Články


Duchovná obnova Ružencového bratstva

uverejnené 20. 9. 2020, 3:18 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 20. 9. 2020, 3:19 ]

Pozývame vás na Duchovnú obnovu Ružencového bratstva v sobotu 3. októbra. Začiatok je o 8.20 hod. modlitbou svätého ruženca, po ňom o 9.00 hod. budeme pokračovať svätou omšou a o 10.00  hod. príhovorom na tému Čo je Ružencové bratstvo a aké má formy. Duchovnú obnovu bude viesť dominikán P. Šimon Tyrol. Zamyslenie na 25. nedeľu v Cezročnom období: dosiahnuť cieľ

uverejnené 20. 9. 2020, 3:12 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 20. 9. 2020, 3:12 ]

Boha možno nájsť (Iz 55, 6). Boh je blízky všetkým, čo ho vzývajú (Ž 145, 18). Žiť s Kristom je cestou i cieľom života (Flp 1, 21. 23).

Ak si tieto myšlienky osvojíme, ak ich budeme uskutočňovať, tak v dnešnom evanjeliu objavíme veľkosť Božieho srdca: „Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe" (Mt 20, 14). To nás môže priviesť k tomu, že Božie myšlienky sa stanú našimi myšlienkami a Božie cesty našimi cestami. Lebo budeme mať Boha v sebe!

Ozaj, vieš, že Boh v tebe prebýva? Od krstu. Záleží len od teba, či je v tebe Pánom, alebo väzňom. Ako to zistíš? Pozri sa na svoje zmýšľanie. Hľadáš Boha? Je to pre teba najdôležitejšia úloha? Vzývaš ho, voláš k nemu vo dne i v noci? Je tvoj život zameraný na Krista?

Cieľom života kresťana je zjednotenie s Bohom. Nielen raz vo večnosti, ale už tu. No na to, aby sa to mohlo diať, je potrebné, aby tento cieľ bol našou prioritou. Pri každom našom konaní. Aj tom najvšednejšom. Pri umývaní riadu, pri cestovaní, pri opatere detí či starých rodičov...

Nie je to v našich silách. Ale ak Boh v nás prebýva, on toto dielo uskutoční. Len sa mu dajme k dispozícii (toto je v našich silách). Aktívne odmietajme všetko v sebe, čo tomuto cieľu odporuje. A vnímajme, že Boh je v nás. Verme. Hoci nás city, okolnosti, svet budú presviedčať, že Boh je ďaleko, že Boh sa nestará, dokonca že nie je.

Vyznávajme: „Bože, verím, že si dobrý a že si so mnou. Že od krstu žiješ vo mne. Odpusť mi, že som ťa často v sebe uväznil svojimi hriechmi. Ďakujem ti za tvoje milosrdenstvo a ustanovujem ťa, prijímam ťa za Pána svojho života. Prosím, nech sa vo mne rozvíja tvoj božský život, aby sme mohli prežívať čoraz plnšie zjednotenie. V mene Ježiša Krista. Amen."

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID - 19

uverejnené 17. 9. 2020, 10:40 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 17. 9. 2020, 10:40 ]

zdroj: www.dcza.sk
V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. "Semafor" s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov možno nájsť na tomto linku:

https://www.tkkbs.sk/semafor

Čo sa týka počtu osôb pri bohoslužbách, pre kostoly v žltej a červenej zóne platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob "šachovnice" - tak pri sedení ako aj pri státí - samozrejme, s výnimkou členov tej istej domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej vlne koronavírusu. Konkrétny počet je teda limitovaný dimenziami chrámu.

Veriacich, ktorí patria do rizikových skupín opísaných v semafore, a samozrejme tých, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, treba vhodným spôsobom uistiť, že v týchto okolnostiach nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu, prípadne internet.

Veľmi dôležitá je správna a neustála katechéza, čo sa týka rozdávania svätého prijímania do rúk. Treba opakovane, najlepšie pri každej bohoslužbe pred svätým prijímaním pripomínať nevyhnutnosť zachovania náležitej úcty a správneho spôsobu prijatia do rúk, ktoré je teraz dovolené na základe rozhodnutia slovenských biskupov. Veriacich treba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne pred prijatím, keď už sú na rade, potom položili pred seba jednu ruku na druhú, prijali Eucharistiu s úctou do dlane vrchnej ruky, následne si druhou rukou pred rozdávateľom sväté prijímanie vložili do úst, znovu založili rúško a až potom sa vrátili na svoje miesto. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech mu podá Eucharistiu do úst - a následne si dezinfikuje ruky.

Pokiaľ by duchovný spozoroval príznaky koronavírusu priamo u seba, u svojich spolupracovníkov či u veriacich v kostole, treba sa riadiť kategóriou 1 - červená farba - a pokynmi dole pod semaforom, hoci sa daná farnosť môže nachádzať v "zelenej zóne". Je veľmi potrebné, aby veriaci dôsledne rešpektovali pokyny svojich duchovných a nimi poverených organizátorov. V prípadne nejasností sa duchovní môžu obrátiť na svojich dekanov, prípadne na adresu kbs@kbs.sk.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie u nás už tradične v ľudových krojoch

uverejnené 17. 9. 2020, 10:31 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 17. 9. 2020, 10:31 ]

Na začiatku, pred troma rokmi, bol nápad pána farára J. Uskobu osláviť sviatok Sedembolestnej Panny Márie svätou omšou v ľudových krojoch. Ani sme netušili, že sa z tohto nápadu stane pekná tradícia. A tak sme opäť už tretí krát slávili svätú omšu v krojoch, čím sme si pripomenuli aj naše slovanské korene a tradície nášho národa, ktorý si Sedembolestnú Pannu Máriu vybral za svoju patrónku. Počas sv. omše zazneli piesne s doprovodom harmoniky v podaní folklórnej skupiny Muzička spod Javora z Čadečky a našich žien z folklórnej skupiny Rakovanka.  A veru, oplatilo sa obliecť do kroja, lebo každý, kto mal kroj, či len jeho náznak dostal od pána farára darček - rúško s ľudovými ornamentmi. Nuž, čo dodať, veríme, že sa opäť o rok takto stretneme v našich ľudových krojoch a nezabudneme, že sa so svojimi bolesťami a krížmi môžeme obrátiť na tú, ktorá nám rozumie, veď je sama plná bolesti, naša matka a patrónka Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás. 

