Články‎ > ‎

Hody v našej farnosti

uverejnené 15. 9. 2018, 8:11 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 15. 9. 2018, 8:12 ]
Na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra slávila naša farnosť hody - kermaš :-), keďže náš farský chrám je zasvätený tomuto sviatku. Pri tejto príležitosti prijal do našej farnosti pozvanie  vdp. Alojz Potočiar, ktorý slávil sv. omšu v sobotu večer 8. septembra.  Keďže Lojzik (ako mu členovia zboru Caritatis hovorievame),  našej farnosti nie je neznámy, veď tu pred dvadsiatimi rokmi chodieval spolu s našim terajším p. farárom Jankom hrávať na jasličkové, bol spoluvedúci detských táborov, ktoré sme organizovali, chodieval na detské spevká či stretká mládých ... a máme s ním veľa spoločných zážitkov, preto sme narýchlo dali dohromady opäť náš bývalý zbor  Caritatis a pri tejto sv. omši sme zaspievali zopár mariánskych piesní. Nuž a čas po sv. omši sme ešte strávili spoločne s Lojzikom na fare. 
V nedeľu sme slávili po prvý krát sv. omšu na námestí. Na túto slávnostnú sv. omšu prijal pozvanie grekokatolícky kňaz vdp. Ján Krupa, redaktor rádia Lumen. Slávnosť svojim spevom doprevádzal už tradične náš chrámový zbor Gaudium. Všetkým, ktorí zorganizovali túto krásnu oslavu našej patrónky Panny Márie srdečne Pán boh zaplať.

všetky fotky nájdete v tomto albume Hody Raková 2018