Články‎ > ‎

Diecézna charita na Rakovej

uverejnené 24. 3. 2019, 6:32 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 24. 3. 2019, 6:32 ]
Dňa 20. marca 2019 navštívili našu farnosť pracovníci Diecéznej charity v rámci prezentačnej šnúry Diecéznej charity Žilina po jednotlivých dekanátoch.
Stretnutie sa začalo o 17.00 h spoločným slávením sv. omše. Po nej nám pracovníci charity predstavili služby a projekty Diecéznej charity Žilina, rôzne aktivity a formy pomoci núdznym. Jednou z možností je aj služba farskej charity. V závere programu odzneli svedectvá dobrovoľníkov už existujúcich farských charít  a uctili sme si relikviu sv. Alžbety Uhorskej – patrónky charity.  Náš pán farár Ján Uskoba nás povzbudil a pozval k modlitbe a uvažovaniu nad službou charity v tomto pôstnom období. Zároveň vyzval k uvažovaniu nad založením farskej charity. 
Farská charita združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi. 
Venuje sa starým a chorým ľuďom, ľuďom so zdravotným postihnutím, ľuďom bez domova, viacdetným rodinám, deti a mládeži, závislým na drogách, alkohole, nezamestnaným, v krízových situáciách... 
Vzniknúť môže ak existuje potreba pomoci vo farnoti, sú minimálne traja ochotní dobrovoľníci, je so súhlasom farára a je registrovaná na Diecéznej charite Žilina.

Viac o farskej charite, ale aj o činnosti Diecéznej charity sa môžete dočítať tu: www.charitaza.sk

všetky fotky nájdete v tomto albume: diecézna charita na Rakovej