Vítame vás na stránke našej farnosti Raková!Články

 • Diecézna projektová súťaž Máte dobrý nápad?Záleží vám na našej farnosti?Myslíte na duchovné dobro našich detí? Chcete mladým pomôcť lepšie tráviť voľný čas alebo sa pripraviť na povolanie?Túžite žiť vo farnosti ako živé spoločenstvo?Boli by ste radi, keby aj ďalší ľudia vo vašom okolí viac porozumeli Ježišovmu evanjeliu?Kladie Vám Duch Svätý na srdce nové impulzy? Ak ste si na tieto otázky odpovedali "áno", tak práve vás pozývame zapojiť sa do projektovej súťaže, ktorá je vyhlásená v rámci pastierského listu nášho diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa na misijnú nedeľu 20. októbra 2019. Môžeme takto získať podporu až 500,- eur pre projekt rozvoja našej farnosti. V každej farnosti môže byť podporených i viac projektov.Termín podávania žiadostí:  20. október - 17 ...
  zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Pastiersky list otca biskupa na Misijnú nedeľu Milovaní bratia a sestry, povrchná úvaha nad dnešným evanjeliom by nás mohla zaviesť dvomi nesprávnymi smermi. Jedným z nich by bola kritika inštitúcií a ich predstaviteľov, ktorí sa Boha neboja a ľudí nehanbia, napriek tomu, že majú zodpovednosť za osudy ľudí, miest, alebo národov. Druhý nesprávny smer by mohla byť úvaha nad tým, či neodbytnosť bezbrannej vdovy je najlepší spôsob, ako sa domôcť svojho práva. Hoci je vymožiteľnosť práva jedným z podstatných rysov zrelej spoločnosti, Ježišove slová z dnešného evanjelia nás chcú upriamiť ešte na niečo dôležitejšie. Hlavným posolstvom dnešného evanjelia je totiž vytrvalá dôvera v Božiu pomoc.Takáto dôvera je kľúčová vlastnosť každého učeníka, ktorý je povolaný stať saaj misionárom evanjelia. Dobrú zvesť o Božom kráľovstve som neprijal ...
  zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Zamyslenie na 29. nedeľu v Cezročnom období: Na čo je dobré Písmo? Vieš, na čo je dobré Sväté písmo? „Celé Písmo je... užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo" (2 Tim 3, 16 – 17). Kto číta Písmo a riadi sa ním, je pred Bohom dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Veríš tomu? A konáš tak – to znamená, je Sväté písmo tvojím každodenným pokrmom? Prijímaš z neho poučenie, napomenutie, karhanie, povzbudenie a výchovu?Všimni si dnešné poučenie o modlitbe. Jedno je od Mojžiša, druhé od Krista. Jedno hovorí o modlitbe bez slov, druhé o naliehavej, priam otravnej modlitbe.Mojžiš pri boji Izraelitov s Amalekitmi nehovorí nijaké slová, len má dvihnuté ruky. Prečo usudzujeme, že sa v ...
  19. 10. 2019, 9:44 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Misijná nedeľa 20. októbra 2019 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas celého októbra 2019 pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Rwande.Motív plagátu k Misijnej nedeli 2019Na plagáte sa nachádzajú dvaja chlapci Joseph a Silvan z Centra svätého Antona v meste Nyanza, ktoré vedie slovenský misionár v Rwande Vlastimil Chovanec RCJ. „Centrum sa zameriava na starostlivosť o deti – poskytuje im stravu, ubytovanie, lekársku starostlivosť, vzdelávanie a ošatenie. Centrum prijíma a vzdeláva deti ...
  17. 10. 2019, 10:30 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Zasvätenie CZŠ J. Palárika Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie V nedeľu 20. októbra pri sv. omši o 10.30 hod. bude CZŠ Jána Palárika zasvätená Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Všetci ste srdečne pozvaní.
  14. 10. 2019, 8:25 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • "Milión detí sa modlí ruženec" V piatok 18. októbra o 09. 00 hod. pozývame do nášho farského kostola všetky deti ale i dospelých zapojiť sa do celosvetovej modlitebnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec.   Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi organizuje túto iniciatívu už dlhé roky s cieľom spojiť deti celého sveta v modlitbe.Tento krát odpovedáme na výzvu pápeža Františka „vyhlásiť stav permanentnej misie" a preto sa budeme modliť ruženec svetla na úmysel svätého otca – za misie a misijné povolania.Prostredníctvom tejto iniciatívy môžeme hlbšie pochopiť, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia predovšetkým deti, aby vyprosili pokoj a jednotu po celom svete.Slovami sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení."O ČOM ...
  14. 10. 2019, 8:19 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Misionárky Služobnice Ducha Svätého na Rakovej V stredu 2. októbra a vo štvrtok 3. októbra navštívili našu farnosť rehoľné sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého - sestra Zuzana, sestra Viera a sestra Lucia. Počas týchto dvoch dní sa stretli so žiakmi našich Základných škôl a pri detskej sv. omši porozprávali aj nám ostatným farníkom o živote v misiách. Videli sme film o sestre Veronike Terézii Rackovej, ktorá prišla o život počas svojej služby v misii. Zároveň nás povzbudili, aby sme nasledovali výzvu sv. otca Františka v tomto Mimoriadnom misijnom mesiaci. Lebo ako pokrstení sme zároveň aj poslaní.Viac o tejto kongregácii sa dočítate tu: Misijná kongregácia služobníc Ducha SvätéhoVšetky fotky nájdete v tomto albume: misionárky na Rakovej
  5. 10. 2019, 11:16 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Pokrstení a poslaní - Mimoriadny misijný mesiac V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.Ide aj o celkovú podporu misijného úsilia Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.Pápež František vyzýva každého, aby prežíval radosť z misie, aby svedčil o evanjeliu v prostredí, kde žije a pracuje. Zároveň sme povolaní, aby sme láskou, konkrétnou pomocou a modlitbou podporovali misionárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista.V krste nás Boh pozýva, aby sme kráčali spolu s ním. V našom svedectve, slovách a skutkoch môžu ostatní ľudia objaviť Boha. Je to poslanie každého pokrstenéhoByť poslaní ...
  4. 10. 2019, 11:34 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Požehnanie kríža u Krištofa V sobotu 21. septembra sme slávili u Krištofa sv. omšu  s požehnaním kríža, ktorú celebroval kňaz zo Živčákovej vdp. Ľ. Václavek. Za fotky ďakujeme Veronike KuffovejVšetky fotky nájdete v tomto albume: sv. omša s požehnaním kríža      
  4. 10. 2019, 10:42 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Sv. omša v krojoch na sviatok Sedembolestnej Panny Márie Svätú omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska sme i tento rok slávili oblečení v našich ľudových krojoch. Keďže kroje sa už bežne nenosia, bola veru radosť pozerať na takto oblečené ženy, dievčatá, deti a našlo sa aj  zopár odvážnych chlapov. Sv. omšu svojim spevom doprevádzal náš folklórny súbor Rakovanka. Po sv. omši už tradične vytiahol p. farár Janko harmoniku a spolu sme si pred kostolom zaspievali naše ľudové piesne a ponúkli sa "ríbezľovým džúsom" pre dospelých. Zároveň miništranti rozdávali ako pamiatku na tento deň perá s nápisom našej farnosti a kalendáre. Potom nasledovalo fotenie. Ale získať spoločnú fotku bolo veľmi ťažké, nakoľko ľudí v kroji bolo omnoho viac ako minulý rok. A to je dobre. Veríme, že budúci ...
  29. 9. 2019, 10:10 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
Zobrazujú sa príspevky 1 - 10 zo stránky 91. Zobraziť ďalšie »


