Články


Zbierka na charitu - Moja almužna

uverejnené 21. 2. 2021, 1:14 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 21. 2. 2021, 1:28 ]

Diecézna charita Žilina Vás pozýva do modlitby, pôstu a almužny pre trpiacich.
Tradičnú zbierku na Charitu na prvú pôstnu nedeľu rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA počas celého pôstu s viacerými možnosťami podpory. Informácie nájdete na stránke  www.charitaza.sk    na plagáte a na letákoch v tvare mešca, vezmite si ich. K dispozícii sú aj šeky, tiež možnosť odovzdať svoju almužnu pre Charitu na fare. Vďaka Vašej štedrosti môžeme spolu napĺňať poslanie byť blízko pri človeku! Ďakujeme!

MOJA ALMUŽNA POMÁHA TRPIACIM V MOJEJ DIECÉZE!

Pred týždňom sa nám Sv. O. František prihováral k svetovému dňu chorých aj týmito slovami:

„Blízkosť je vzácny balzam, ktorý je oporou a útechou trpiacich v ich chorobe. Ako kresťania prežívame blízkosť ako prejav lásky Ježiša Krista, milosrdného Samaritána, ktorý sa so súcitom približuje ku každému človeku zranenému hriechom."

365 dní stojíme blízko pri človeku. Tisíckam ľudí podávame pomocnú ruku, staráme sa o chorých, nasycujeme hladných, chránime „maličkých", prinášame nádej aj v týchto náročných časoch.

Sme postavení pred nové výzvy, pomáhame v prvej línii a potrebujeme Vašu pomoc!

Tradičná zbierka na Charitu prebieha na prvú pôstnu nedeľu a za súčasných podmienok ju rozširujeme o kampaň MOJA ALMUŽNA počas pôstu.

Vo svojich chrámoch nájdete plagáty ku zbierke. Zároveň aj letáky v tvare mešca„moja almužna pomáha trpiacim v mojej diecéze" s informáciami o možnosti podpory.

Bratia a sestry, služba Charity je zvlášť v dnešných časoch svedectvom života Cirkvi vo svete. Aj vďaka Vašej modlitbe, podpore a „almužne" budeme naďalej slúžiť a prinášať nádej.

Chcem Vás na tomto mieste požiadať o Vašu štedrosť a podporu formou zbierky na prvú pôstnu nedeľu, kampane MOJA ALMUŽNA priamo na účet, šekom, prostredníctvom QR kódu...

SPOLU napĺňame poslanie byť „blízko pri človeku"!

ĎAKUJEME!

Ku zbierke na Charitu na prvú pôstnu nedeľu 2021.

Mgr. Peter Birčák
riaditeľ Diecéznej charity Žilina

prevzaté zo stránky www.dcza.sk

Katechéza pre rodiny s deťmi: 1. pôstna nedeľa

uverejnené 21. 2. 2021, 1:01 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 21. 2. 2021, 1:01 ]

Príprava

 • Venujte pozornosť príprave miestnosti (biely obrus, kríž, sviečka, Sväté písmo s otvorenou staťou Mk 1,12-15) a domácej pobožnosti (slávnostné oblečenie, vypnuté mobily a podobne).
 • Pripravte sa na katechézu. Budete potrebovať pracovný list a obrázok z prílohy, tiež perá alebo pastelky, nožnice a lepidlo. Táto katechéza je súčasťou pôstneho cyklu Pôst2021: Práca na zmene. Pred katechézou si môžete s deťmi vyrobiť aj ďalšie pomôcky, ktoré vás budú sprevádzať pôstnym obdobím. Všetky informácie sú v tomto článku.

celú katechézu nájdete na stránke www.tvoj-strom.info

Ohlasovať vykúpenie: 1. pôstna nedeľa (Listy božím domácim)

uverejnené 21. 2. 2021, 0:56 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 21. 2. 2021, 0:56 ]

Z liturgických textov tejto nedele sa mi vynára jedno veľmi dôležité slovo: vykúpenie.

Vykúpenie zažil Noe so svojou rodinou a s celou zvieracou ríšou, ktorú mal v korábe. Keby mu Boh neoznámil svoj zámer jeho záchrany... ani by sme nevedeli, že bola nejaká potopa, ani by sme neboli. Nebolo v ľudských silách niečo s potopou urobiť. Boh zasiahol. Noe uveril a staval koráb na suchu, možno na kopci ďaleko od rieky, za výsmechu mnohých...

