Články


Svätá omša na Vartovke - Čerchli

uverejnené 15. 6. 2019, 6:11 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 15. 6. 2019, 6:12 ]

Pozývame všetkých ctiteľov Božského srdca a Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ako i priateľov a milovníkov prírody 22. júna o 13.30 hod. na slávenie svätej omše spojenej s posvätením prameňa vody na Vartovke - Čerchli. Na chvíľku sa zastavme a stíšme.

Občerstvenie bude zabezpečené. 

Zamyslenie na sviatok Najsvätejšej Trojice: Istota

uverejnené 15. 6. 2019, 5:51 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 15. 6. 2019, 5:52 ]

Keď som hľadal, ktoré slovo vystihuje moje dojmy po prečítaní liturgických textov dnešnej slávnosti, prišlo mi na um slovo ISTOTA.

V evanjeliu nás Ježiš uisťuje, že nás vždy povedie, že jeho Duch nás uvedie do plnej pravdy. V Cirkvi tak máme istotu nielen správneho poznania, ale aj správneho konania.

Žalmista vyjadruje údiv i úžas nad tým, ako sa Boh stará o človeka. Vyvýšil ho a ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk (pozri Ž 8). Toto poznanie nám dáva istotu, že ak Boh do nás už toľko investoval, tak nás nenechá napospas nejakému zlu.

Pavol v Liste Rimanom nás uisťuje, že milovať je ľahké a jednoduché (hoci sa nám môže zdať pravý opak), lebo láska je nám daná skrze Ducha (Rim 5, 5). Toto je jeden z prvých citátov, ktorý som sa učil pred mnohými rokmi naspamäť. Nauč sa ho aj ty, zíde sa ti v pochybnostiach. Alebo pri svedectve.

A napokon text z Knihy Prísloví – o Božej múdrosti. Odhaľuje zdroj všetkej našej istoty – Múdrosť, ktorá sa nesmierne teší z toho, že môže pôsobiť medzi ľuďmi. A keďže je to Božia múdrosť, tak tá sa nikdy nezmení a nebude hľadať radosť inde. Bude stále s nami, Božími deťmi.

Viem, tento text nie je teologický ani o Najsvätejšej Trojici, ale píšem to, čo mi prináša radosť a potešenie. Som v rukách milujúceho Boha. Pravda viery, ktorá hovorí, že Boh je Trojicou, mi dokazuje, že láska je jeho jedinečným spôsobom bytia, že Boh nemôže byť iný ako milujúci. A že k tomu patrí aj spravodlivosť, trest či výchova, je úplne samozrejmé, lebo aj tieto „veci" sú atribútmi milujúceho Otca. A tak sa môžem tešiť v Pánovi, lebo som v jeho rukách, nech sa deje čokoľvek.

Moje pocity mi však často hovoria niečo iné. No nesmiem dovoliť, aby pocity či okolnosti riadili môj život. Vtedy sa totiž začnem umárať a rozsievať nepokoj a pochybnosti nielen v sebe, ale aj v ľuďoch okolo seba. Vtedy strácam istotu, ktorú som mal v Bohu. Pokáním, ľútosťou, sviatosťou zmierenia tú istotu znovu nadobúdam. Je to zápas, ktorý budem zrejme viesť až do smrti. Ale dúfam, že môj milovaný Boh nikdy nedovolí, aby som stratil istotu o tom, že ma miluje.

PUMIN 2019 - púť miništrantov v Šaštíne

uverejnené 15. 6. 2019, 5:49 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 15. 6. 2019, 5:49 ]

