Vítame vás na stránke našej farnosti Raková!

Články

 • Svätá omša na Vartovke - Čerchli Pozývame všetkých ctiteľov Božského srdca a Nepoškvrneného srdca Panny Márie, ako i priateľov a milovníkov prírody 22. júna o 13.30 hod. na slávenie svätej omše spojenej s posvätením prameňa vody na Vartovke - Čerchli. Na chvíľku sa zastavme a stíšme.Občerstvenie bude zabezpečené. 
  15. 6. 2019, 6:12 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Zamyslenie na sviatok Najsvätejšej Trojice: Istota Keď som hľadal, ktoré slovo vystihuje moje dojmy po prečítaní liturgických textov dnešnej slávnosti, prišlo mi na um slovo ISTOTA.V evanjeliu nás Ježiš uisťuje, že nás vždy povedie, že jeho Duch nás uvedie do plnej pravdy. V Cirkvi tak máme istotu nielen správneho poznania, ale aj správneho konania.Žalmista vyjadruje údiv i úžas nad tým, ako sa Boh stará o človeka. Vyvýšil ho a ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk (pozri Ž 8). Toto poznanie nám dáva istotu, že ak Boh do nás už toľko investoval, tak nás nenechá napospas nejakému zlu.Pavol v Liste Rimanom nás uisťuje, že milovať je ľahké a jednoduché (hoci sa nám môže zdať pravý opak), lebo láska je nám daná skrze Ducha ...
  15. 6. 2019, 5:52 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • PUMIN 2019 - púť miništrantov v Šaštíne Odvážny rytierDňa 17 - 18. mája sa konala celoslovenská púť miništrantov v Šastíne, na ktorej sme sa zúčastnili. Tohtoročnou témou PUMINu bolo: 7 útokov, 7 útekov (rytiera). Heslo: "Je tu chlapec, ktorý má päť chlebov a dve ryby a neuteká z boja". Našlo sa nás 16 odvážnych miništrantov, ktorí sme vyrazili v piatok o 14.00 hod. spoločným autobusom z Rakovej. Cesta nám ubiehala veľmi pomaly, pretože počas cesty pristupovali aj  miništranti z iných farnosti, s ktorými sme sa potom v autobuse spoznávali. Do Šaštína sme docestovali večer pred ôsmou hodinou. Po chutnej večeri nás privítali bratia z rehole Pavlínov. Zahrali sme si futbal, stihli sme nočnú svätú omšu a išli sme spať. V sobotu nás čakal bohatý program ...
  15. 6. 2019, 5:49 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Zamyslenie na sviatok Zoslania Ducha Svätého: Ježiš je Pán! Tohoročná príprava na slávnosť Zoslania Ducha Svätého prebiehala v našej rodine úplne mimoriadne. Mama mojej manželky dostala zápal pľúc a v utorok zomrela. Prežívali sme prítomnosť Boha v našom dome. Ako to kedysi vyjadril brazílsky teológ Leonardo Boff vo svojej knihe Sviatosti Cirkvi, keď asi takto citoval oznam o smrti svojho otca: „Boh navštívil našu rodinu. Dlho v nej prebýval a hľadal, kto je najviac pripravený pre jeho kráľovstvo. Napokon zistil, že je to náš otec. A tak vám oznamujeme, že Boh si ho zobral domov."Boh nie je niekde ďaleko a nedáva nám svojho Ducha len ad hoc, keď niečo súrne potrebujeme. Nie, Boh je neustále prítomný a neustále nám dáva svojho Ducha, aby sme na život hľadeli jeho ...
  8. 6. 2019, 10:55 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Veľká noc v našej farnosti Ďakujeme všetkým, ktorí v akejkoľvek forme prispeli k slávnostnému priebehu slávenia Veľkej noci v našej farnosti :-)A keďže väčšina chlapcov miništrantov bola na veľkonočný pondelok na sv. omšiach ráno, tak pri sv. omši o 10:30 hod. slúžili ako miništranti dievčatá. A treba uznať, že chlapcov zastúpili naozaj dobre :-) Nuž a po sv. omši začala tradičná "kysucká pobožnosť :-)" - šibačky a spev ľudových piesní. 
  22. 4. 2019, 6:32 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Krížová cesta na Veľký piatok Mládež našej farnosti si pre nás na Veľký piatok pripravila krížovú cestu v netradičnom prevedení. Každé zastavenie sme mohli intenzívnejšie vnímať nielen cez zamyslenie, ale aj cez obraz, ktorý vytvorili naši mladí v podobe tieňov. V mene našich farníkov ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a nacvičili túto krížovú cestu. Takýmto spôsobom sme mohli hlbšie prežiť tajomstvo utrpenia a obety Ježiša Krista.všetky fotky si môžete pozrieť v týchto albumoch:  foto Veronika , krížová cesta mladých
  28. 4. 2019, 8:49 zverejnil používateľ RKC Farnosť Rakova
 • Poďakovanie V mesiaci marec prebiehala v našej farnosti potravinová zbierka na pomoc pre ľudí žijúcich na východnej Ukrajine. Všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili vyslovujeme v mene otca Michala úprimné ďakujem. Nech vám to Pán odmení.
  7. 4. 2019, 3:12 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Páter Andrej odišiel do nebeskej vlasti S nádejou na spoločné stretnutie so zmŕtvychvstalým Pánom v nebeskej vlasti Vám oznamujeme, že dňa 15. marca 2019, vo veku 71 rokov do domu Otca a na svoju novú misiu odišiel dlhoročný africký misionár – salvatorián, Kristov kňaz a čestný občan obce Raková páter Andrzej Urbański SDSV pondelok 25. 3. o 17:00 hod. bude spoločná modlitba za zomrelého v kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej.Pohreb zosnulého pátra bude v stredu 27. marca 2019 o 12:00 hodine v Bazilike minor Najsvätejšieho srdca Pána Ježiša a Santuárium Fatimskej Panny Márie v Trzebini (Poľsko).Od 11:15 h modlitba posvätného ruženca, o 12:00 h svätá omša. Po ukončení svätej omše budú telesné pozostatky uložené v miestnej rehoľnej hrobke.Dňa ...
  24. 3. 2019, 11:51 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • "Ja, Katarína vám píšem..." V sobotu 23. 03. 2019 nám slnečné popoludnie spríjemnilo veľmi pekné divadelné predstavenie s názvom "Ja, Katarína Vám píšem .......," ktoré bolo o živote sv. Kataríny Sienskej. Divadelné predstavenie nám prišla zahrať Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov z Hlohovca.  Bol to naozaj úžasný zážitok. Všetkým hercom ďakujeme za príjemný umelecký zážitok.Sv. Katarína žila v 14. storočí. Už ako 6 ročná mala mystický zážitok. Matka ju chcela vydať, ale Katarína chcela zostať verná sľubu, ktorý dala v detstve, že bude nevestou Krista, preto si ostrihala vlasy. Hoci ju matka chcela priviesť k zmene jej názoru tvrdou prácou, nepodarilo sa jej to a Katarína ako 16 - ročná vstúpila stala sa dominikánskou terciarkou. Stále mala mystické zážitky a videnia Ježiša Krista, Panny Márie a ...
  24. 3. 2019, 11:35 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Diecézna charita na Rakovej Dňa 20. marca 2019 navštívili našu farnosť pracovníci Diecéznej charity v rámci prezentačnej šnúry Diecéznej charity Žilina po jednotlivých dekanátoch. Stretnutie sa začalo o 17.00 h spoločným slávením sv. omše. Po nej nám pracovníci charity predstavili služby a projekty Diecéznej charity Žilina, rôzne aktivity a formy pomoci núdznym. Jednou z možností je aj služba farskej charity. V závere programu odzneli svedectvá dobrovoľníkov už existujúcich farských charít  a uctili sme si relikviu sv. Alžbety Uhorskej – patrónky charity.  Náš pán farár Ján Uskoba nás povzbudil a pozval k modlitbe a uvažovaniu nad službou charity v tomto pôstnom období. Zároveň vyzval k uvažovaniu nad založením farskej charity. Farská charita združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi. Venuje sa starým ...
  24. 3. 2019, 6:32 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
Zobrazujú sa príspevky 1 - 10 zo stránky 78. Zobraziť ďalšie »


