabuchodonozorovi: „Na toto ti nemusíme nič odpovedať. Či nás náš Boh, ktorého si ctíme, môže vytrhnúť z rozpálenej pece a z tvojich rúk, kráľu, oslobodiť nás, a či nie, vedz, kráľu, že tvojich bohov si nectíme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame!“ Vtedy Nabuchodonozor skypel zlosťou, tvár sa mu znetvorila pre Sidracha, Misacha a Abdenaga a rozkázal, aby pec rozpálili sedem ráz viac, než ju obyčajne rozpaľovali. A mocným chlapom zo svojho vojska rozkázal, aby Sidracha, Misacha a Abdenaga poviazali a hodili do rozpálenej pece. Tých mužov teda naskutku poviazali a v plášťoch, s turbanmi, v obuvi a v šatách hodili do rozpálenej pece. Pretože kráľov príkaz súril a pec bola príliš rozpálená, plameň ohňa zabil chlapov, ktorí (do nej) hádzali Sidracha, Misacha a Abdenaga. Títo traja mužovia však, Sidrach, Misach a Abdenago, padli poviazaní do rozpálenej pece.

Prechádzali sa uprostred plameňov, chválili Boha a dobrorečili Pánovi. Azariáš však stál a modlil sa. Otvoril uprostred ohňa ústa a hovoril:

„Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, a chválitebný a tvoje meno je slávne naveky. Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil, všetky tvoje diela sú pravdivé, tvoje cesty sú priame a všetky tvoje rozsudky spravodlivé. Vykonal si pravdivé súdy vo všetkom, čo si priviedol na nás a na Jeruzalem, sväté mesto našich otcov, veď si to previedol v pravde a spravodlivosti pre naše hriechy. Lebo sme zhrešili a prestúpili zákon, keď sme odpadli od teba a hrešili vo všetkom; nepočúvali a nezachovávali sme tvoje príkazy, ani sme nerobili, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodilo. Všetko, čo si na nás priviedol, všetko, čo si nám urobil, urobil si spravodlivým rozsudkom: vydal si nás do rúk zlostných nepriateľov a najpodlejších hriešnikov, nespravodlivému a na celej zemi najhoršiemu kráľovi. Teraz však nemôžeme otvoriť ústa: sme na hanbu a potupu tvojim sluhom a tým, čo ťa ctia.

Pre svoje meno nevydávaj nás na večnosť a nezrušuj svoju zmluvu! A neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo pre Abraháma, svojho miláčika, pre Izáka, svojho sluhu, a pre Izraela, svojho svätca, ktorým si prisľúbil, že rozmnožíš ich semä sťa hviezdy na nebi a piesok, čo je na brehu mora.

Pretože sme ostali menší, Pane, ako všetky národy a sme dnes uponížení pre svoje hriechy na celej zemi. Nateraz niet kniežaťa ani proroka, ani vodcu, ani celopalu, ani obety, ani darov, ani kadidla, ani miesta pre prvotiny pred tebou, aby sme našli milosť. Ale so skrúšenou dušou a poníženým duchom nech dosiahneme prijatie!

Ako pri obetách baranov a býkov a desaťtisícov tučných baránkov, takou nech je dnes pred tebou naša obeta, nech je milá tebe, veď nedôjdu hanby tí, ktorí dúfajú v teba! Teraz ťa však nasledujeme celým srdcom, bojíme sa ťa a hľadáme tvoju tvár. Nezahanbuj nás, ale nalož s nami podľa svojej krotkosti a podľa množstva svojho milosrdenstva! A vysloboď nás svojimi zázrakmi, získaj, Pane, slávu svojmu menu! Nech sa hanbia všetci, čo preukazujú zlo tvojim sluhom, nech ich zahanbí všetka tvoja moc a ich sila nech je pošliapaná! Nech vedia, že ty, Pane, si jediný Boh a si slávny po celom zemskom okruhu.“

Nasledujúce verše (Dan 3, 52 – 56), alebo aspoň refrén, môžete zaspievať na spôsob responzória. Nápev (hoci s iným textom) nájdete na youtube.

L: Chvála ti a sláva naveky

O: Chvála ti a sláva naveky

L: Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, chválitebný, slávny a vyvýšený naveky.

O: Chvála ti a sláva naveky

L: Zvelebené je tvoje slávne sväté meno, chválitebné a vyvýšené naveky.

O: Chvála ti a sláva naveky

L: Zvelebený si v chráme svojej svätej slávy, chválitebný a preslávený naveky.

O: Chvála ti a sláva naveky

L: Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, chválitebný a vyvýšený naveky.

O: Chvála ti a sláva naveky

L: Zvelebený si, čo hľadíš do priepasti a tróniš nad cherubmi, chválitebný a vyvýšený naveky.

O: Chvála ti a sláva naveky

L: Zvelebený si na nebeskej oblohe a chválitebný a slávny naveky.

Teraz sa spolu opäť pomodlite Otče náš. Potom nasleduje uvedenie do čítania z Knihy kroník (2 Krn 20, 1 – 23).

V: Počúvajme, čo urobil kráľ Jozafat, keď mesto ohrozovali Moabčania a Amončania.

L: Čítanie z Druhej knihy kroník

Potom prišli Moabčania, Amončania a s nimi niektorí z Meunejcov do boja proti Jozafatovi. Prišli (ľudia) a oznámili Jozafatovi: „Veľký zástup prišiel proti tebe spoza mora, z Aramejska. Hľa, už sú v Asasontamare!“ To je Engadi. Jozafat sa preľakol. Rozhodol sa obrátiť na Pána a vyhlásil v celom Júdsku pôst. Júdovci sa zhromaždili uprosovať Pána. Aj zo všetkých júdskych miest prišli uprosovať Pána. Jozafat stál v zhromaždení Júdovcov a Jeruzalemčanov v Pánovom dome pred novým nádvorím a hovoril: „Pane, Bože našich otcov, nie ty si Boh na nebi a panovník nad všetkými kráľovstvami národov?! V tvojej ruke je sila a moc a nik sa nemôže k tebe postaviť. A nevyhnal si ty, náš Bože, národy tejto krajiny pred svojím ľudom, Izraelom, a nedal si ju navždy potomkom svojho priateľa Abraháma?! Usadili sa v nej a postavili v nej tebe, tvojmu menu, svätyňu s úmyslom: »Ak doľahne na nás nešťastie, trestajúci meč, mor alebo hlad, postavíme sa pred tento dom a pred tvoju tvár – veď v tomto dome je tvoje meno –, budeme vo svojej úzkosti volať k tebe a ty nás vypočuješ a zachrániš.« A teraz, hľa, Amončania, Moabčania a horali zo Seiru, cez ktorých si Izraelitom nedovolil prejsť, keď vychádzali z egyptskej krajiny, ale vyhli im, aby ich nezničili,hľa, títo sa nám odplácajú, lebo nás prichádzajú vyhnať z tvojho imania, ktoré si dal nám. Bože náš, nebudeš ich súdiť? Veď my nemáme sily proti tomuto veľkému zástupu, ktorý prichádza proti nám, a sami nevieme, čo si počať, ale iba k tebe obraciame svoj zrak.“ A všetci Júdovci stáli pred Pánom, aj ich maličkí, ich ženy a synovia.

Vtedy na Jahaziela, syna Zachariáša, syna Banaiáša, syna Jehiela, syna Mataniáša, levitu z Asafových synov, zostúpil uprostred zhromaždenia Pánov duch a hovoril: „Dávajte pozor, všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema, i kráľ Jozafat: Toto vám hovorí Pán: Vy sa nebojte a nestrachujte pred týmto veľkým zástupom, lebo ten boj nie je váš, ale Boží! Zajtra tiahnite dolu proti nim! Oni budú vystupovať po svahu Sis. Stretnete ich na kraji údolia, pred rovinou Jeruel. Vašou úlohou nebude bojovať. Pevne sa postavte a pozerajte sa na pomoc, ktorú vám poskytne Pán. Júda a Jeruzalem, nebojte sa a nestrachujte sa! Zajtra im vyjdite naproti a Pán bude s vami!“ Nato sa Jozafat sklonil tvárou na zem a všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema padli pred Pánom na tvár, aby sa klaňali Pánovi, a leviti z Kaátových synov a z Koreových synov vstali a veľmi veľkým hlasom chválili Pána, Izraelovho Boha.