Vykúpenie skrze krst spomína vo svojom liste apoštol Peter. Hovorí, že potopa a záchrana Noema boli predobrazom krstu. Tým nám pripomína, že my sami sme boli skrze krst zachránení. Od čoho? Od večnej smrti. Krst nám vrátil nový život v Ježišovi Kristovi. Aj my sme pre prvý hriech našich prarodičov boli duchovne mŕtvi, bez akejkoľvek nádeje na zmenu, úplne zavalení bahnom zla (skús si predstaviť, ako si ponorený do bahna – nie po krk, ale nad hlavu). Nič sme s tým nemohli urobiť. Boh zasiahol.

A Ježiš? On toto vykúpenie najprv ohlasuje, potom uskutočňuje. S akým napätím a očakávaním by sme sledovali hodiny, keby dnes vo všetkých masmédiách zaznel hlas: „V utorok 23. februára o 11:23 zahynú všetky vírusy covidu a nastane koniec pandémie." A ako by sme sa tešili, keby v utorok odišli všetci pacienti z nemocníc domov uzdravení. To by bolo vykúpenie! Tento príklad je však len slabým odvarom vykúpenia, ktoré pre nás uskutočnil Ježiš.

Ako sa to všetko začalo? „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu" (Mk 1, 15). Ježiš ohlasoval vykúpenie, znovunastolenie Božieho kráľovstva. Nie podľa predstáv ľudí, ale podľa Božích plánov. Ohlasoval Boží zásah, keď sme nemali nijaké východisko. Tým, čo uverili, daroval v Ježišovi večný život – skrze krst. Boli sme vykúpení!!!

Prečo je teraz také dlhé obdobie bez slávenia Eucharistie za účasti ľudu? Možno i preto, lebo na vykúpenie zabúdame. Až tak, že drvivá väčšina ľudí v Cirkvi ho neohlasuje. A pritom ohlasovanie vykúpenia je prvou úlohou Cirkvi. Nezobral nám Boh sväté omše a všetko ostatné, aby sme si pripomenuli túto našu úlohu a hľadali cesty, ako ju uskutočňovať? Ohlasujme vykúpenie, aby sme mali večný život. Aj dnes potrebujeme my sami, ale aj ľudia okolo nás počuť radostnú zvesť (= evanjelium) o odpustení hriechov a dare nového života.

A tak ti dnes v Ježišovom mene ohlasujem: Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych pre našu záchranu. On je koráb, ktorý nám daroval Boh do potopy tohto sveta. Ježiš žije! Ak chceš žiť šťastný večný život, vyznaj, že si nevieš rady so zlom, ktoré si v živote popáchal; oľutuj ho a pros Boha o odpustenie. Potom popros Ježiša, aby sa stal Pánom tvojho života – nastúp do korába spásy a ži pevne spojený s Ježišom. A ohlasuj to ľuďom, s ktorými žiješ, aby aj oni mohli prežívať vykúpenie.

Krížové cesty a iné námety na pôst

uverejnené 18. 2. 2021, 10:36 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 18. 2. 2021, 11:09 ]

K správnemu prežívaniu pôstneho obdobia, ktoré je predovšetkým časom milostí, patrí modlitba, pôst a almužna
V tomto článku našej stránky vám ponúkame predovšetkým rôzne modlitby Krížovej cesty, ale i zamyslenia na každý deň, ktoré sme našli na internete. A tiež aj program TV Lux počas pôstu.

K spoločnej modlitbe Krížovej cesty v našej farnosti vás pozývame  vždy v nedeľu po sv. omši, bude prenášaná cez kablovku a cez fb stránku obce. V piatky sa môžete pomodliť súkromne v rodinách.  Môžete si vybrať z nižšie uvedených stránok, stačí kliknúť na priložené linky :-)


KRÍŽOVÉ CESTY

ZAMYSLENIA
 • Pôst so sv. Jozefom (krátke zamyslenia formou textu i  audionahrávky na každý deň s modlitbou) - tvoj-strom.info
 • Post s KBS, zamysleniazamyslenia.kbs.sk
 • Forty For You (40 dní pre teba), zamyslenia a všeličo iné na každý deň zvlášť pre mladých, nájdete na  fb stránke forty for you, alebo na stránke združenia mladých laura - združenie mladých laur

PROGRAM NA TV LUX - pozri nižšie na priložený plagát

(obrázky sú prevzaté z fb stránky saletini rozkvet, a fb stránky tvlux)

Pôstne aktivity pre deti

uverejnené 17. 2. 2021, 5:45 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 21. 2. 2021, 1:05 ]

Na tejto stránke vám ponúkame rôzne pôstne aktivity pre deti.

