Vítame vás na stránke našej farnosti Raková!

Články

 • Zamyslenie na 20. nedeľu v Cezročnom období: Do krvi! „S očami upretými na Ježiša" (Hebr 12, 2). Toto je spôsob, ako dosiahnuť svätosť, ako získať večný život s ním. Oči upreté na Ježiša.Ale akého Ježiša? Keď si prečítaš či vypočuješ dnešné evanjelium, tak zistíš, že Ježiš nie je krásny muž s dlhými vlasmi zo zbožných obrázkov, ale bojovník, rozsievač nepokoja, ten, ktorý spôsobuje rozdelenie, dokonca priamo v rodine. Vieš si predstaviť Ježiša, ako prichádza do chrámu a tichým hláskom láskavo prosí kupcov a predavačov, aby odtiaľ odišli? Nie, Ježišov hlas hrmel ako hrom a jeho bič bol skutočný a rozdával bolestivé údery (pozri Jn 2, 15). Vieš si predstaviť, ako Ježiš pri Lazárovom hrobe pošepky rozkazuje smrti? Nie, Písmo hovorí, že zvolal veľkým hlasom (Jn 11, 43)! A ...
  17. 8. 2019, 11:52 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Zamyslenie na 19. nedeľu v Cezročnom období: "Nech je zvelebený Pán!" Vieš, že si vyvolený? Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastníctvom. Amen. Aleluja!Tu by som mal skončiť, keby... Keby to nebolo tak, že to v podstate neprežívame. Lopotíme sa (viem, čo píšem: v piatok som kosil ovos – kosou; a možno ma čaká mlátenie cepmi...), trápime sa navonok i vnútorne, radosť je kdesi ďaleko, šťastie nás obchádza... Len kde-tu sa objaví záblesk raja, záblesk radosti, ktorá nám napĺňa dušu a vyvoláva pieseň na perách. Prečo to je takto?Sme uprostred boja. Bojuje sa o našu dušu. Neustále. Nemysli si, že o tvoju nie. Diablovi na tvojej duši záleží. Teší sa (tak po svojom, diabolsky) z každého, z koho urobí takého zloducha ako je on. No oveľa viac ...
  10. 8. 2019, 10:44 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Farský denný tábor Počas tohto týždňa 22.-26. júla sa u nás vo fare konal farský denný tábor. Naše decká sprevádzali (len tí najlepší) animátori zo združenia mladých - Laura (a aj naši domáci animátori). Spolu sme prežili neskutočne požehnaný čas plný radosti, smiechu, nových priateľstiev a aj nových výziev. A samozrejme nemohol chýbať ani náš sprievodca, kráľ Dávid. Odkrýval nám svoje vlastné príbehy prežité s Bohom cez listy, adresované práve nám. Dobrá hudba a smiech nás určite prezradili, ak ste možno prechádzali okolo. Ďakujeme pánovi farárovi Jankovi za netradičnú omšu v prírode, na ktorú prišiel aj on v kráľovskom štýle. Ďalej, a to predovšetkým, ďakujeme nebeskému Otcovi, že sme sa mohli spoznať a spoločne prežiť nezabudnuteľný čas. Už teraz sa tešíme na ďalší ...
  31. 7. 2019, 13:23 zverejnil používateľ RKC Farnosť Rakova
 • Sv. omša na Vartovke - Čerchli Prešiel rok a my sme sa opäť stretli na Vartovke v kaplnke zasvätenej Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Pred sv. omšou privítal pán Florek všetkých prítomných a oboznámil nás s vykonanou prácou dobrovoľníkov na tomto mieste - predovšetkým tu pribudla studnička, ktorú pán farár Uskoba po sv. omši posvätil. Voda v nej je pitná a tak sa môžu turisti a okoloidúci v horúcich dňoch ňou osviežiť. Zároveň tu bolo vybudované ohnisko so sedením. Ako tradične po sv. omši nás čakalo občerstvenie v podobe dobrého gulášu, koláčov, kofoly či piva :-)Ktorí ste tam ešte neboli, oplatí sa prísť, je to nenáročná prechádzka a v lone prírody pri kaplnke sa môžeme stíšiť a v modlitbe poďakovať za všetky dobrá, ktoré ...