Včasráno vstali a vyšli na púšť Tekue. Keď vychádzali, Jozafat sa postavil a povedal: „Počúvajte, Júdovci a obyvatelia Jeruzalema! Verte v Pána, svojho Boha, a bude sa vám dariť!“ oradil sa s ľudom a rozhodol, aby Pánovi speváci a oslavovatelia kráčali v posvätnej ozdobe pred ozbrojencami a aby hovorili: „Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ A v čase, keď začali plesať a oslavovať, obrátil Pán proti Amončanom, Moabčanom a horalom zo Seiru postriežky, ktoré išli proti Júdovi, a porazili ich. Amončania a Moabčania sa totiž postavili proti obyvateľom pohoria Seir, aby ich pobili a vyhubili, a keď boli hotoví s obyvateľmi Seiru, pomáhali si vzájomne sa ničiť.

Opäť pomodlite Otče náš. Potom nasleduje uvededenie do čítania z Apoštola (1 Sol 5, 14 – 23).

V: O vďačnosti ako samozrejmosti pre kresťanov hovorí svätý Pavol. 

L: Čítanie z Prvého listu Solúnčanom

Vyzývame vás, bratia: napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.

Zaspievajte pieseň Ó, láska, nádej spása (JKS 278, všetky tri slohy). Potom sa spolu pomodlite Otče náš. Po ňom nasleduje úkon kajúcnosti.

V: Spytovanie svedomia a vyznanie svojich zlyhaní reptaním, šomraním, hnevom, spoliehaním sa na seba, nehľadaním Božej pomoci... Ako pomôcka nech poslúžia čítané texty Písma, kde môžeme porovnať postoje biblických postáv so svojimi.

Po chvíľke tichého uvažovania...

V: Zmiluj sa nad nami, Pane. O: Lebo sme sa prehrešili proti tebe. 

V: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. O: A daj nám svoju spásu.

V: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. O: Amen.

V: Počúvajme Ježišove slová a prosme o rast našej dôvery nebeskému Otcovi.

Lektor stojac prednesie evanjeliovú stať Lk 12, 22 – 31. 

V: Pán Ježiš hovorí:

Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany: Nesejú, ani nežnú, nemajú ani komoru ani stodolu, a Boh ich živí. A vy ste o koľko viac ako vtáky! A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o to ostatné? Pozrite sa na ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; a hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich. Keď teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?! Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, a nebuďte ustarostení! Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že toto potrebujete. Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše.

 Nasledujú vaše vlastné prosby o pomoc, formulované s dôverou v lásku Otca.

V: Po každej volajme: Otecko, milujeme ťa a dôverujeme ti.

V: Opäť volajme k Nebeskému Otcovi:

O: Otče náš...

V: Poďakujme Pánovi za Pannu Máriu. Ona sa počatím Božieho Syna ocitla priamo v ohrození života. A predsa dôverovala Božej vôli. Ona dobre vie, čo je to neistá budúcnosť. Môžeme jej dôverovať, že nás bude sprevádzať.

O: Zdravas Mária...

Zakončite piesňou Mária, ochrana (JKS 344).

Modlitba v druhom týždni obmedzení: Pokánie

Komentár

L: Našu modlitbu v tomto týždni začneme tzv. prostráciou. Iste si pamätáte, že obrady Veľkého piatka sa začínajú tým, že kňaz z asistenciou prichádza k oltáru a líha si pred ním tvárou k zemi. Je to nielen znak pokory, ale aj osobitný úkon kajúcnosti – ležím na zemi ako hriešnik, ktorý si nezasluhuje nič iné, len zašliapnuť do zeme. Ale zároveň s veľkou dôverou v milosrdenstvo toho, pred kým sa korím až po zem. Teda pred Bohom. 
S týmto postojom, s myšlienkou na veľkosť našich hriechov a nesmiernosť Božieho milosrdenstva zotrváme tvárou na zemi dosť dlho na to, aby sme cítili nepohodlnosť takéhoto postoja a zároveň jeho oprávnenosť pred Pánom. Potom vstaneme a pomodlíme sa časť z Veľkého kajúceho kánonu svätého Andreja Krétskeho.
Ľahnite si a zotrvajte v prostrácii.  

Z Veľkého kajúceho kánonu svätého Andreja Krétskeho

Po každom verši až po Sláva Otcu si môžete kľaknúť na obe kolená a pokloniť sa tvárou až po zem.
V: Odkiaľ začnem oplakávať skutky svojho biedneho života? Aký počiatok dám terajšiemu náreku, Kriste? Ale ty, ako milosrdný, daruj mi odpustenie hriechov.
V: Choď, úbohá duša, so svojím telom, vyznaj sa Budovateľovi všetkých, ostaň ďaleko od predošlej nerozumnosti a v pokání prines Bohu slzy.
V: Napodobnil som priestupok prvostvoreného Adama a spoznal som sa vyzlečený z Boha, večného kráľovstva a šťastia, kvôli mojim hriechom. 
V: Beda mi, úbohá duša! Prečo si sa pripodobnila prvej Eve? Zle si videla a horko si sa zranila, dotkla si sa stromu a trúfalo si ochutnala nerozumný pokrm.
V: Miesto hmatateľnej Evy pomyslenou Evou sa mi stala vášnivá myšlienka v tele, ktorá sľubuje rozkoš, ale okusuje vždy len horký nápoj.
V: Adam bol právom vyhnaný z raja, lebo nezachoval tvoj jediný príkaz, Spasiteľu. Čo však čaká mňa, ktorý vždy odmietam tvoje slová života?

V: Sláva Otcu i Synu a Svätému Duchu: Nadprirodzená Trojica, tebe sa klaniame ako Jedinosti, zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov, a ako milosrdná daruj mi slzy dojatia.
I teraz i vždycky i na veky vekov: Bohorodička, nádej a záštita tých, ktorí ťa ospevujú, zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov a ako čistá Vládkyňa ma prijmi, keď sa kajám.

Modlitba

Zo svätej omše Za odpustenie hriechov.
V: Milosrdný Bože, uznávame, že sme zhrešili; preto ťa prosíme, zhliadni na našu pokoru a zľutuj sa nad nami, odpusť nám viny a obdaruj nás svojím pokojom. Skrze Krista, nášho Pána. O: Amen.

Komentár k prvému čítaniu

L: Keď sa vyvolený ľud ocitol v trápení a súžení, Boh v ňom vzbudzoval ľudí, ktorí videli, že mnohé z toho je následkom zlého konania ľudí, neraz celého národa. Preto skôr, ako začali prosiť o záchranu, vyznávali hriechy svoje i ľudu s prosbou o milosrdenstvo a odpustenie. Počujme a privlastnime si modlitbu proroka Daniela.

L: Čítanie z Knihy proroka Daniela (9, 1 – 19)