Farské oznamy

 • oznamy 20.10.2019.docx   21 kB – 19. 10. 2019, 11:42 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 13.10.2019.docx   22 kB – 13. 10. 2019, 1:09 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 06.10.2019.docx   22 kB – 6. 10. 2019, 2:36 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
Zobrazujú sa súbory (počet: 3) zo stránky Oznamy.

Pravidelné aktivity

Katechézy:  
Chvály:   štvrtok, 19:00 - 20:00, farský kostol 
Adorácia:   prvý piatok v mesiaci, hodinu pred večernou sv. omšou
posledný piatok v mesiaci, po sv. omši do 21.00 hod. 
Fatimská sobota:   prvá sobota v mesiaci, 16:45
Výročná poklona:  
24. apríla, sviatok sv. Juraja
Kontakty

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Raková 
Adresa:   Raková 145 023 51 Raková
IČO:   31905145
Telefón:   0414341222
Email:   rakova.fara@gmail.com
Web:   www.farnostrakova.sk
Farár:   Mgr. Ján Uskoba

Sväté omše


 Raková  Korcháň    U Blažíčka 
 PO     18:00    
 UT  06:30    
 ST  17:00 detská      
 ŠT  07:45    
 PI  18:00  16:20  
 SO  17:30    
 NE  07:30
 09:00
 10:30
 
 09:00  

Poznámky: U Blažička budú sv. omše podľa oznamov (druhú nedeľu v mesiaci o 9:30 hod. a poslednú sobotu o 16:00 hod. Na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6:30. V prípade pohrebu v dňoch po-štv. vyhlásená sv. omša nebude, bude iba pohrebná a vyhlásený úmysel sa presúva na nedeľu. Úradné hodiny sú pol hod. po sv. omšiach na Rakovej,okrem nedele. Rozpis má informatívny charakter, prípadné zmeny vyhlasujeme vo farských oznamoch.


Spovedanie

Bežný týždeň: Pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov

Prvopiatkový týždeň: Pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Starí a chorí: V prvopiatkovom týždni v piatok dopoludnia.