Články‎ > ‎

Advent

uverejnené 2. 12. 2018, 4:10 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 2. 12. 2018, 4:10 ]
Súvisiaci obrázokZačalo sa adventné obdobie - v rodinách si postupne zapaľujeme adventné sviece. Vieme však prečo?

Slovo advent pochádza z gréckeho pojmu ἐπιφανεία (epifaneia – zjavenie), či latinského slova - adventus, ktorý označoval príchod. Advent sa začína 1. adventnou nedeľou a je zároveň začiatkom liturgického (cirkevného) roka. Končí sa po západe slnka na Štedrý večer. (vigília Narodenia Krista). Trvá štyri adventné nedele. Liturgickou farbou adventu je fialová farba - vyjadruje pokánie, pokoru. Tretia adventná nedeľa sa nazýva Gaudate (radosť), nedeľa radosti a liturgickou farbou tejto nedele je ružová. 

Advent je radostné očakávanie príchodu Ježiša Krista. Tento má niekoľko úrovní.

Historický advent

Je očakávaním príchodu Mesiáša v Starom zákone. Po páde prvých rodičov Boh prisľúbil Záchrancu – Vykupiteľa. Tento prísľub vo vyvolenom národe neustále oživovali proroci. Ľud očakával Mesiáša, ktorý ich oslobodí z rímskeho otroctva, odstráni sociálnu nespravodlivosť, ujme sa biednych a nešťastných, privedie národ k Bohu. Boh tento prísľub vyplnil vo svojom Synovi pred 2 000 rokmi.

Liturgický advent
To, čo Boh prisľúbil a v svojom Synovi vyplnil, si každoročne pripomíname v liturgickom slávení pred Vianocami. Zároveň sa však pripravujeme na príchod Ježiša Krista, ktorý príde znova na túto zem ako Kráľ neba i zeme. Vnímame takto nielen historickú, ale aj eschatologickú úroveň adventu.

Eschatologický advent

Eschatológia je náuka o dokonaní dejín ľudstva a celého sveta a Kristovom príchode na konci sveta. Tento príchod na konci časov majú sprevádzať rozličné znamenia. My máme dôverovať Bohu, lebo má vo svojich rukách osud každého z nás i celého sveta. On je naša záchrana.

Osobný advent
A je tu ešte jedna úroveň adventu, stretnutia s Kristom – osobná. Tá spočíva v tom, že každý z nás sa s ním stretne z tváre do tváre na konci svojho života. Preto máme byť vždy pripravení na možný príchod Ježiša Krista nielen na konci sveta, ale predovšetkým v hodine našej smrti, keď sa bude rozhodovať o našej večnosti.

Nakoľko advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním (narodenie Krista a druhý príchod), je rozdelený na dve časti, kde hranicu tvorí 17. december. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista - eschatologický advent a druhá časť je prípravou na stretnutie s Kristom pri jasliach - historický advent. Toto delenie je veľmi dobre vidieť v liturgických textoch a modlitbách.

symbolika adventného venca:
veniec, kruh - nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť, nekonečnosť Boha
ozdobené zelené vetvičky - symbol života a nádeje, Božej štedrosti voči nám
sviečky - prítomnosť Krista, ktorý sa stal v tme hriechu Svetlom pre svet
4 sviečky - 4 adventné nedele

"Pane Ježišu, pomáhaj nám aby sme do sveta prinášali Tvoje svetlo a svoje srdcia pripravili na Tvoj príchod."