„Pán je môj pastier, nič mi nechýba...
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní." 
(Ž 23,1.6.)

Podľa aktuálneho covid automatu môže byť počet účastníkov pri bohoslužbe  75% kapacity kostola na sedenie a 50 % na státieNaďalej platia podmienky: dezinfekcia rúk, respirátor, alebo rúško, odstup 2 metre aj v rade na sv. prijímanie, znak pokoja vyjadrime úklonom a sv. prijímanie je podávané do rúk. 
Sv. omša v nedeľu o 10.30 hod. bude naďalej vysielaná v priamom prenose, cez fb stránku obce Raková, cez kablovku.

Články

 • Pripojme sa k modlitbe za návštevu pápeža na Slovensku „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich... Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú." Pápež František prichádza na Slovensko ako rozsievač v službe Slova. Prosme Pána, aby pripravil pôdu našich sŕdc.Pozývame vás pripojiť sa k modlitbe na tento úmysel zverejnenej na stránke Diecézneho katechetického úradu Žilina. Vyberte jeden z 57 dní, prihláste sa a v svoj deň pridajte modlitbu za našu krajinu, aby návšteva Svätého Otca priniesla bohatú úrodu. Je na vás, ktorý čas dňa a aký spôsob modlitby zvolíte, či sa rozhodnete pre ruženec alebo modlitbu Božím slovom, či sa budete modliť v spoločenstve alebo osamotene. Pre vašu inšpiráciu sme ...
  18. 7. 2021, 3:00 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Listy Božím domácim: O Pastierovi (16. nedeľa v Cezročnom období) Tri myšlienky mi prichádzajú na um pri čítaní liturgických čítaní dnešnej nedele.Prvou je potreba modliť sa o milosrdenstvo pre našich kňazov – pastierov. Osobitne za tých, ktorých konanie nezodpovedá výške ich úradu. Lebo to o nich hovorí Boh: „Preto ja dohliadnem na vás a na zlobu vašich skutkov" (Jer 23, 2). Boh sám hovorí, že ich zlé konanie neostane bez jeho povšimnutia... A „je hrozné padnúť do rúk živého Boha" (Hebr 10, 31). Bože, zmiluj sa!Druhou myšlienkou je vďačnosť Pánovi za ostatných pastierov, ktorých je určite velikánska väčšina. Vďačnosť, že sú pastiermi podľa Ježišovho srdca. Možno niekedy nezodpovedajú našim predstavám či očakávaniam, ale dôležité je, že napĺňajú Božie očakávania. Že konajú svoju službu obetavo, s láskou. Bože, vďaka ti ...
  18. 7. 2021, 2:48 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Letný denný eRko tábor eRko Raková pozýva deti na letný denný tábor  - Kľúč od šťastiaTermín: 16. - 20. august 2021Vek: 1. - 5. ročník (aktuálny)Miesto: fara RakováStravovanie: Reštaurácia RakovankaCena tábora: 12,- eur pre deti z Rakovej, 15,- eur pre deti z ostatných farnostíPrihlášky na tábor spolu so základnými informáciami si môžete prevziať v zákristii kostola, alebo si ich stiahnuť z našej farskej stránky, respektíve zo fb stránky eRka Raková.Prihlášky spolu s účastnickými príspevkami treba odovzdať do 18. 7. 2021 do sakristie kostola!Prehlásenie o bezinfekčnosti a výhlásenie o zdravotnej spôsobilosti nájdete v sakritii kostola od 1. 8. 2021, treba ich odovzdať pri začatí tábora. Kontakty:Hlavná vedúca: Viktória Korchanová 0949 774 936 korchanova22@gmail.com Animátorka: Lucia Honíšková 0907 ...
  9. 7. 2021, 10:26 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Pápež František navštívi Slovensko Svätý Otec František oznámil, že od 12. do 15. septembra 2021 pricestuje na návštevu Slovenska„Som rád, že môžem oznámiť, že od 12. do 15. septembra, keď Pán Boh dá, pôjdem na Slovensko, aby som prišiel na pastoračnú návštevu,"  „Popoludní predtým budem sláviť záverečnú sv. omšu na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Budapešti,"  „Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí pripravujú túto cestu a modlím sa za nich. Pomodlíme sa všetci za túto cestu a za osoby, ktoré pracujú na tom, aby to zorganizovali," Pápež František navštívi mestá Bratislava, Prešov, Košice a Šaštín.zdroj: www.tkkbs.skPozývame vás zapojiť sa do modlitbovej prípravy na návštevu pápeža Františka "S Jozefom a Máriou k Ježišovi". Materiály, modlitby, metodiky nájdete na stránke: www.dkuza.sk ...
  12. 7. 2021, 3:02 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • COVID - 24x7: Neobmedzená modlitba v čase obmedzení Od októbra 2020 sa nás vyše sto modlilo deň a noc s úmyslom za ukončenie pandémie, za požehnanie našich rodín a našich farností.Keďže sa čoraz viac uvoľňujú opatrenia a aj KBS zrušila s platnosťou od 30. júna dišpenz od účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, nateraz ukončujeme našu modlitbovú reťaz s vďakou voči nášmu Pánovi za všetko milosrdenstvo, ktoré nám v tomto čase preukázal osobne, v našich rodinách a spoločnosti.Ďakujeme každému, kto sa do tejto modlitby zapojil a ochotne obetoval svoj čas, sily, odpočinok, aby prispel k pokoju vo svete i v Cirkvi. Nech každého neustále napĺňa hojné požehnanie Otca i Syna i Ducha Svätého.viac o projekte sa dočítate v tomto článku: Neobmedzená modlitba ...