Žiaľ, na spoločnú fotku sa mi nepodarilo dostať všetkých, predsa len, zasa nás bolo o čosi viac :-)
všetky fotky nájdete v tomto albume: oslava Sedembolestnej v krojoch
      
     

    


Slávenie sviatku nášho chrámu - Narodenie Panny Márie

uverejnené 17. 9. 2020, 9:26 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 17. 9. 2020, 9:27 ]

V tomto roku sme z dôvodu pandémie Covidu 19 nemohli sláviť naše najväčšie sviatky - Veľkú noc - spoločne v kostole, ale iba doma pri televíznych obrazovkách, či počítačoch. O to viac sme vďačný Pánu Bohu za to, že sviatok nášho chrámu, ktorý je zasvätený Narodeniu Panny Márie, sme už mohli sláviť spoločne v našom chráme, aj keď v sprísnených hygienických podmienkach, s rúškami na tvári a pod. :-) A tak sme mohli privítať medzi nami nášho rodáka, kňaza Antona Gavlasa, ktorý prijal pozvanie sláviť svätú omšu v sobotu večer. Počas sv. omše zazneli aj staršie mládežnícke mariánske piesne v podaní bývalého zboru Caritatis. Slávenie pokračovalo v nedeľu slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval špirituál kňazského seminára v Nitre, rodák z Čadečky, vdp. Miroslav Hafera. Na tejto sv. omši už tradične zazneli piesne v podaní nášho chrámového zboru Gaudium. Nuž teda nezabudnime sa  poďakovať našej nebeskej matke za ochranu a  všetky milosti, ktoré nám neustále vyprosuje od svojho syna Ježiša. 

všetky fotky nájdete v tomto albumeHody Raková 2020          
    Organový koncert

uverejnené 17. 9. 2020, 8:35 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 17. 9. 2020, 8:36 ]

Kto o tom nevedel, nepočul - náš organ má už 100 rokov :-). Veru tak. A pri tomto významnom výročí sa uskutočnil v našom kostole v nedeľu 6. septembra 2020 organový koncert. Napriek svojmu úctyhodnému veku, zaznel skvelo v podaní Istvana Nagya, ktorý, ako povedal pán farár v príhovore, sa sám vyjadril, že máme naozaj dobrý organ. Vypočuli sme si úkážky z diel takých autorov ako bol J. S. Bach, F. Liszt, či Bartholdy a ďalších a veru bol to krásny umelecký zážitok. 

všetky fotky nájdete tu: organový koncert RakováPožehnanie kaplnky

uverejnené 8. 8. 2020, 12:07 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 8. 8. 2020, 12:07 ]

V nedeľu 2. augusta bola u Gala požehnaná kaplnka zasvätená Panne Márii. Kaplnku dala postaviť p. Larisová.Sv. omša na Čerchli - Vartovke

uverejnené 3. 7. 2020, 2:49 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 3. 7. 2020, 2:55 ]

Aj napriek nepriaznivému počasiu sme 20. júna 2020 slávili sv, omšu na Vartovke - Čerchli v kaplnke zasvätenej Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli i v daždi uctiť si Božské srdce a samozrejme ďakujeme organizátorom za pripravené tradičné občerstvenie (koláče, guláš...), no predovšetkým za to, že sa o toto miesto príkladne starajú a tak sa stáva toto miesto v lone prírody oddychom pre dušu i telo.

Všetky fotky nájdete v albume: Foto - sv. omša na Čerchli - Vartovke 2020Hygienické opatrenia v kostole od 17. júna

uverejnené 3. 6. 2020, 11:41 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 21. 6. 2020, 4:16 ]

Od 17. júna je z rozhodnutia KBS zrušený dišpenz od slávenia sv. omše v nedeľu a vo sviatok. Neplatí to pre chorých.  Sv. prijímanie sa podáva stále na ruku, výnimka platí len pre veriacich, ktorí majú psychické, fyzické či duchovné dôvody. Na sv. prijímanie však pristupujú poslední. Naďalej sa odporúča  šachovnicové sedenie - pozri priložený obrázok, aj keď už je to dobrovoľné. Stále platí dezinfekcia rúk pri vchode do kostola, rúško na tvári a znak pokoja vyjadrujeme úklonom

Nedeľná bohoslužba pre rodiny s deťmi

uverejnené 9. 5. 2020, 9:30 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 31. 5. 2020, 3:34 ]

Prinášame vám nedeľnú domácu bohoslužbu pre rodiny s deťmi prevzatú zo stránky www.farnostskalite.sk    Stačí kliknúť na priložený link.

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého: Prijmite Ducha Svätého
7. veľkonočná nedeľa: Nadišla hodina oslavy
6. veľkonočná nedeľa: TV Ducha Svätého
5. veľkonočná nedeľa : V dome nebeského Otca
4. veľkonočná nedeľa: Ježiš je brána
3. veľkonočná nedeľa:  Cestou do Emauz 
2. veľkonočná nedeľa:  Čo videl Tomáš
  


  
  

    
                   
1-10 of 111