1. Beriem kríž s Ježišom (prevzaté zo stránky kpkc.sk)
 • Dobre prežiť pôstne obdobie je veľmi dôležité. Každý rok nám ho Boh dáva na to, aby sme sa stali lepšími a odvážnejšími v konaní dobra, pevnejšími vo viere a silnejšími v boji proti hriechu. Pomáha nám pripraviť sa na slávenie najdôležitejších sviatkov – sviatkov Veľkej noci.
 • Symbolom a centrom pôstneho obdobia je kríž, ktorý za nás všetkých Ježiš vyniesol na Kalváriu a obetoval na ňom svoj život, aby nám otvoril bránu do neba. Pripojme sa teda k Ježišovi na jeho ceste s krížom na Kalváriu. Každým dňom pôstu môžeme seba i iných posilniť na ceste do neba. Začíname už na Popolcovú stredu 17. februára.
 • Ako na to? Ako pomôcka nám bude slúžiť maketa cesty na Kalváriu. Každý pôstny týždeň môžeme pôst, modlitbu a dobré skutky obetovať za inú skupinu ľudí. 
Všetko potrebné nájdete na stránke projektu Beriem kríž s Ježišom

2. Práca na zmene: www.tvoj-strom.info


3. Ako na pôst s deťmi zo stránky www.zastolom.sk:

3. pôstna hra "Exodus s deťmi" z fb stránky Saleziani Tri Hôrky
 • plagáty nižšie "exodus s deťmi" na stiahnutie a vytlačenie nájdete TU

     

COVID-24x7: Modlitba od 25.01.2021

uverejnené 27. 1. 2021, 10:46 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 29. 1. 2021, 11:29 používateľom Božka Bzdilíková ]

Otcovia biskupi nás prosia, aby sme, "vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty,  trpezlivosti a pokoja," spoločne sa modliac "k Bohu, aby ochraňoval Slovensko." Nenechajme v našej farnosti túto prosbu bez odpovede. Darujme našej krajine a ľuďom v nej zo svojho týždňa hodinu modlitby na tieto úmysly. Môžete sa modliť v kruhu svojej rodiny, alebo sami, obetujúc posvätný ruženec (napríklad tajomstvá svetla) alebo sa modliť vlastnými slovami. Prípadne sa môžete inšpirovať textami, ktoré sme pre vás pripravili. Viac o projekte sa dočítate v tomto článku.

Modlitba v ďalšom týždni obmedzení (od 25.01.)

Milovaný Bože, keď sa dnes prichádzam modliť počas hodiny neobmedzenej modlitby v čase obmedzení, začínam vďakou za človeka, ktorý svoju modlitbovú službu práve končí. Ďakujem ti, že si ho viedol v modlitbe a chránil, keď stál v prvej línii oslavy tvojho svätého mena a zároveň boja proti zlu. Chráň ho a požehnávaj celý týždeň, až kým opäť neprevezme službu v tomto modlitbovom zápase.
R: [: Prichádzame k tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne ti chceme poďakovať. :]
1. Za dni, ktoré nám dávaš, ti ďakujeme. Za všetky plody zeme ti ďakujeme. A tiež za prácu, za radosti života ti ďakujeme. R.
2. Za všetky tvoje slová ti ďakujeme. Lebo si nám dal život, ti ďakujeme. A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, ti ďakujeme. R.

Milovaný Bože, zdá sa, že s pandémiou budeme musieť žiť ešte dlho. Ďakujem ti, že máš všetko v rukách. Že sa nemusím báť nasledujúcich dní, mesiacov. Osobitne ti ďakujem za všetkých vedcov, ktorí sa podieľajú na vývoji vakcín. Ďakujem ti, že ich múdrosť je tvojím darom pre celé ľudstvo. 
Nedávno som uvažoval nad tým, aké nesmierne dobro musela priniesť druhá svetová vojna, keď si ju dovolil. Určite ti počas nej krvácalo srdce nad toľkou krutosťou a zlobou, no zároveň verím, že každé jedno zlo si využil na dobro, ktoré to zlo nesmierne presahuje. 
Preto aj v našej situácii pandémie verím, že raz uvidíme všetko dobro, ktoré z nej vzíde a ktoré nesmierne prevýši zlo, ktoré sa s ňou spája. 