  27. 6. 2021, 4:08 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Sv. omša na Vartovke Aj tento rok sme sa stretli na Vartovke - Čerchli, aby sme oslávili Najsvätejšie srdce Ježišovo a Nepoškvrnené srdce Panny Márie, ktorým je zasvätená kaplnka. Na úvod nás privítal pán Jozef Florek a oboznámil s prácou dobrovoľníkov, ktorí v tomto roku v okolí kaplnky vysadili stromčeky, aby keď vyrastú poskytli pútnikom v horúcich dňoch chladivý tieň. Potom nasledovala sv. omša, ktorú celebroval náš pán farár Ján Uskoba. Pred sv. omšou spievali ženy zo súboru Rakovanka a počas sv. omše zasa náš chrámový zbor Gaudium. Po sv. omši nás už ako tradične čakalo občerstvenie v podobe koláčov a gulášu.Všetkým, ktorí pripravili toto stretnutie nech to Pán bohato odmení - ďakujeme. všetky fotky nájdete v tomto albume: Vartovka 2021     
  19. 6. 2021, 11:52 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Národný týždeň charity 2021 VĎAKA SRDCU POMÁHAME VIAC BUĎTE PRI TOM S NAMINaša pomoc prináša úľavu, povzbudenie a novú nádej do života tisíckam ľudí po celom Slovensku. Sledujte počas Národného týždňa charity 29.5. až 5.6. svedectvá našich zamestnancov a prijímateľov pomoci a presvedčte sa, že tak ako pomoc, aj Charita je vecou srdca.Ambasádorom podujatia je slovenský rekordér a známy šprintér Ján Volko, ktorý nás tento rok podporí v Behu pre charitu.Srdcia zamestnancov Charity bijú už viac ako 90 rokov pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Národný týždeň charity predstaví ich príbehy od Bratislavy až po Košice.Prihláste sa aj vy k pomoci núdznym na: http://charitapomaha.sk/tyzden-charityAkýkoľvek boj s chudobou, chorobou, domácim násilím či závislosťou je behom ...
  29. 5. 2021, 9:59 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Koledovanie Dobrej noviny V tomto roku bolo v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny netradičné. Z dôvodov pandémie sme nemohli v našich rodinách privítať detských koledníkov. No cez televízne obrazovky sme s úsmevom na tvári privítali koledovanie našich kňazov :-) Do zbierky sme sa tento rok zapájali elektronicky, peniaze sme posielali na číslo účtu. Nuž a tu je výsledná suma: 4739,50 eur. Všetkým darcom úprimne ĎAKUJEME :-)viac o Dobrej novine, jej činnosti a o projektoch ktoré podporuje nájdete na stránke: dobranovina.sk
  10. 4. 2021, 8:45 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Ročný plán čítania Biblie Dnes je biblická nedeľa. V čítaní z evanjelia sme počuli, ako Ježiš povolal apoštolov, oni hneď zanechali svoje siete a išli za ním. Aj nás Ježiš pozýva ísť za ním, možno tiež aspoň na pár minút zanechať siete - tie sociálne, ako sú instagram, facebooku a neviem aké ešte :-), tieto siete sa nás snažia chytiť do nepokoja, možno aj hnevu... , zvlášť v dnešnej dobe. Dnes je ten najlepší čas to zanechať a prijať to, čo nám ponúka Ježiš, jeho Slovo, ktoré je pokrmom pre naše hladné duše, ktoré nám dá odpovede na naše otázky, smer kadiaľ a ako ísť ďalej, pravý pokoj ... a omnoho viac. Nuž kto chce, môže prijať našu ponuku ročného plánu čítania Biblie. V prílohe nájdete tabuľku s ...
  24. 1. 2021, 1:26 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Rodinná liturgia požehnania domu Matka Cirkev ustanovila na posvätenie okolností kresťanského života a používania vecí, ktoré sú užitočné pre človeka sväteniny. Tie nás pripravujú na prijatie milosti a uspôsobujú na spoluprácu s ňou. Patrí k nim aj požehnanie domu.Preto, ak chcete svoju rodinu lepšie pripraviť na prijímanie Božích darov a milostí, môžete jej poslúžiť aj touto rodinnou liturgiou požehnania domu. Liturgiu môže viesť niekto z dospelých domácich, najlepšie otec rodiny. Časti, ktoré prislúchajú tomu, ktorý modlitbu vedie, sú zvýraznený tučným písmom. Text si môžete aj stiahnuť a vytlačiť.V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.Boh, ktorého jednomyseľne a jednými ústami oslavujeme, nech nám dá skrze svojho Ducha, aby sme jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša. Amen. Milovaní bratia a ...
  5. 1. 2021, 10:09 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
Zobrazujú sa príspevky 1 - 10 zo stránky 124. Zobraziť ďalšie »