L: V prvom roku Asuerovho syna Dária z potomstva Médov, ktorý sa stal kráľom nad kráľovstvami Chaldejcov, v prvom roku jeho panovania som ja, Daniel, pochopil z kníh počet rokov, o ktorých hovoril Pán prorokovi Jeremiášovi, že sa totiž má naplniť sedemdesiat rokov, kým bude Jeruzalem v zrúcaninách. I obrátil som tvár k svojmu Pánovi, k Bohu, aby som ho hľadal modlitbou a prosbami s pôstom, vrecovinou a popolom. Modlil som sa teda k Pánovi, svojmu Bohu, a vyznával som sa. I hovoril som: „Prosím, Pane, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo k tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje príkazy! Zhrešili sme, konali sme zlo a páchali neprávosť; vzbúrili sme sa a odklonili sme sa od tvojich príkazov a od tvojho práva. Nepočúvali sme na tvojich sluhov, prorokov, ktorí v tvojom mene hovorili našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a celému ľudu krajiny. Tebe, Pane, náleží spravodlivosť, nám však zahanbená tvár, akú ju majú dnes mužovia Júdska, obyvatelia Jeruzalema a všetci Izraeliti, blízki i vzdialení v rozličných krajinách, kde si ich zahnal pre ich nevernosť, ktorou sa proti tebe prehrešili. Nám, Pane, našim kráľom, našim kniežatám a našim otcom, ktorí zhrešili proti tebe, patrí zahanbená tvár. Pánovi, nášmu Bohu, svedčí milosrdenstvo a zľutovanie, pretože sme sa vzbúrili proti nemu a nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, aby sme kráčali podľa jeho zákonov, ktoré položil pred nás prostredníctvom svojich sluhov prorokov. Celý Izrael prestúpil tvoj zákon a odvrátil sa, aby nepočul tvoj hlas. Nuž padla na nás kliatba a prísaha, napísaná v zákone Božieho sluhu Mojžiša, pretože sme zhrešili proti nemu. Splnil na nás a na našich sudcoch, ktorí nás súdili, slovo, ktoré hovoril: že dopustí na nás veľké nešťastie; veď sa pod celým nebom neprihodilo niečo také, ako sa prihodilo v Jeruzaleme. Ako je napísané v Mojžišovom zákone, zastihlo nás všetko nešťastie a neuprosovali sme tvár Pána, svojho Boha, aby sme sa odvrátili od svojich zločinov a pochopili tvoju vernosť. Pán bedlil nad nešťastím a priviedol ho na nás, pretože Pán, náš Boh, je spravodlivý vo všetkých svojich činoch, ktoré učinil; veď sme nepočúvali jeho hlas. 
Teraz však, Pane, Bože náš, ktorý si vyviedol svoj ľud pevnou rukou z Egypta a po dnešný deň si si urobil meno: zhrešili sme, spáchali sme zlo. Prosím, Pane, nech sa podľa celej tvojej spravodlivosti odvráti tvoj hnev a tvoja prchkosť od tvojho mesta Jeruzalema, od tvojej svätej hory, veď pre naše hriechy a pre zločiny našich otcov je Jeruzalem a tvoj ľud na potupu všetkým, ktorí sú okolo nás. Teraz však, Bože náš, vyslyš modlitbu svojho sluhu a jeho prosby a kvôli sebe samému rozsvieť svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou. Nakloň, Bože, svoje ucho a počuj; otvor svoje oči a pozri na našu opustenosť a na mesto, nad ktorým sa vzýva tvoje meno; veď nie pre svoju spravodlivosť predostierame svoje prosby pred tvoju tvár, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo! Vyslyš, Pane, zľutuj sa, Pane, pozoruj a urob, nemeškaj kvôli sebe samému, Bože môj, veď sa vzýva tvoje meno nad tvojím mestom a nad tvojím ľudom!“ 
Ak sa číta v spoločenstve, tak dokončí zvolaním Počuli sme Božie slovo.

Doprajte si chvíľu ticha, naplnenú vyznávaním osobných previnení, zvlášť proti životu – napríklad tu patrí znečisťovanie prírody, nadmerné používanie auta (napríklad v nedeľu na svätú omšu namiesto pešieho putovania do Božieho domu), chemikálií, plastov, hromadenie vecí...

Komentár k druhému čítaniu

L: Problémom našich dní je aj to, že ako veriaci síce očakávame od Boha záchranu, no akosi nám chýba uznanie, že situácia, v ktorej sme sa ocitli, je zapríčinená aj našimi zlyhaniami. Všade prosím o ukončenie pandémie, no takmer nepočuť vyznanie viny a prosbu o odpustenie. Nech nás k zmene v tomto smere vedie postoj Nehemiáša, kráľovho čašníka.

L: Čítanie z Knihy Nehemiáš (1, 1 – 11)
L: V mesiaci kislev, v dvadsiatom roku, keď som bol v hlavnom stane v Súzach, prišiel Chanani, jeden z mojich bratov, a s ním mužovia z Júdska. Spytoval som sa ich na Židov, na ten zvyšok, ktorý zostal zo zajatcov, a tiež na Jeruzalem. „Pozostalci,“ – vraveli mi – „ktorí pozostali zo zajatia, žijú tam v tej provincii vo veľkej sužobe a pohanení. Aj múr Jeruzalema je zborený a jeho brány sú vypálené ohňom.“ 
Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal som a kvílil celé dni, postil a modlil som sa k nebeskému Bohu. Bedákal som: „Prosím, Pane, Bože nebies, veľký, hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo voči tým, čo ťa milujú a čo sa pridŕžajú tvojich prikázaní, nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa dnes dňom i nocou modlím k tebe za Izraelových synov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy izraelských synov, ktorými sa prehrešili proti tebe. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa previnili proti tebe a nezachovali sme ani prikázania, ani ustanovenia, ani rozhodnutia, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Rozpamätaj sa na slovo, ktoré si dal svojmu služobníkovi Mojžišovi: »Ak sa dopustíte zlého, rozptýlim vás po národoch. Ale keď sa navrátite ku mne a keď zachováte moje prikázania a budete ich plniť, keby ste boli zahnaní aj na kraj neba, zhromaždím vás odtiaľ a privediem vás späť na miesto, ktoré som si zvolil, aby tam prebývalo moje meno.« Veď oni sú tvoji sluhovia a tvoj ľud, ktorý si ty vyslobodil svojou preveľkou silou a svojou mocnou rukou. Prosím teda, Pane, nech sa tvoje ucho započúva do modlitby tvojho služobníka a tiež do modlitby tvojich služobníkov, ktorí so záľubou ctia tvoje meno, a dopraj dnes úspech svojmu služobníkovi, dožič, aby našiel milosť v očiach tohto muža!“ 
Bol som totiž kráľovským čašníkom. 
Ak sa číta v spoločenstve, tak dokončí zvolaním Počuli sme Božie slovo.

Spev: Miserere, miserere (JKS 151, všetky slohy)

Krátke zamyslenie

V: Okrem osobných hriechov nesieme aj bremeno spoločných previnení. Napríklad rozvody – to nie je záležitosť len konkrétneho muža a konkrétnej ženy, ale celého farského spoločenstva. Je to totiž sviatosť, ktorá sa dotýka všetkých, miestnej cirkvi, ale aj celej Cirkvi. Rovnako potraty. Alkoholizmus. Drogy. Klamanie v daňových priznaniach. Podplácanie. Odchody detí po prvom svätom prijímaní aj po birmovke... Sme povolaní robiť  pokánie nielen za svoje previnenia, ale aj za tie, na ktorých nemáme priamy podiel, ale nepriamy – tým, že sme mlčali, možno aj ticho súhlasili...
Naša spoločná modlitba nech je odprosením za hriechy nášho spoločenstva, našej farnosti či diecézy.
Modlitba môže mať nasledujúcu formu: 

V: Milosrdný Otče, odprosujeme ťa za hriech potratov/rozvodov/alkoholizmu/mágie... v našej farnosti/diecéze.
O: Bože, buď nám milostivý a obnov nás!

Potom:
V: Prisvojme si v situácii uvedomenia si týchto previnení ako modlitbu nárek proroka Jeremiáša. 

L: Čítanie z Knihy náreky (5, 1 – 21)
L: Rozpomeň sa, Pane, čo sa nám stalo, zhliadni a pozri na našu potupu. 
Naše dedičstvo pripadlo iným, naše domy cudzincom. 
Osireli sme, nemáme otca, naše matky sú ako vdovy. 
Vlastnú vodu pijeme za peniaze, svoje drevo si musíme kupovať. 
S jarmom na šiji nás ženú, unaveným nedoprajú pokoja. 
Podávali sme ruku Egypťanom a Asýrčanom, aby sme sa nasýtili chlebom. 
Naši otcovia zhrešili a niet ich a my nesieme ich neprávosti. 
Otroci panujú nad nami a niet toho, kto by nás vytrhol z ich ruky. 
S nasadením života znášame svoj chlieb pred hrozbou meča z púšte. 
Naša koža je ako vypálená pec od pálčivého hladu. 
Na Sione ponížili ženy a panny v judejských mestách. 
Ich ruky povešali kniežatá; tváre starcov nenašli úctu. 
Mládenci nosia žarnov a deti klesajú pod drevom. 
Starci chýbajú pri bránach a mladíci v zbore spevákov. 
Prestala radosť nášho srdca, náš tanec sa zmenil na smútok. 
Spadla nám koruna z hlavy; beda nám, lebo sme zhrešili. 
Preto zosmutnelo naše srdce, preto sa nám zatmilo v očiach 
pre vrch Sion, lebo je spustošený: behajú po ňom líšky. 
Ale ty, Pane, ostávaš naveky, tvoj trón z pokolenia na pokolenie. 
Prečo na nás zabúdaš navždy a opúšťaš nás na mnoho dní? 
Obráť nás, Pane, k sebe a my sa vrátime; obnov naše dni ako na počiatku. 
Celkom si nás už zavrhol a hneváš sa na nás veľmi? 
Ak sa číta v spoločenstve, tak dokončí zvolaním Počuli sme Božie slovo.