Odvážny rytier

Dňa 17 - 18. mája sa konala celoslovenská púť miništrantov v Šastíne, na ktorej sme sa zúčastnili. Tohtoročnou témou PUMINu bolo: 7 útokov, 7 útekov (rytiera). Heslo: "Je tu chlapec, ktorý má päť chlebov a dve ryby a neuteká z boja". 
Našlo sa nás 16 odvážnych miništrantov, ktorí sme vyrazili v piatok o 14.00 hod. spoločným autobusom z Rakovej. Cesta nám ubiehala veľmi pomaly, pretože počas cesty pristupovali aj  miništranti z iných farnosti, s ktorými sme sa potom v autobuse spoznávali. 
Do Šaštína sme docestovali večer pred ôsmou hodinou. Po chutnej večeri nás privítali bratia z rehole Pavlínov. Zahrali sme si futbal, stihli sme nočnú svätú omšu a išli sme spať. V sobotu nás čakal bohatý program. Stretli sme sa s našim šéfom miništrantov otcom Jozefom Luscoňom. Absolvovali sme workshopy a slávnostnú svätú omšu, na ktorej sme aj miništrovali. Po chutnom obede nás čakali rôzne športove disciplíny, súťaže o hodnotné ceny, ktoré dostal každý kto sa do súťaženia zapojil. Po vyhodnotení sa konala ešte  adorácia, dostali sme požehnanie a už nás čakal len večerný návrat domov. 

Načerpali sme tu veľa duchovného povzbudenia k miništrantskej službe. Spoznali sme nových kamarátov. Máme aj trička z PUMINu, ktoré nám budu pripomínať túto púť. Na záver by sme chceli poďakovať za zorganizovanie púte a tiež Bohu známym sponzorom bez ktorých by sme sa nemohli zúčastniť v takom hojnom počte. Vďaka aj nášmu nebeskému Oteckovi, že nás sprevádzal na tejto púti. 
S  pozdravom miništranti z Rakovej a z Korcháňa.

Všetky fotky z Puminu môžete vidieť tu:  bazilika.sk


Zamyslenie na sviatok Zoslania Ducha Svätého: Ježiš je Pán!

uverejnené 8. 6. 2019, 10:55 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 8. 6. 2019, 10:55 ]

Tohoročná príprava na slávnosť Zoslania Ducha Svätého prebiehala v našej rodine úplne mimoriadne. Mama mojej manželky dostala zápal pľúc a v utorok zomrela. Prežívali sme prítomnosť Boha v našom dome. Ako to kedysi vyjadril brazílsky teológ Leonardo Boff vo svojej knihe Sviatosti Cirkvi, keď asi takto citoval oznam o smrti svojho otca: „Boh navštívil našu rodinu. Dlho v nej prebýval a hľadal, kto je najviac pripravený pre jeho kráľovstvo. Napokon zistil, že je to náš otec. A tak vám oznamujeme, že Boh si ho zobral domov."

Boh nie je niekde ďaleko a nedáva nám svojho Ducha len ad hoc, keď niečo súrne potrebujeme. Nie, Boh je neustále prítomný a neustále nám dáva svojho Ducha, aby sme na život hľadeli jeho očami. Tak aj choroba a smrť sa nestávajú dôvodom k náreku a zúfalstvu, ale vedú k tomu, že sa vo viere môžeme ešte viac primknúť k nášmu Bohu a zveriť sa jeho milujúcemu náručiu.

Aj o tomto je teda pôsobenie Ducha. Navonok sa to prejavilo napríklad tým, že pohrebná svätá omša bola v bielej farbe, lebo sme oslavovali Božie milosrdenstvo, ktoré našej milovanej umožnilo žiť Božou láskou. Spievali sme veľkonočné piesne ako oslavu Ježišovho zmŕtvychvstania, ktoré našej milovanej skrze krst a sviatosti umožnilo žiť novým životom a s pevnou nádejou na vlastné zmŕtvychvstanie. Čítali sme text z knihy Pieseň piesní o holubici a krásave (2, 8 – 14), lebo sme vnímali, že naša milovaná je Bohom povolávaná ísť za Ženíchom. Spievali sme 122. žalm, lebo sme sa radovali – veríme, že aj naša milovaná zosnulá sa zaradovala –, keď nám povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho." A v evanjeliu sme počuli podobenstvo o Kupcovi, ktorý našiel veľmi vzácnu perlu a dal za ňu všetko, čo mal: vlastný život (Mt 13, 44 – 46)... No povedz, nedáva to všetko dokopy dôvod spievať radostné Aleluja aj v našej bolestnej situácii?