Farské oznamy

 • oznamy 18.07.2021.docx   21 kB – 17. 7. 2021, 7:19 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 11.07.2021.docx   21 kB – 10. 7. 2021, 7:29 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 04.07.2021.docx   22 kB – 5. 7. 2021, 23:40 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
Zobrazujú sa súbory (počet: 3) zo stránky Oznamy.

Pravidelné aktivity 

Katechézy:  "Zakoreniť sa v Kristovi"pondelok, po
sv. omši,
 v kostole

Chvály:   prvá streda po prvom piatku po sv. omši, farský kostol 
Adorácia:   prvý piatok v mesiaci, hodinu pred večernou sv. omšou
posledný piatok v mesiaci, po sv. omši do 21.00 hod. 
Fatimská sobota:   prvá sobota v mesiaci, 16:45 hod.
Výročná poklona:  
24. apríla, sviatok sv. Juraja
Kontakty

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Raková 
Adresa:   Raková 145 023 51 Raková
IČO:   31905145
Telefón:   0414341222
Email:   rakova.fara@gmail.com
Web:   www.farnostrakova.sk
Farár:   Mgr. Ján Uskoba

Sväté omše


 Raková  Korcháň    U Blažíčka 
 PO     18:00    
 UT  06:30    
 ST  17:00 detská      
 ŠT  07:45    
 PI  18:00  16:20  
 SO  17:30    
 NE  07:30
 09:00
 10:30
 
 09:00  

Poznámky: U Blažička budú sv. omše podľa oznamov (druhú nedeľu v mesiaci o 9:30 hod. a poslednú sobotu o 16:00 hod. Na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6:30. V prípade pohrebu v dňoch po-štv. vyhlásená sv. omša nebude, bude iba pohrebná a vyhlásený úmysel sa presúva na nedeľu. Úradné hodiny sú pol hod. po sv. omšiach na Rakovej,okrem nedele. Rozpis má informatívny charakter, prípadné zmeny vyhlasujeme vo farských oznamoch.


Spovedanie

Bežný týždeň: Pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov

Prvopiatkový týždeň: Pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Starí a chorí: V prvopiatkovom týždni v piatok dopoludnia.