Záverečná modlitba

(Modlitba prevzatá z OICA č. 114)
V: Pane a Bože náš, ty zjavuješ ľuďom nový život, odstraňuješ skazu hriechu, upevňuješ vieru, oživuješ nádej a zveľaďuješ lásku.
V mene tvojho milovaného Syna a nášho Pána Ježiša Krista a v sile Ducha Svätého ťa prosíme:
vzdiaľ od nás, svojich služobníkov, neveru a akúkoľvek pochybnosť, otroctvo modlám a mágiu,
čarovanie a vyvolávanie mŕtvych, túžbu po majetku a lákavé vášne, nepriateľstvá a nenávisť
a každú zvrátenosť.
A keďže si nás povolal, aby sme sa stali svätými a nepoškvrnenými pred tvojou tvárou, obnov v nás ducha viery a nábožnosti, trpezlivosti a nádeje, miernosti a čistoty, lásky a pokoja.
Skrze Krista, nášho Pána. O: Amen.
Poďakovanie za Božiu dobrotu spevom 138. žalmu.

Modlitba v treťom týždni obmedzení: Dôvera

Po modlitbe vďačnosti a modlitbe pokánia tento týždeň bude naša modlitba zameraná na dôveru a na rôzne spôsoby, ako ju môžeme prejavovať. Dnes začneme svoju modlitbu piesňou Som tvojou ovečkou (napr. tu www.youtube.com/watch?v=x4DFAZ6YtUQ).

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

V: Otecko, ďakujeme ti, že môžeme k tebe prísť ako deti, plné dôvery. Sme tu dnes pred tebou veľmi pokorení a sklamaní, lebo náš parlament nechválil zákon na pomoc tehotným ženám. Až sa nám v srdci vynára otázka, či vôbec smieme od teba čakať pomoc a záchranu v súčasných okolnostiach pandémie a obmedzení, keď si nevážime počatý život... 
Je nám to ľúto a s nárekom v srdci prosíme o milosrdenstvo. (chvíľa ticha a vyjadrenia ľútosti)
Vieme však, že aj v tejto situácii máš pre nás budúcnosť: 

L: Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša  (29, 11 – 14)
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť - hovorí Pán -, vrátim vás zo zajatia a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kde som vás roztratil - hovorí Pán -, a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia.
Počuli sme Božie slovo.

Pieseň z youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6zT8AyfsFmA (z filmu Sestra v akcii) Český preklad tu: https://www.pohodar.com/preklady/HappyDay.htm.

V: Ó, šťastný deň, keď Ježiš zmyl moje hriechy... Práve viera v to, že Boh nás ospravodlivil, nám dovoľuje aj v ťažkej situácii prichádzať k nemu s dôverou a volať tak, ako nás to učí žalmista:

L: Čítanie z Knihy žalmov (Ž 40, 2 – 14. 17 – 18)

Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil.
Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil.
Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu.
Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní a budú dúfať v Pána.
Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.
Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj; a v tvojich zámeroch s nami kto sa ti vyrovná?
Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky, toľko ich je, že sa nedajú spočítať.
Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, preto som povedal: „Hľa, prichádzam.
Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon.“
Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení; svojim perám hovoriť nebránim, Pane, ty to vieš.
Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam, rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse.
Neskrývam tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením.
Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo, tvoja milosť a tvoja pravda nech mi vždy pomáhajú.
Zo všetkých strán sa na mňa kopia nespočetné pohromy, opantalo ma toľko hriechov, že nemám o nich prehľadu.
A je ich viac, než mám vlasov na hlave, až mi z toho srdce zamiera.
Pane, ráč ma zachrániť, príď mi čím skôr na pomoc.
No nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci, čo ťa hľadajú. A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria:
„Nech je zvelebený Pán!“ Ja som síce biedny a úbohý, no Pán sa stará o mňa.
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Bože môj, nemeškaj.
Počuli sme Božie slovo.

Spoločné modlitby

V: Patríme medzi tých, ktorí čakali na Pána a on sa k nám sklonil. Vytrhol nás z bahnitého kalu a nohy postavil na skalu. Preto k nemu s dôverou volajme, ako nás k tomu vyzýva žalm: Nech je zvelebený Pán!
 1. L: Milovaný Bože, nevieme si rady s pandémiou, ale vieme, že si náš starostlivý Otec! O: Nech je zvelebený Pán!
 2. L: Láskavý Bože, stretávame sa s toľkou neláskavosťou medzi ľuďmi, šíri sa nenávisť a zloba, tma sa pokúša zakryť naše srdcia, no vieme, že ty si naše svetlo! O: Nech je zvelebený Pán!
 3. L: Starostlivý Bože, mnohokrát v týchto dňoch vnímame, že nech zodpovední urobia čokoľvek, vždy sa na nich hrnú len výčitky, posmech a neprajnosť; no my vieme, že sa o nás staráš aj cez našich lekárov, zdravotnícky personál, politikov, preto s dôverou voláme: O: Nech je zvelebený Pán!
 4. L: Milosrdný Bože, aj v našich srdciach sa neraz kopí posudzovanie, reptanie, akoby sme sa chceli vrátiť do bahna a tmy; no opäť dvíhame svoje srdcia k tebe, opäť chceme vstúpiť do svetla a hľadieť na svet tvojimi očami. O: Nech je zvelebený Pán!
 5. L: Mocný Bože, zloba pekla a sveta nás chce zvábiť na svoju stranu a my sme tomuto vábeniu neraz podľahli. No teraz lámeme okovy zla, ktoré zvierali náš život, utiekame sa k tvojej mocnej pravici a voláme: O: Nech je zvelebený Pán!
 6. L: Nežný Bože, potrebujeme tvoje pohladenie, povzbudenie, tvoju potechu. O: Nech je zvelebený Pán!
V: Nech je zvelebený Pán!Pane Ježišu, v evanjeliu nám hovoríš: „Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať“ (Mk 11, 24). Ďakujeme ti, že všetko, o čo v našich modlitbách prosíme, sme už dostali. Tešíme sa na chvíľu, keď to budeme mať, keď uvidíme naše prosby splnené. Nech je oslávené a požehnané tvoje sväté meno, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. O: Amen.

Ako prejav viery sa pomodlime Vyznanie viery Verím v jedného Boha. (Môžeme aj počúvaním Vyznania viery zo svätej a božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho, ako ho skomponoval Piotr Iljič Čajkovskij: https://www.youtube.com/watch?v=w_3-htU3Egs, od minúty 35:36).

V: Nech je zvelebený Pán!Vo svojej modlitbe pokračujme tichom pred Pánom. Nechajme pritom svoju myseľ „blúdiť“, no pri každej myšlienke, pri každom človeku, pri každej situácii či udalosti, ktorá nám príde na um, nič neriešme, len s dôverou volajme: „Nech je zvelebený Pán!“

Na záver sa pomodlime Teba, Bože, chválime.

