Články‎ > ‎

24 hodín pre Pána

uverejnené 3. 3. 2018, 12:09 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 3. 3. 2018, 12:09 ]
Iniciatíva "24 hodín pre Pána" j
e celosvetová akcia, do ktorej nás pozýva zapojiť sa pápež František. Koná sa každý rok pred 4. pôstnou nedeľou. Chce pozvať veriacich k prehĺbeniu vzťahu s Pánom prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia. . 
Z homílie pápeža Františka:
"Pozývam predovšetkým všetkých členov Cirkvi, aby sa horlivo vydali na cestu Pôstnym obdobím za pomoci dávania almužny, pôstu a modlitby. Ak sa nám niekedy zdá, že v mnohých srdciach láska chladne, nikdy tomu tak nie je v Božom Srdci! On nám daruje vždy novú možnosť, aby sme znovu začali milovať. Aj v tomto roku je na to vhodnou príležitosťou iniciatíva „24 hodín pre Pána“, ktorá nás pozýva sláviť sviatosť zmierenia v rámci eucharistickej adorácie. V roku 2018 sa bude toto podujatie konať v piatok 9. a sobotu 10. marca a bude inšpirované slovami Žalmu 130, 4: „Ty si milostivý“."  

PROGRAM v našej farnosti:
piatok 9. marca
17:15 hod. - Krížová cesta
18:00 hod. - Sv. omša
18:45 hod. - Adorácia so spevmi zboru Gaudium
20:00 hod. - Adorácia moderovaná
21.00 hod. - požehnanie so Sviatostným Spasiteľom
Počas  adorácie bude možnosť pristúpiť k sv. zmierenia, alebo duchovnému rozhovoru.
sobota 10. marca
od 15:00 hod. - čítanie Svätého písma do sv. omše

Príďte aj vy na stretnutie s milosrdnou láskou Boha.