Ďakujem ti:
    • za každého zomrelého, lebo si ho určite bral do svojich dlaní, aby sa mohol k tebe privinúť;
    • za každého chorého, lebo určite si s ním v jeho utrpení a si jeho oporou;
    • za každého lekára, lebo ty mu dávaš schopnosť byť pri tých, ktorí potrebuj jeho pomoc;
    • za každého zdravotníka, lebo ty si jeho silou vo vyčerpávajúcich službách;
    • za každého vo vláde, lebo ty mu dávaš silu niesť bremeno rozhodovania;
    • za každého, kto vytrvalo a trpezlivo plní nariadenia, zameranú na záchranu mnohých životov;
    • za tých, ktorí tie nariadenia nerešpektujú, lebo si myslia, že sú múdrejší;
    • za seba, že som tvoj v šťastí i nešťastí, v zdraví i v chorobe...
    • ... pridaj vlastné poďakovania

Krátky komentár k čítaniu:

 • Ako čítanie si dnes zoberme žalm, ktorý pápež František odporúčal modliť sa v Roku milosrdenstva. Niektoré myšlienky tohto žalmu nás môžu zaskočiť – veď sa hovorí o zabíjaní –, ale dôležité je vnímať, že nech ľudia urobia čokoľvek, Pánovo milosrdenstvo dokáže byť väčšie a prevyšuje zlo, ktoré žalmista spomína...
Čítanie z Knihy žalmov (Ž 135)
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Boha nad bohmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Pána nad pánmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On jediný koná veľké zázraky, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On múdro stvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On rozprestrel zem nad vodami, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On stvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo je večné: slnko, aby panovalo vo dne, lebo jeho milosrdenstvo je večné, mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pobil egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On vyviedol Izraela spomedzi nich, lebo jeho milosrdenstvo je večné; mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On rozdelil Červené more na dve časti, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A Izraela previedol jeho stredom, lebo jeho milosrdenstvo je večné. V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pobil význačných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Sehona, kráľa amorejského, lebo jeho milosrdenstvo je večné; a Oga, kráľa Bášanu,  lebo jeho milosrdenstvo je večné;
a ich krajinu dal za dedičstvo, lebo jeho milosrdenstvo je večné; za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Boha nebies, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 
Počuli sme Božie slovo.

Úvod k pokračovaniu modlitbovej služby

 • Druhú časť našej modlitby dnes tvorí pokora. Možno sa nám pri predošlej modlitbe vďaky chvíľami búrila myseľ, keď sme mali ďakovať za našu vládu či iných ľudí, s krokmi a rozhodnutiami ktorých sa možno ťažko zmierujeme. Potrebujeme však hľadať v takých situáciách správny postoj. A určite ním nie je hnev, šomranie či reptanie, poburovanie, prejavy nenávisti či priamo zloby.
 • Preto sa dnes budeme modliť Litánie pokory (kard. Rafael Merry del Val, 1865 – 1930). Treba sa ich modliť pomaly, možno pri každej vete zastať a vyznávať svoje zlyhania, keď sme konali opačne, ako nám Boh ústami autora tejto modlitby odporúča...
Ó, Ježišu, tichý a pokorný srdcom, vyslyš ma!
Od túžby, aby si ma vážili – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma milovali – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma ospevovali – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby si ma ctili – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma chválili – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma uprednostňovali pred inými – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby ma prosili o radu – osloboď ma, Ježišu.
Od túžby, aby mi dávali za pravdu – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma pokoria – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že mnou opovrhnú – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma odmietnu – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma ohovoria – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že upadnem do zabudnutia – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu že ma zosmiešnia – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že budem znášať bezprávie – osloboď ma, Ježišu.
Od strachu, že ma budú upodozrievať – osloboď ma, Ježišu.
 
Aby iní boli milovaní viac ako ja – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby si iných vážili viac ako mňa – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby  iní mohli v očiach sveta rásť, a ja sa umenšovať – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iní mohli byť vo funkcii, a ja odsunutý bokom – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iní mohli byť chválení, a ja nepovšimnutý – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iných mohli vo všetkom predo mnou uprednostňovať – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!
Aby iní mohli byť svätejší než ja, no aby som sa stal svätým nakoľko len môžem – Ježišu, daj mi milosť po tom túžiť!