Viem, tento text je veľmi osobný a zdanlivo nemá nič spoločné s dnešnou slávnosťou. Ale má. Lebo iba v Duchu Svätom môžeme povedať: „Ježiš je Pán!" (porov. 1 Kor 12, 3b). Len v Duchu Svätom môžeme aj smrť vnímať ako priateľku, lebo ona nám umožňuje prejsť do života, kde uvidíme Pána z tváre do tváre.

Je skvelé vedieť, že Boh nikdy nie je ďaleko, ale urobil si v mojom srdci príbytok. Som hriešnik, Bohom milovaný. Aj ty! Nikdy na to nezabudni!

Veľká noc v našej farnosti

uverejnené 22. 4. 2019, 6:32 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 22. 4. 2019, 6:32 ]

Ďakujeme všetkým, ktorí v akejkoľvek forme prispeli k slávnostnému priebehu slávenia Veľkej noci v našej farnosti :-)
A keďže väčšina chlapcov miništrantov bola na veľkonočný pondelok na sv. omšiach ráno, tak pri sv. omši o 10:30 hod. slúžili ako miništranti dievčatá. A treba uznať, že chlapcov zastúpili naozaj dobre :-) Nuž a po sv. omši začala tradičná "kysucká pobožnosť :-)" - šibačky a spev ľudových piesní. 

Krížová cesta na Veľký piatok

uverejnené 22. 4. 2019, 6:23 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 28. 4. 2019, 8:49 používateľom RKC Farnosť Rakova ]

Mládež našej farnosti si pre nás na Veľký piatok pripravila krížovú cestu v netradičnom prevedení. Každé zastavenie sme mohli intenzívnejšie vnímať nielen cez zamyslenie, ale aj cez obraz, ktorý vytvorili naši mladí v podobe tieňov. V mene našich farníkov ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a nacvičili túto krížovú cestu. Takýmto spôsobom sme mohli hlbšie prežiť tajomstvo utrpenia a obety Ježiša Krista.

všetky fotky si môžete pozrieť v týchto albumoch:  foto Veronika , krížová cesta mladých


Poďakovanie

uverejnené 7. 4. 2019, 3:12 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 7. 4. 2019, 3:12 ]

V mesiaci marec prebiehala v našej farnosti potravinová zbierka na pomoc pre ľudí žijúcich na východnej Ukrajine. Všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili vyslovujeme v mene otca Michala úprimné ďakujem. Nech vám to Pán odmení.

Páter Andrej odišiel do nebeskej vlasti

uverejnené 24. 3. 2019, 11:48 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 24. 3. 2019, 11:51 ]

S nádejou na spoločné stretnutie so zmŕtvychvstalým Pánom v nebeskej vlasti
Vám oznamujeme, že dňa 15. marca 2019, 
vo veku 71 rokov do domu Otca a na svoju novú misiu odišiel dlhoročný africký misionár – salvatorián, Kristov kňaz a čestný občan obce Raková páter Andrzej Urbański SDS

V pondelok 25. 3. o 17:00 hod. bude spoločná modlitba za zomrelého v kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej.

Pohreb zosnulého pátra bude v stredu 27. marca 2019 o 12:00 hodine v Bazilike minor Najsvätejšieho srdca Pána Ježiša a Santuárium Fatimskej Panny Márie v Trzebini (Poľsko).
Od 11:15 h modlitba posvätného ruženca, o 12:00 h svätá omša. Po ukončení svätej omše budú telesné pozostatky uložené v miestnej rehoľnej hrobke.

Dňa 26. marca 2019 (utorok) v kostole Panny Márie, kráľovnej Poľska v Bielsko Bialej (Poľsko) bude posledná rozlúčka vo farnosti jeho posledného pôsobenia v komunite pátrov salvatoriánov, v jeho rodnej diecézy o 18:30 h svätá omša, na ktorej bude hlavný celebrant bielsko-živiecky otec biskup Roman Pindel.