Farské oznamy

 • oznamy 16.06.2019.docx   22 kB – 16. 6. 2019, 7:43 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 09.06.2019.docx   21 kB – 8. 6. 2019, 10:49 od používateľa Božka Bzdilíková (verzia 1)
 • oznamy 02.06.2019.docx   22 kB – 2. 6. 2019, 2:35 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
Zobrazujú sa súbory (počet: 3) zo stránky Oznamy.

Pravidelné aktivity

Katechézy:  
Chvály:   štvrtok, 19:00 - 20:00, farský kostol 
Adorácia:   prvý piatok v mesiaci, hodinu pred večernou sv. omšou
posledný piatok v mesiaci, po sv. omši do 21.00 hod.
Fatimská sobota:   prvá sobota v mesiaci, 16:45, po sv. omši je procesia so sviečkami
Výročná poklona:  
24. apríla, sviatok sv. Juraja
Kontakty

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Raková 
Adresa:   Raková 145 023 51 Raková
IČO:   31905145
Telefón:   0414341222
Email:   rakova.fara@gmail.com
Web:   www.farnostrakova.sk
Farár:   Mgr. Ján Uskoba

Sväté omše


 Raková  Korcháň    U Blažíčka 
 PO     18:00    
 UT  06:30    
 ST  17:00 detská      
 ŠT  07:45    
 PI  18:00  16:20  
 SO  17:30    
 NE  07:30
 09:00
 10:30
 
 09:00  

Poznámky: U Blažička budú sv. omše podľa oznamov (druhú nedeľu v mesiaci o 9:30 hod. a poslednú sobotu o 16:00 hod. Na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6:30. V prípade pohrebu v dňoch po-štv. vyhlásená sv. omša nebude, bude iba pohrebná a vyhlásený úmysel sa presúva na nedeľu. Úradné hodiny sú pol hod. po sv. omšiach na Rakovej,okrem nedele. Rozpis má informatívny charakter, prípadné zmeny vyhlasujeme vo farských oznamoch.


Spovedanie

Bežný týždeň: Pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov

Prvopiatkový týždeň: Pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Starí a chorí: V prvopiatkovom týždni v piatok dopoludnia.