Vládca a Pán, stojím na záver svojej modlitbovej služby pred tebou s pokorným srdcom. Uznávam, že často som konal svojvoľne, pyšne, hoci s dobrým úmyslom. Je mi to ľúto a prosím o tvoje milosrdenstvo i o zmenu môjho zmýšľania. Nech sa naučím hľadieť na svet tvojimi očami.
  
Chcel by som vzlietnuť, Pane, do výšin, nad svoje mesto, nad celý svet, nad všetok čas, očistiť si pohľad
a hľadieť na všetko TVOJIMI OČAMI. 
Videl by som vesmír, ľudstvo a dejiny, videl tak, ako vidí Otec. Videl by som v úžasnej premene hmoty, v neustálom vrení života, tvoje veľké telo, ako sa skrze Ducha rodí.
Videl by som, ako sa uskutočňuje večná myšlienka lásky tvojho Otca. Zhrnul by som v tebe všetko, čo je na nebi a na zemi. Videl by som, že dnes, tak ako včera, i nepatrný detail spoluúčinkuje, že každý jedinec má svoje poslanie, i každá ľudská skupina. A každá vec tak isto. Videl by som i túto továreň, i toto kino, počul by som debatu o kolektívnej zmluve, či o kladení kameňa pre obecný vodovod, čítal by som vyhlášku o cenách potravín, videl by som mladých, čo v hlúčikoch idú tancovať, videl by som, ako sa dieťa rodí a starec umiera, videl by som najmenšiu čiastku hmoty i najslabší záblesk života, lásku i nenávisť, hriech i milosť. Dojatý by som pochopil, že pred mojimi očami sa odohráva veľké dobrodružstvo lásky, čo sa začalo na úsvite sveta. 
Videl by som aj dejiny Cirkvi, ktoré sa skončia až v nebi, podľa prisľúbenia, keď po vzkriesení tela zastaneš pred Otcom a povieš: Dokonané je, som Alfa a Omega, Začiatok i Koniec.
Videl by som, ako sa všetko spĺňa, a poznal, že všetko je len jeden pohyb celého ľudstva i celého vesmíru k Najsvätejšej Trojici, v tebe a cez teba, Pane. Pochopil by som, že nič nie je profánne, ani veci, ani ľudia, ani udalosti, že všetko na začiatku posvätil Boh a všetko má znovu posvätiť aj človek,
čo má podobu Boha.
Poznal by som, že aj môj osobný život, ako slabučký dych v spoločnom veľkom tele, je nenahraditeľne cenný v pláne nášho Otca. Na kolenách, Pane, by som obdivoval tajomstvá tohto sveta, ktorý – napriek početným a hrozným stroskotancom hriechu – je neustálym pulzom lásky, smerujúcej k večnej Láske.
Chcel by som vzlietnuť, Pane, do výšin, nad svoje mesto, nad celý svet, nad všetok čas, očistiť si pohľad a hľadieť na všetko TVOJIMI OČAMI. (Michel Quoist, Tvojimi očami)

Úplne za konci ti, milovaný Bože, zo srdca ďakujem za možnosť stráviť túto hodinu s tebou. Ďakujem ti za milosrdenstvo, ktoré si mi preukázal a ktorým aj v tejto chvíli zahŕňaš celý svet. Ďakujem ti za brata či sestru, ktorý teraz po mne preberá túto modlitbovú štafetu. Prosím ťa, naplň a veď ho či ju svojím Svätým Duchom, aby ti náš modlitbový zápas bol milý a prinášal bohaté ovocie. Amen.

Panna Mária, milovaná Matka môjho Pána, tvojmu príhovoru zverujem celý svet. 
Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó, milostivá a nad všetky pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia Mária. 