Záujemcovia o účasť na pohrebe (streda 27. 3. 2019 v Trzebini – Poľsko) nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii v nedeľu 24. 3. po sv. omšiach. (Ak by bol dostatočný počet zapísaných, zorganizujeme spoločný autobus, predpokladaný odchod z Rakovej o 8:00 h a predpokladaný príchod do 17:00 h)

Viac informácií poskytne M.Bzdilíková – tel. +421 907858542

Odpočinutie večné daj mu, ó Pane a nech večne prebýva pred Tvojou tvárou!

"Ja, Katarína vám píšem..."

uverejnené 24. 3. 2019, 11:35 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 24. 3. 2019, 11:35 ]

V sobotu 23. 03. 2019 nám slnečné popoludnie spríjemnilo veľmi pekné divadelné predstavenie s názvom "Ja, Katarína Vám píšem .......," ktoré bolo o živote sv. Kataríny Sienskej. Divadelné predstavenie nám prišla zahrať Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov z Hlohovca.  Bol to naozaj úžasný zážitok. Všetkým hercom ďakujeme za príjemný umelecký zážitok.

Sv. Katarína žila v 14. storočí. Už ako 6 ročná mala mystický zážitok. Matka ju chcela vydať, ale Katarína chcela zostať verná sľubu, ktorý dala v detstve, že bude nevestou Krista, preto si ostrihala vlasy. Hoci ju matka chcela priviesť k zmene jej názoru tvrdou prácou, nepodarilo sa jej to a Katarína ako 16 - ročná vstúpila stala sa dominikánskou terciarkou. Stále mala mystické zážitky a videnia Ježiša Krista, Panny Márie a svätých. Nemala nikdy formálne vzdelanie, ale napriek tomu patrí medzi najväčších teológov svojich čias. Neustále povzbudzovala pápeža, aby sa vrátil späť z Avignonu do Ríma. Veľké úsilie vynakladala, aby sa v Cirkvi skončila veľká západná schizma. V roku 1375 dostala stigmy. Jej duchovným vodcom bol bl. Raymond z Kapuy. V roku 1380 zomrela ako tridsaťtri ročná. Jej listy a traktát „Dialógy“ sa považujú za jedny z najjasnejších teologických spisov v histórii Cirkvi. V roku 1430 sa našlo jej telo neporušené.

viac o živote sv. Kataríny sa môžete dočítať tu: sv. Katarína Sienská

viac fotiek z tohto predstavenia nájdete v tomto albume: Ja, Katarína vám píšem

Diecézna charita na Rakovej

uverejnené 24. 3. 2019, 6:32 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 24. 3. 2019, 6:32 ]

Dňa 20. marca 2019 navštívili našu farnosť pracovníci Diecéznej charity v rámci prezentačnej šnúry Diecéznej charity Žilina po jednotlivých dekanátoch.
Stretnutie sa začalo o 17.00 h spoločným slávením sv. omše. Po nej nám pracovníci charity predstavili služby a projekty Diecéznej charity Žilina, rôzne aktivity a formy pomoci núdznym. Jednou z možností je aj služba farskej charity. V závere programu odzneli svedectvá dobrovoľníkov už existujúcich farských charít  a uctili sme si relikviu sv. Alžbety Uhorskej – patrónky charity.  Náš pán farár Ján Uskoba nás povzbudil a pozval k modlitbe a uvažovaniu nad službou charity v tomto pôstnom období. Zároveň vyzval k uvažovaniu nad založením farskej charity. 
Farská charita združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi. 
Venuje sa starým a chorým ľuďom, ľuďom so zdravotným postihnutím, ľuďom bez domova, viacdetným rodinám, deti a mládeži, závislým na drogách, alkohole, nezamestnaným, v krízových situáciách... 
Vzniknúť môže ak existuje potreba pomoci vo farnoti, sú minimálne traja ochotní dobrovoľníci, je so súhlasom farára a je registrovaná na Diecéznej charite Žilina.

Viac o farskej charite, ale aj o činnosti Diecéznej charity sa môžete dočítať tu: www.charitaza.sk

všetky fotky nájdete v tomto albume: diecézna charita na Rakovej1-10 of 78