Články‎ > ‎

Benefičný koncert

uverejnené 11. 1. 2020, 12:08 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 29. 2. 2020, 11:10 ]
Ako každý rok i tento sme s radosťou očakávali vianočný koncert nášho chrámového zboru Gaudium, ktorý vedie naša organistka Zuzka Golisová. Konal sa 5. januára a ako uviedol M. Golis, tento koncert bol v niečom výnimočný. Po prvý krát to bol "Benefičný koncert pre Klárku", dievčatko z Rakovej s vážnou zdravotnou diagnózou. A ďalšou výnimočnosťou bolo, že po prvý krát sme si na koncerte mohli vypočuť okrem nášho zboru aj deti z našej farnosti
Na koncerte zazneli nádherné nám známe vianočné piesne ale aj zopár noviniek. Sólovo sa predstavili Alexandra Hlušková, Martin Koza, Mária Pohančeníková a Zuzka Golisová + deti :-)
Program spestrili dvoma piesňami aj deti zo ZŠ M. Mravca pod vedením M. Pohančeníkovej. 
Nuž na záver už len môžeme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, aby tento koncert bol (od techniky, cez ozvučenie, osvetlenie, výzdobu....), všetkým účinkujúcim, ale najmä Pánu Bohu za dar hlasu, dar zdravia ale i myšlienku spojiť to krásne s dobrým, užitočným. Milá Klárka držíme ti palce a prajeme veľa síl do boja s chorobou.

Hudobne náš zbor doprevádzali:
sláčikové kvarteto - I. Kubiš, A. Pohančenik, M. Kunáková, P. Šalaj
flauta a perkusie - A. Jarabicová
flauta - L. Glamošová
klavír - L. Ščúriková
el. gitara - M. Koza
gitara - J. Uskoba

Za fotky ďakujeme V. Kuffovej, V. Škorvánkovej a P. Špitovi

všetky foto nájdete v týchto albumoch
foto - V. Kuffová, V. Škorvánková - Benefičný koncert pre Klárku
foto - P. Špita - Benefičný koncert