Text: MK

Ročný plán čítania Biblie

uverejnené 24. 1. 2021, 1:25 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 24. 1. 2021, 1:26 ]

sväté písmo - nemoderná kniha? - Farnosť PrievalyDnes je biblická nedeľa. V čítaní z evanjelia sme počuli, ako Ježiš povolal apoštolov, oni hneď zanechali svoje siete a išli za ním. Aj nás Ježiš pozýva ísť za ním, možno tiež aspoň na pár minút zanechať siete - tie sociálne, ako sú instagram, facebooku a neviem aké ešte :-), tieto siete sa nás snažia chytiť do nepokoja, možno aj hnevu... , zvlášť v dnešnej dobe. Dnes je ten najlepší čas to zanechať a prijať to, čo nám ponúka Ježiš, jeho Slovo, ktoré je pokrmom pre naše hladné duše, ktoré nám dá odpovede na naše otázky, smer kadiaľ a ako ísť ďalej, pravý pokoj ... a omnoho viac. Nuž kto chce, môže prijať našu ponuku ročného plánu čítania Biblie. V prílohe nájdete tabuľku s vybranými čítaniami z troch rôznych kníh Svätého písma na deň. Je tam aj časť z Katechizmu - ak chcete, môžete si pridať i to. 

Odporúčaný postup pri čítaní:
 • Urob si čas – 20 až 30 minút denne, najlepšie v rovnakú dennú dobu.
 • Prežehnaj sa a pomodli sa vlastnými, jednoduchými slovami k Bohu. Vzývaj pomoc Ducha Svätého.
 • Čítajúc, vnímaj Božie slová a buď otvorený výzvam, ktoré adresujú Tvojmu každodennému životu.
 • Keď dočítaš, zotrvaj chvíľu v tichu, v uvažovaní nad tým, čo si počul a odpovedaj v modlitbe Bohu na Jeho oslovenie prostredníctvom textu, ktorý si práve čítal.
 • Odškrtni si políčko na znak toho, že dané čítanie si ukončil.
 • Povzbudzujeme Ťa, aby ste spoločne vytvorili skupinku 4 – 5 ľudí, ktorí budú každý ráno čítať rovnakú časť Biblie a Katechizmu a potom sa raz týždenne zídete na stretnutí, kde sa budete navzájom deliť s tým, ako Vás Pán cez čítané slová oslovili a akým spôsobom Jeho slová nasledujete.
 • Niektoré state môžu pôsobiť nudne, alebo príliš náročne. Nenechaj sa znechutiť, buď trpezlivý, Boh isto prehovorí, aj keď niekedy až po dlhšom období suchopárnosti ...
Ukážka tabuľky v prílohe:

 Deň SP - SZ SP - SZ SP - NZ Katechizmus O.K.
 1. Gen 1 Ž 1 Mt 1, 1-17 Úvod 
 2. Gen 2 Ž 2 Mt 1, 18 - 25 1 -10 
 3. Gen 3 Ž 3 Mt 2 11 - 17 
 4. Gen 4 Ž 4 Mt 3
 18 -25 


Usmernenia pre pohreby, krsty, sobáše v dobe obmedzenia

uverejnené 9. 1. 2021, 10:50 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 9. 1. 2021, 10:53 ]


 • Do počtu 6 osôb sa pri pohrebe, krste, sobáši nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto činnosť výkonom povolania (kňaz, pohrebná služba ...).
 • Obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre  interiér. Nie je dovolené vytvárať väčšie skupinky.
 • Osoby zúčastňujúce sa obradu, musia dodržiavať hygienické nariadenia ( rúško, dezinfekcia, odstup 2 m...), okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu to nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly...)
 • V prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške č. 77 je zodpovednou osobou organizátor obradu.
 • V prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb pri obrade je potrebné, aby mali všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starší ako 12 hodín a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom s presným určením času a miesta jeho konania.

Rodinná liturgia požehnania domu

uverejnené 5. 1. 2021, 10:09 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 5. 1. 2021, 10:09 ]

Matka Cirkev ustanovila na posvätenie okolností kresťanského života a používania vecí, ktoré sú užitočné pre človeka sväteniny. Tie nás pripravujú na prijatie milosti a uspôsobujú na spoluprácu s ňou. Patrí k nim aj požehnanie domu.
Preto, ak chcete svoju rodinu lepšie pripraviť na prijímanie Božích darov a milostí, môžete jej poslúžiť aj touto rodinnou liturgiou požehnania domu. Liturgiu môže viesť niekto z dospelých domácich, najlepšie otec rodiny. Časti, ktoré prislúchajú tomu, ktorý modlitbu vedie, sú zvýraznený tučným písmom. Text si môžete aj stiahnuť a vytlačiť.V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Boh, ktorého jednomyseľne a jednými ústami oslavujeme, nech nám dá skrze svojho Ducha, aby sme jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša. Amen.