Modlitba vo štvrtom týždni obmedzení: Hľadanie cesty

Po modlitbe viery, po modlitbe pokánia a po modlitbe dôvery prejdime dnes k modlitbe hľadania cesty. Nie, nehľadáme cestu z pandémie, ale cestu z marazmu, do ktorého nás – nielen jednotlivcov, ale aj spoločnosť a veru aj Cirkev – dostali naše zlyhania. Urobme teraz prvý krok – prežehnaním sa. Cesta sa totiž nehľadá len intelektuálne, len premýšľaním a štúdiom máp, ale v kresťanstve je to vždy vykročením.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Bože, Otec a Vodca náš, s ľútosťou uznávame svoje viny. Zablúdili sme v pýche svojich sŕdc. No v dôvere v tvoje odpustenie a milosrdenstvo dnes sme znovu pred tebou s túžbou vkročiť na tvoju cestu a  kráčať po nej vernejšie ako doteraz. Aj preto sme svoju modlitbu začali prežehnaním sa, vyznaním tvojho mena. Ako prvý krok sľubujeme, že budeme vždy hľadať a kráčať v sile tvojho mena. Obraciame svoje oči, svoju myseľ, svoje srdce, svoju dušu k tebe s prosbou, aby si nám ukázal ďalší krok. A keď ho vykonáme, tak zas ďalší. Vieme, že si viedol svoj ľud na púšti, že si viedol svoju Cirkev stáročiami. Preto dúfame, že ani nás nenecháš uprostred púšte tohto sveta, ale láskavo nás povedieš svojou pravicou. Túto modlitbe ti prednášame v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý sedí po tvojej pravici a žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Úvod k prvému čítaniu

Keď Boh rukou Mojžiša vyviedol svoj ľud z Egypta, tak ho nenechal ísť tak, ako sa im videlo najlepšie, ale viedol ich ohnivým a oblačným stĺpom. Počúvajme, ako sa to dialo.

Prvé čítanie

Čítanie z Knihy Exodus (13, 20 – 22; 40, 36 – 38)
Keď odišli zo Sokotu, utáborili sa v Etame, na okraji púšte. Pán šiel pred nimi cez deň v oblačnom stĺpe, aby im ukazoval cestu, v noci zasa v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli dňom i nocou putovať. A nikdy nezmizol oblačný stĺp cez deň, ani ohnivý stĺp v noci spopred ľudu.
Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali počas celého svojho putovania na pochod; a keď sa oblak nezdvihol, nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol. Cez deň totiž ležal nad stánkom oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého ich putovania.
Počuli sme Božie slovo.

Žalm

Responzóriový spev (Ž 105, je dôležité toto skutočne spievať!)
R. Pán šiel pred nimi a ukazoval im cestu.

Potom ich vyviedol so striebrom a zlatom a v ich kmeňoch nebol nik nevládny.
I zaradoval sa Egypt, že už odišli, lebo strach z nich naň doľahol.
Rozostrel oblak, aby ich tak chránil, a oheň, aby im svietil za noci.  R.

Keď požiadali, zoslal im prepelice a sýtil ich chlebom z neba.
Otvoril skalu a voda vytryskla, po púšti tiekla sťa rieka.
Lebo pamätal na slová svojho záväzku, ktoré dal Abrahámovi, svojmu služobníkovi. R.

Vyviedol teda svoj ľud v radosti, vyvolených svojich s plesaním.
A odovzdal im krajiny pohanov i zaujali majetky národov,
aby zachovávali jeho predpisy a jeho zákon plnili.
Aleluja. R.

Úvod k druhému čítaniu

Počuli sme príbeh z dejín spásy o tom, aké prostriedky Boh používal, keď viedol svoj ľud. 105. žalm, z ktorého sme spievali niekoľko veršov, sa oplatí urobiť v dobe hľadania cesty svojou osobnou modlitbou. Poďme však ďalej. Hľadanie cesty k Pánovi a s Pánom nie je náš vynález. Keď prorok Jeremiáš vidí, ako sa Boží ľud vzďaľuje od Pána, pokúša sa zasiahnuť.

Druhé čítanie

Čítanie z Knihy proroka Jeremiáša (6, 16 – 21) a z Knihy Náreky (3, 31 – 41)
Toto hovorí Pán:
„Zastaňte na cestách a viďte,
skúmajte dávne chodníky;
a kde je dobrá cesta, choďte po nej,
tak si nájdete odpočinok pre dušu.“
Ale povedali: „Nepôjdeme!“
Postavil som nad vás strážcov:
„Pozorujte na hlas trúby!“
Ale povedali: „Nebudeme pozorovať.“
Preto počujte, národy
a ktorí pasiete ich stáda!
Počuj, zem:
„Hľa, ja privediem nešťastie
na tento ľud,
ovocie to ich úmyslov.
Veď na moje slová nepočúvali
a mojím zákonom pohrdli!
Načo mi je tymian,
ktorý prichádza zo Sáby,
a voňavá trsť z ďalekej krajiny?!
Vaše celopaly nie sú na záľubu
a vaše obety sa mi nepáčia.“
Preto takto hovorí Pán:
„Hľa, postavím tomuto ľudu prekážky
a potknú sa na nich
otcovia a synovia naraz,
občan a priateľ zahynú.“
...
Pretože Pán nezavrhne naveky… Zmilúva sa – hoc i zarmucuje – svojou veľkou milosťou. Zo srdca nepokoruje, nezarmucuje synov ľudských. Keď drvia pod nohami všetkých zajatcov zeme, keď zvrátia právo muža pred tvárou Najvyššieho, keď potlačia v súde človeka, nevidí to Pán? Na čieže slovo sa čo stalo, keď to nerozkázal Pán? Nevychádza z úst Najvyššieho nešťastie aj blaho? Čože sa ponosuje živý človek, muž pre trest za hriech? Prezrime svoje cesty, preskúmajme a vráťme sa k Pánovi; na dlaniach pozdvihujme srdcia do neba k Bohu!
Počuli sme Božie slovo.

Žalm

Responzóriový spev (Ž 137, 1 – 6)
R. Pane, ty si vrchol mojej radosti.

Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali,
keď sme si spomínali na Sion. Na vŕby tejto krajiny vešali sme svoje citary. R.

Lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy a tí, čo nás trápili,
žiadali veselosť: „Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!“ R.

Akože môžeme spievať pieseň Pánovu v cudzej krajine?
Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, nech mi odumrie pravica. R.

Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, keby som nepamätal na teba,
keby som Jeruzalem nepovýšil za vrchol svojej radosti. R.

Alternatíva: Počúvať skladbu Zbor Židov z opery Nabucco od Guiseppe Verdiho (link napr. tu: https://www.youtube.com/watch?v=tPANwyaSlX4).

Úvod k evanjeliu

Prorok nás vyzýval postáť na cestách (aký vhodný čas na toto prežívame!), preskúmať staré chodníky, hľadať dobrú cestu a kráčať po nej. To je náš prvý krok. No nie kráčať kdekoľvek, ale vrátiť sa k Pánovi! A za ním nasleduje ďalší: „... na dlaniach pozdvihujme srdcia do neba k Bohu!“ (Nár 3, 41). Urobme to teraz počúvaním evanjelia. Povstaňme a dychtivo počúvajme, čo nám osobne hovorí Pán.

Evanjelium

Zo svätého Evanjelia podľa Jána (14, 1 – 14))
„Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo  bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“
Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!
Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“

Hľadali sme kroky, našli sme Cestu. V tichosti na dlaniach pozdvihnime svoje srdce k Ježišovi a nechajme sa jeho Duchom viesť v osobnej modlitbe k Otcovi. 
Po chvíli ticha (dlhej, predlhej :-):

Spoločné modlitby

Milovaný Otče, našli sme cestu do radosti, tvojho Syna Ježiša. Ním povzbudení sa odvažujeme predložiť ti svoje túžby, bolesti, nádeje i choroby. Ba aj smrť chceme vložiť do tvojich rúk. Volajme: Otče, večný Vládca, veď nás po ceste večnosti.
    1. Otecko, chceme ísť k tebe v mene tvojho Syna Ježiša. 
    2. Ocko, na svojich dlaniach dvíhame svoju dušu k tebe.
    3. Otecko, blúdili sme, ale ty nás priťahuješ k sebe; nech nás posilňuje na tejto ceste tvoj Duch.
    4. Ocko, mysleli sme si, že zvládneme pandémiu bez teba; prejav nám svoju milosrdnú lásku a ty ju zastav.
    5. Otecko, chceme robiť ďalšie kroky k tebe; dávaj nám stále lepšie poznať Ježiša, ktorý je našou Cestou.
    6. Ocko, nech teba povýšime za vrchol svojej radosti.
    7. Otecko, veď nás po púšti tohto sveta bezpečnou cestou – cestou tvojho Syna – do večnej zasľúbenej zeme.
    8. Ocko, tých, čo zomreli, máš vo svojich rukách; dovoľ im uzrieť tvoju tvár, cieľ ich túžob.
Otče náš...
Milovaný Otče, ďakujeme ti, že nás nielen počuješ, ale aj vypočuješ. V mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. Amen.
Pieseň: Našiel som cestu do radosti (https://www.youtube.com/watch?v=HabcCch8S34, text napr. tu: http://www.iskra.sk/duurko/texty/spevnik/0085.htm).

