Foto: Biblická olympiáda, dek. kolo, 2018

Na tohtoročnom dekanátnom kole Biblickej olympiády mala Raková bohaté zastúpenie. V prvej kategórii (základné školy) získal pekné tretie miesto tím z Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, blahoželáme :-). V druhej kategórii (stredné školy) Rakovú reprezentovali Terezka Kormancová zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci a Lucka Honíšková z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci. So svojím tímom obsadili tretie miesto v kategógii stredné školy.
Všetky fotografie si môžete pozrieť v galérii.