Milovaní bratia a sestry, obráťme sa s našou vrúcnou modlitbou na Krista, ktorý sa uponížil, narodil sa z Panny Márie a prebýval medzi nami, aby milostivo vošiel pod túto strechu a svojou prítomnosťou požehnal tento dom. Kristus Pán nech je uprostred vás, nech živí vo vás bratskú lásku, nech má účasť na vašich radostiach a nech vám dá úľavu vo vašich trápeniach. Vy však, vedení prikázaniami a príkladom Krista, starajte sa predovšetkým o to, aby tento (nový) dom bol príbytkom lásky, z ktorého nech sa široko-ďaleko šíri Kristova ľúbezná vôňa.

Niekto z príbuzných alebo ten, ktorý obrad vedie, prečíta text zo Svätého písma.Počúvajte, bratia a sestry, slová svätého Evanjelia podľa Matúša

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Nasledujú spoločné prosby. Úvod a záver číta ten, ktorý obrad vedie, prosby môžu predniesť jednotliví členovia rodiny. Po každej spolu zvolajú: "Pane, zostaň s nami."

S vďačným a radostným srdcom vzývajme Božieho Syna, Pána neba i zeme, ktorý sa stal telom a prebýval medzi nami, a volajme: Pane, zostaň s nami.

1. Pane Ježišu Kriste, ty si posvätil domáci život spolu s Máriou a Jozefom, milostivo prebývaj s nami v tomto dome, aby sme pocítili, že si naším hosťom a uctievali ťa ako našu hlavu. R.

2. Ty každú stavbu udržiavaš, aby rástla vo svätý chrám; daj, aby bývajúci v tomto dome boli vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu Svätom. R.

3. Ty učíš svojich veriacich, že svoj dom si postavil na pevnej skale, daj, aby sa táto rodina svojím životom pevne pridŕžala tvojich slov, odvracala od akéhokoľvek rozdelenia s slúžila ti s veľkodušným srdcom a ochotným duchom. R.

4. Ty sám si nemal vlastný dom a prijímal si pohostinstvo priateľov s radosťou chudoby, daj všetkým, čo hľadajú bývanie, aby ho s tvojou pomocou aj našli. R.

Pane, buď na pomoci svojim služobníkom, (začínajúcim bývať v tomto dome) ktorí ťa pokorne prosia o požehnanie, aby pocítili, keď sa v ňom budú zdržiavať, že si ich útočiskom, aby sa tešili, keď budú z neho vychádzať, že si ich sprievodcom, aby mali radosť, keď sa budú doň vracať, kým šťastne nedôjdu do príbytku, ktorý majú pripravený v dome tvojho Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Po modlitbe pokropí prítomných i dom požehnanou vodou a povie:

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, ktorý nás vykúpil svojím umučením a zmŕtvychvstaním.

Obrad zakončí slovami:

Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva, aby sme všetko, čokoľvek hovoríme alebo konáme, robili v Pánovom mene.

Vo Vianočnom období napíše na horné veraje dvier požehnanou kriedou: 20 C + M + B 21 a vysvetlí význam.

Nápis je latinskou skratkou požehnania Christus mansionem benedicat - Kristus nech požehná príbytok. Čísla predstavujú letopočet.

Por.: Benedikcionál, 474-491.

prevzaté zo stránky: www.farnostskalite.sk

Koledovanie Dobrej noviny

uverejnené 3. 1. 2021, 2:51 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 3. 1. 2021, 2:58 ]

Dobrá novinaV tomto roku sa v našej farnosti neuskutoční bežné koledovanie Dobrej noviny. Ani koledovanie v kostole na sviatok Zjavenia Pána - na Tri krále :-). Koledovanie si však môžete pozrieť on line priamo na stránke Dobrej noviny, prípadne v TV Lux, alebo vypočuť na rádiu Lumen. Všetky informácie o koledovaní, pre koho sa koleduje tento rok, vysielacie časy programov koledovania a pod. nájdete na stránke Dobrej noviny: www.dobranovina.sk

Prispieť na Dobrú novinu za našu farnosť môžete na nižšie uvedenom účte. Noviny Dobrej noviny budú k dispozícií v kostole, môžete si ich zobrať. V mene eRka Raková ďakujeme za vašu štedrosť.

Účet verejnej zbierky: SK77 1100 0000 0029 4045 7894
Variabilný symbol farnosti: 2012100118

Video YouTube1-10 of 125