Mária prvá išla po Ježišovej ceste. Preto je istou sprievodkyňou, veď cestu pozná najlepšie zo všetkých. Na záver sa pomodlime desiatok ruženca s tajomstvom „...Ježiš, ktorý je našou cestou“. Možno si tvoriť vlastné dodatky.  

Modlitba v piatom týždni obmedzení: Ten, ktorého hľadáme

Po hľadaní cesty v uplynulých dňoch sa tento týždeň zadívajme do tváre toho, ktorého sme hľadali a stále hľadáme. Sme v situácii snúbenice z Piesne piesní: „Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla. Nuž vstanem, mesto pochodím; po námestiach a uliciach budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem. Hľadala som ho, ale nenašla. Stretli ma strážcovia, čo boli v meste na obchôdzke. ‚Nevideli ste toho, ktorého z tej duše milujem?‘ Sotva som trocha od nich poodišla, našla som, koho moja duša miluje. Chytila som ho a nepustila viac, kým som ho nepriviedla do domu svojej matky a do komôrky svojej rodičky“ (3, 1 – 4). Hľadáme, nachádzame... a znovu hľadáme a znovu nachádzame. 

Žalm

Pripomeňme si cestu hľadania spevom 27. žalmu:

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
Keď sa približujú ku mne zločinci
a chcú mi zničiť telo,
vtedy moji utláčatelia a nepriatelia
strácajú silu a padajú.

Aj keby sa proti mne postavili šíky,
moje srdce sa nezľakne.
Aj keby proti mne vzbĺkol boj,
zotrvám v dôvere.

O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám.

A on ma vo svojom stane schová
v deň nešťastia, ukryje ma v skrýši svojho príbytku
a postaví ma vysoko na skalu.
A už teraz dvíham hlavu
nad svojich nepriateľov, čo ma obkľučujú.
V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály,
budem spievať a hrať Pánovi.

Čuj, Pane, hlas môjho volania,
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“
Pane, ja hľadám tvoju tvár.

Neodvracaj svoju tvár odo mňa,
neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka.
Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma,
ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.
Hoci by ma opustili otec aj mať,
Pán sa ma predsa ujme.

Ukáž mi, Pane, svoju cestu
a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov.
Nevydávaj ma zvoli utláčateľov,
veď povstali proti mne kriví svedkovia,
dychtiví po násilí.

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
Očakávaj Pána a buď statočný;
srdce maj silné a drž sa Pána.

Situácia, v ktorej sa nachádzame, je únavná a nevieme, dokedy potrvá. No okolnosti nám nebránia hľadať Pána, hľadať Milovaného. A nachádzať ho. Cirkev nám k tomuto hľadaniu veľmi život „maľuje“ tvár nášho Boha. Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš alebo Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu môžeme vnímať ako množstvo jemných ťahov maliarskym štetcom, ktoré nám čoraz viac odhaľujú tvár nášho Boha. Nie ako vyzerá, hoci aj to túžime raz vedieť, ale aký je. 

Pomodli sa teraz niektoré z uvedených litánií. Modli sa pomaly, aby si pri každej invokácii vnímal nový rys Ježišovej tváre. Možno sa pokús aspoň pri niektorých zvolaniach nájsť nejaký text z Písma, ktorý danú krásu Ježišovej tváre vyjadruje. Napríklad: Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží: Zjv 21, 22; Jn 2, 13 – 21. Alebo: Ježišu, poklad veriacich: Flp 3, 7 – 8; Mt 6, 19 – 21.

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
 
Otec na nebesiach, Bože, 
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 
Duch Svätý, Bože, 
Svätá Trojica, jeden Boh,
 
Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, 
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky, 
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti, 
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží, 
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho, 
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba, 
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky, 
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti, 
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých cností, 
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály, 
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania, 
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie, 
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami, 
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné, 
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú, 
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti, 
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy, 
Srdce Ježišovo, potupami preplnené, 
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené, 
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné, 
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté, 
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy, 
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie, 
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie, 
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov, 
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú, 
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú, 
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,   zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Modlitba k Božskému Srdcu na prvý piatok v mesiaci

Božský Spasiteľu, k nohám tvojim padáme dnes, v prvý piatok mesiaca, podľa tvojej žiadosti. Obetujeme ti s najhlbšou poklonou toto naše sväté prijímanie ako zmierenie za našu vlažnosť a za všetky urážky, ktorými sme obrazili my alebo iní najsvätejšie tvoje Srdce v tejto preveľkej Sviatosti.
Ďalej obetujeme ti toto sväté prijímanie ako zmierenie, odprosenie a náhradu za všetky krivdy a svätokrádeže, ktorými mnohí ľudia znevažujú tvoje najsvätejšie Srdce v Sviatosti oltárnej, v tomto najsvätejšom tajomstve tvojej lásky.
Prijmi milostivo, Božský Spasiteľ, túto náhradu pokorných a kajúcich detí a učiň, aby sa potešujúci tvoj sľub hojne na nich splnil. Úfame to skrze nesmierne tvoje milosrdenstvo a skrze tvoju všemohúcu lásku. Áno, nech nám je tvoje Božské Srdce istým útulkom v hodine našej smrti, aby sme sviatosťami posilnení kajúcne dokonali, posväcujúcou milosťou ozdobení k tebe do neba prišli a na tvojom Srdci v blaženej láske a radosti spočívali. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU MENU JEŽIŠ

Pane, zmiluj sa.     
Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, 
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 
Duch Svätý, Bože, 
Svätá Trojica, jeden Boh,
 
Ježišu, Syn živého Boha, 
Ježišu, obraz Otca, 
Ježišu, žiara večného svetla, 
Ježišu, kráľ slávy, 
Ježišu, slnko spravodlivosti, 
Ježišu, Syn Márie Panny, 
Ježišu, hoden lásky, 
Ježišu obdivuhodný, 
Ježišu, Boh mocný, 
Ježišu, otec budúceho veku, 
Ježišu, anjel veľkej rady, 
Ježišu najmocnejší, 
Ježišu najtrpezlivejší, 
Ježišu najposlušnejší, 
Ježišu, tichý a pokorný srdcom, 
Ježišu, milujúci čistotu, 
Ježišu, milujúci nás, 
Ježišu, Boh pokoja, 
Ježišu, pôvodca života, 
Ježišu, príklad cností, 
Ježišu, horliteľ za spásu duší, 
Ježišu, Boh náš, 
Ježišu, naše útočisko, 
Ježišu, otec chudobných, 
Ježišu, poklad veriacich, 
Ježišu, dobrý pastier, 
Ježišu, pravé svetlo, 
Ježišu. večná múdrosť, 
Ježišu, nekonečná dobrota, 
Ježišu, naša cesta a náš život, 
Ježišu, radosť anjelov, 
Ježišu, kráľ patriarchov, 
Ježišu, majster apoštolov,
Ježišu, učiteľ evanjelistov, 
Ježišu, sila mučeníkov, 
Ježišu, svetlo vyznávačov, 
Ježišu, čistota panien, 
Ježišu, koruna všetkých svätých,
 
Buď nám milostivý,      zľutuj sa nad nami, Ježišu
Buď nám milostivý,      vyslyš nás, Ježišu
 
Od všetkého zla  ochraňuj nás, Ježišu
Od každého hriechu
Od tvojho hnevu
Od úkladov diabla
Od ducha smilstva
Od večnej smrti
Od zanedbávania tvojich vnuknutí
Pre tajomstvo tvojho svätého vtelenia
Pre tvoje narodenie
Pre tvoje detstvo
Pre tvoj božský život
Pre tvoju namáhavú prácu
Pre tvoju smrteľnú úzkosť a tvoje utrpenie
Pre tvoj kríž a tvoju opustenosť
Pre tvoje mdloby
Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie
Pre tvoje zmŕtvychvstanie
Pre tvoje nanebovstúpenie
Pre tvoje ustanovenie najsvätejšej Eucharistie
Pre tvoje radosti
Pre tvoju slávu
 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        zľutuj sa nad nami, Ježišu
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        vyslyš nás, Ježišu
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,        zmiluj sa nad nami, Ježišu
Ježišu, uslyš nás.      Ježišu, vyslyš nás 

Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, ty si povedal: Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené; prosíme ťa, daj nám pocítiť svoju božskú lásku, aby sme ťa milovali celým srdcom, ústami i skutkami
a nikdy ťa neprestali chváliť. Pane, daj, aby sme stále mali bázeň pred tvojím svätým menom a zároveň ho aj milovali; veď ty neprestajne spravuješ všetkých, ktorých upevňuješ vo svojej láske. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Uvedenie do čítania:

Nájdime si po litániách, ktoré určite zabrali veľa z našej modlitbovej hodiny, ešte chvíľu na Božie slovo. Možno nečakané. Pozrieme sa do Knihy Exodus, kde Boh odhaľuje svoje srdce.

Čítanie z Knihy Exodus (3, 1 – 12)
Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madiánskeho kňaza Jetra. Keď raz hnal ovce na púšť, došiel k Božiemu vrchu Horeb. Tu sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom plameni z tŕňového kríka. Keď naň hľadel, videl, že tŕňový krík horí plameňom, ale nezhára. Vtedy si Mojžiš povedal: „Pôjdem a obzriem si ten čudný jav. Prečo tŕňový krík nezhorí.“ Keď Pán videl, že prichádza, aby si to obzrel, Boh naňho z tŕňového kríka zavolal: „Mojžiš, Mojžiš!“ On odpovedal: „Tu som.“ I hovoril mu: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!“ A pokračoval: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“ Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. 
A Pán mu povedal: „Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie pre pracovných dozorcov. Viem o jeho utrpení. Preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny do krajiny krásnej a priestrannej, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, do bydlísk Kanaánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. A teraz došlo volanie Izraelitov ku mne a ja som videl útlak, ktorým ich Egypťania sužujú. Preto poď, pošlem ťa k faraónovi! Vyvedieš môj ľud, Izraelitov, z Egypta!“ Tu Mojžiš povedal Bohu: „Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelitov z Egypta?!“ On mu povedal: „Ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal: keď vyvedieš ľud z Egypta, budete uctievať Boha na tomto vrchu.“ 
Počuli sme Božie slovo.

Krátke povzbudenie

Čítanie tohto textu nie je pre veriaceho nikdy len spomínaním na dávnu udalosť. Lebo v nej Boh niekoľkými slovami odhaľuje svoje milujúce a starostlivé srdce. Ukazuje nám, že nie je statickým Bohom, ktorý dáva pravdy, aby sme ich verili, príkazy, aby sme ich plnil, a sviatosti aby sme ich prijímali ako pomôcky na ceste k Bohu. Áno, to všetko robí, ale robí ešte oveľa viac – „Videl som... Počul som... Viem... Zostúpil som... aby som vyslobodil... a vyviedol...“ Boh koná! A koná aj v našej dobe, v tvojom živote. Ako poslal k Izraelitom Mojžiša, určite posiela niekoho aj k tebe, aby Boh skrze neho uskutočnil dielo tvojho vyslobodenia. Z akého otroctva sa potrebuješ vyslobodiť, aby si mohol hľadieť na Pánovu tvár? Neboj sa, Boh koná. Povedz mu o tom.

Záver svojej modlitby strávme hľadením na kríž. Na ňom vidíme, ako Boh „videl, počul, vedel, zostúpil, vyslobodil, vyviedol...“ Pripomínaj si pri pohľade na Ježiša prejavy jeho lásky k tebe osobne. Zakonč spevom či počúvaním piesne Vděčnost (napr. tu: https://www.youtube.com/watch?v=huUxSzp2ZhA): 

Protože mě máš tak rád, jak jen Ty můžeš mít, 
protožes mi svou chtěl dát nesmírnost zakusit. 
Tak kdyby ses mě zeptal, kdo jsem, 
místo svého jména vyslovím: 
"Jsem jen díky, za všechno a stále díky, Tobě dík. 

Až mi zhasne slunce svit, budu zde končit, 
v Tobě budu stále žít, na věky v Tobě žít. 
A když se mě potom zeptáš, kdo jsem, 
místo svého jména vyslovím: 
Jsem jen díky, za všechno a stále díky, Tobě dík.

A povedz Márii, že miluješ jej Syna. Aj ju.

Modlitba v šiestom týždni obmedzení: Mám toho dosť

Musím začať modlitbou k Duchu Svätému, aby som neupadol do tmy...

Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme. 

Modlime sa.
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali z jeho útechy a posily. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Úvod k čítaniam

Milovaný Bože, unavuje ma množstvo rečí v dnešnej situácii. Spochybňovanie rozhodnutí, množstvo protichodných názorov, dožadovanie sa práv a slobôd, nerešpektovanie nariadení... Kto sa má vyznať v tom, kde je pravda? Viem sa k nej vôbec dopátrať?

K týmto mojim otázkam mi dávaš dve odpovede. Jedna je z Knihy náreky: „Vzýval som, Pane, tvoje meno z priepastnej jamy. Počul si môj hlas: ‚Neskrývaj si ucho, keď si uľahčujem výkrikom.‘ Keď som ťa volal, bol si blízko, vravel si: ‚Neboj sa!‘“ (3, 56 – 57). Je pre mňa potechou, že mi odpovedáš. Že vieš o únave a obavách, ktorú vo mne nevyvoláva pandémia, ale neustále reptanie ľudí. Aj ľudí v Cirkvi. Vravíš mi: „Neboj sa!“ Je to pre mňa ťažké, lebo strach je mojím spoločníkom takmer celý život, aj keď dlho som o tom nevedel. A dodnes ho len s veľkým úsilím zvládam. Ako dobre, že si mi kedysi dal slovo z Knihy múdrosti: „Báť sa totiž nie je iné, ako vzdať sa prostriedkov, čo poskytuje zdravá úvaha. Čím menšia je vnútri nádej na pomoc, tým väčšie trápenie vidí strach pre neznalosť príčiny“ (17, 12 – 13).
Druhú odpoveď mi dávaš v žalme: „Ledva poviem: ‚Noha sa mi potkýna,‘ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota. A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha“ (Ž 94, 18 – 19). Aj táto moja modlitba je takým vyznaním o potkýnajúcich sa nohách. O bezmocnosti v situácii, keď sa stupňuje krik nespokojencov. 

Čítanie z Knihy žalmov (Ž 123)

Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami.
Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo už máme dosť pohŕdania; lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov a pohŕdania pyšných.
Počuli sme Božie slovo.

Vovedenie do biblického textu

Východisko z pandémie nám z Božej milosti pripravia vedci, lekári, zdravotníctvo... Ale kto nám ukáže a dá východisko z bludiska ľudskej zloby, nenávisti, obviňovania?

Čítanie z Knihy múdrosti (17, 1 — 18, 1)

Lebo veľké sú a nevyspytateľné tvoje súdy. Preto poblúdili duše neukáznené. Pohanom totiž, čo sa domnievali, že svätý ľud môžu držať v porobe, bolo treba ležať obklopeným tmou a poviazaným dlhou nocou, uväzneným pod svojimi strechami a vylúčeným z večnej prozreteľnosti. Kým sa totiž nazdávali, že sú so svojimi skrytými hriechmi schovaní pod tmavým závojom zabudnutia, boli rozohnaní, predesení hrozne, príšerami strašení. Ani najtajnejší kútik, v ktorom boli skrytí, neochraňoval ich od strachu, lebo ich obkľučovali zvuky desivé. Aj temné postavy zjavovali sa im so zachmúrenými tvárami. Nijaká moc ohňa im nemohla dať svetlo, ani bleskotné hviezd plamene nevedeli osvetliť tú hroznú noc. Svietil im len oheň, horiaci sám od seba a plný postrachu. Keď tento zjav zmizol, v hrôze pokladali to, čo videli, ešte za horšie, než bolo.
Hókusy ich čarodejníckeho umenia tu boli bezmocné, hanebne sa osvedčila skúška pre ich chvastanie sa vedou. Lebo tí, čo sľúbili, že z chorej duše vypudia i strach, i zmätok, na smiešny strach ochoreli sami. I keď ich nestrašilo nič také hrozné, boli takí poplašení prebehnutím hávede a hadím sipotom, že sa temer zachádzali od hrôzy. Neodvážili sa ani hľadieť do vzduchu, ktorému sa predsa nedá vyhnúť nijako. 
Zloba sama o sebe je zbabelá. Dokazuje to tým, že sama sa odsúdi. Vždy si domýšľa to najhoršie, pod nátlakom zlého svedomia. Báť sa totiž nie je iné, ako vzdať sa prostriedkov, čo poskytuje zdravá úvaha. Čím menšia je vnútri nádej na pomoc, tým väčšie trápenie vidí strach pre neznalosť príčiny.
Tí však, ktorí onej noci, ozaj bezmocnej, ktorá prišla z hĺbok bezmocného podsvetia, spali spánkom rovnakým, boli jednak prenasledovaní strašnými prízrakmi, jednak boli ochromení malomyseľnosťou, lebo ich náhle a nečakane strach zachvátil. Takto teda každý klesol tam, kde bol, zavretý bol ako väzeň do žalára bez závor. Či už to bol roľník a či pastier, alebo v samote zamestnaný robotník, musel sa podrobiť nevyhnutnej nutnosti, prekvapený temnotou. Všetci boli jednou reťazou tmy spútaní. Či to bol šelestiaci van vetra, či ladný spev vtáčat v húšti konárov, či huk prudko valiacej sa vody a či hrozný hrmot rútiacich sa skál, abo neviditeľný beh skákajúcej zveri, či ryk šeliem revúcich a či z horských dutín ozývajúca sa ozvena – všetko naplňovalo ich ľakom ochromujúcim.
Lebo celý svet bol ožiarený jasným svetlom a nehatene mohol venovať sa prácam; iba nad nimi sa prestierala ťažká noc, obraz temnôt, ktoré ich raz mali pohltiť. Sami si však boli väčšmi na ťarchu než táto tma.
Lenže tvoji svätí prebývali v najjasnejšom svetle.
Počuli sme Božie slovo

Zapálenie sviece

Text o egyptskej rane tmy sa dá aplikovať aj na našu dobu (a nielen na našu). Ako tvoje dieťa, milovaný Bože, však môžem patriť medzi tých, čo žijú vo svetle. V najjasnejšom svetle. 
 • Teraz si môžeš zapáliť sviecu pri modlitbe slov z Veľkonočného chválospevu.
Preto ťa, Otče, prosíme, nech, táto svieca, zasvätená oslave tvojho mena, žiari nehasnúcim svetlom a zaháňa nočné temnoty. Prijmi ju so záľubou a jej žiara nech sa spojí so svetlom nebeských hviezd. Nech ju nájde horieť ranná zornica, tá zornica, ktorá nikdy nezapadá: tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych, osvecuje ľudstvo veľkonočným svetlom a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Som vo svetle. Ježiš je moje svetlo. Moja záchrana.

Spev: Raduj sa, Cirkev Kristova (JKS 201)

1. Raduj sa, Cirkev Kristova, - veselo prespevuj: - Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal, - raduj sa, duša, raduj. - [:Pre hriešne ľudské pokolenie - priniesol sväté vykúpenie. - Spievajme, kresťania, - Bohu: Aleluja!:]
2. Veselá doba nastala, - Ježiš v tej chvíli vstal - a podľa písma prorokov - tretí deň hrob zanechal. - [: Spasiteľ sveta nás potešil, - kajúce stvorenie rozhrešil. - Spievajme, kresťania, - Bohu: Aleluja!:]
3. Raduj sa, ľudské stvorenie. - Pán tvoj smrť oblúpil, - od smrti dnes ťa zachránil - a z diabla rúk vykúpil. - [:Anjeli na nebi spievajú - a duše v predpeklí plesajú. - Spievajme, kresťania, - Bohu: Aleluja.:]

Evanjelium

Som vo svetle. Keď sa ma tma pokúša pohltiť, môžem si pripomenúť slová z Jánovho evanjelia:

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána  (1, 1 – 14)

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. 
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. 
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. 
Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. 
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Počuli sme slovo Pánovo.

Krátke zamyslenie o úlohe svetla v živote človeka

Aké by to bolo, keby som bol slepý? Čo som dnes videl? Čo bolo krásne, čo bolo hrozné? Ako viem rozlíšiť dobro od zla? Aké svetlo na to používam? Je niečo, čo mi vnáša temnotu do duše, zmýšľania, rozhodovania? 
Kde sa rozožne svetlo, tma mizne. Dnes zapálim svetlo do tej oblasti môjho života, kde vnímam najväčšiu tmu. Kde možno ani neviem, že mám tmu, lebo nemám dobré svetlo...

Čas na spytovanie svedomia

Nevytvárajú rôzne mienky, dohady, konšpirácie tmu v mojom srdci? Nepatrím medzi tých, čo všetko spochybňujú, kritizujú? Nerepcem proti rozhodnutiam zákonitých predstavených? Mám v sebe radosť z toho, že plním Božiu vôľu?

Úkon kajúcnosti

 • Dialogicky, ak sa modlia viacerí.
Pane Ježišu, ty si bol poslaný uzdraviť skrúšených srdcom: Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Ty si prišiel volať hriešnikov: Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Ty sedíš po pravici Otca, aby si nás zastával: Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.

Pieseň: Resucito

R. Z mŕtvych vstal Pán, z mŕtvych vstal Pán, 
z mŕtvych vstal Pán, aleluja!
Aleluja, aleluja, aleluja, z mŕtvych vstal Pán, 
1. Smrť, kdeže si, ó, smrť? Kde je moja smrť, kde je tvoje víťazstvo? R.
2. Radujte sa, radujte sa, bratia, lebo ak sa dnes milujeme, to preto, že on z mŕtvych vstal! R.
3. Ak s ním zomierame, s ním aj žiť budeme, s ním spievať budeme: Aleluja!

Desiatok ruženca

 • Svoju modlitbu zakončme desiatkom ruženca – modlitbou k tej, ktorá bola nositeľkou Svetla. A dodatky zamerajme na tajomstvo Krista – Svetla sveta. 

Text: MK

Sedem rád, ako vydržať túto dobu.

uverejnené 8. 11. 2020, 2:48 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 8. 11. 2020, 2:49 ]

Dnes v homílii pán farár upozornil na Sedem rúšok - alebo Sedem rád od Maxa Kašparu, ako vydržať túto dobu. Kto si ich chce pripomenúť - nech sa páči :-)


obrázok prevzatý z FB

Časopis Naša Žilinská diecéza

uverejnené 8. 11. 2020, 2:41 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 8. 11. 2020, 2:41 ]

V tomto čase zákazov a obmedzení, keď si nemôžeme časopis vziať v kostole,  prichádza k nám časopis Naša Žilinská diecéza v elektronickej verzii - online.
Pozrieť si ho môžete tu: elektronická verzia novembrového čísla

Samozrejme ani online vydanie nie je zadarmo, jeho výroba niečo stojí. Ak chcete časopis podporiť, môžete to urobiť tiež elektronicky, číslo účtu nájdete na tretej strane, alebo tu: IBAN SK88 1100 0000 0029 2684 3940.

Prajeme vám príjemné čítanie :-)

Biskupi vyhlásili prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu

uverejnené 29. 10. 2020, 10:40 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 29. 10. 2020, 10:48 ]

"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm," povedal arcibiskup Zvolenský. 

Zároveň dodal: "Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo,"

Biskupi zároveň veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".zdrojwww.tkkbs.sk
fotografie prevzaté z fb stránky SaletiniRozkvet

Získanie odpustkov pre duše v očistci v čase zákazu vychádzania

uverejnené 25. 10. 2020, 4:53 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 25. 10. 2020, 4:53 ]

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Zároveň sú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:

 • Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. 
 • Rovnako úplné odpustky, ktoré možno získať 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, pri návšteve chrámu alebo kaplnky, spojené s modlitbou Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté na ktorýkoľvek iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
 • Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môže to byť Liturgia hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, rozjímanie nad čítaním jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonaný skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
zdroj: www.tkkbs.sk
fotografia prevzata z fb SaletiniRozkvet

1-10 of 120