  8. 7. 2019, 3:30 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Sviatok Kristovho Tela a Krvi - Sviatosť lásky Sviatkom Najsvätejšieho Tela a Krvi prejavujeme úctu Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej.Viera v skutočnú prítomnosť Krista vo Sviatosti Oltárnej bola v 11. a 12. storočí napádaná rozličnými heretickými výhradami. Nemecký kňaz Pleogit, dejepisec 13. storočia mal pochybnosti o Eucharistii ako mnohí nasledovníci bludného učenia. No neustále prosil Boha vrúcnymi modlitbami, aby mu dal nejaké znamenie, ktorým by mohol odohnať každú pochybnosť svojej mysle. A Boh sa nad ním zmiloval! Pleogit absolvoval púť do mesta Bolseno. V kostole sa rozhodol nemecký pútnik slúžiť svätú omšu. „Keď ten nemecký kňaz slúžil sv. omšu a držal konsekrovanú (premenenú) Hostiu vo svojich rukách nad kalichom, Boh ukázal úžasný a obdivuhodný zázrak: zrazu sa tá Hostia ukázala viditeľne ako ...
  29. 6. 2019, 12:41 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • eRko tábor "Príbehy na mori" Naši eRkári pozývajú deti od 2. - 7. ročník na letný tábor do Oravskej Polhory. Tábor bude prebiehať v dňoch 23. - 28. augusta 2019. Suma je 65,- eurPrihlášku odovzdajte aj s peniazmi do 30.6.2019 po sv.omšiach.Raková (Lucka Honiškova/ Martin Gilani)Korcháň (Lucka Kormancova/ Erik Heglas)
  24. 6. 2019, 11:32 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • PUMIN 2019 - púť miništrantov v Šaštíne Odvážny rytierDňa 17 - 18. mája sa konala celoslovenská púť miništrantov v Šastíne, na ktorej sme sa zúčastnili. Tohtoročnou témou PUMINu bolo: 7 útokov, 7 útekov (rytiera). Heslo: "Je tu chlapec, ktorý má päť chlebov a dve ryby a neuteká z boja". Našlo sa nás 16 odvážnych miništrantov, ktorí sme vyrazili v piatok o 14.00 hod. spoločným autobusom z Rakovej. Cesta nám ubiehala veľmi pomaly, pretože počas cesty pristupovali aj  miništranti z iných farnosti, s ktorými sme sa potom v autobuse spoznávali. Do Šaštína sme docestovali večer pred ôsmou hodinou. Po chutnej večeri nás privítali bratia z rehole Pavlínov. Zahrali sme si futbal, stihli sme nočnú svätú omšu a išli sme spať. V sobotu nás čakal bohatý program ...
  15. 6. 2019, 5:49 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Veľká noc v našej farnosti Ďakujeme všetkým, ktorí v akejkoľvek forme prispeli k slávnostnému priebehu slávenia Veľkej noci v našej farnosti :-)A keďže väčšina chlapcov miništrantov bola na veľkonočný pondelok na sv. omšiach ráno, tak pri sv. omši o 10:30 hod. slúžili ako miništranti dievčatá. A treba uznať, že chlapcov zastúpili naozaj dobre :-) Nuž a po sv. omši začala tradičná "kysucká pobožnosť :-)" - šibačky a spev ľudových piesní. 
  22. 4. 2019, 6:32 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Krížová cesta na Veľký piatok Mládež našej farnosti si pre nás na Veľký piatok pripravila krížovú cestu v netradičnom prevedení. Každé zastavenie sme mohli intenzívnejšie vnímať nielen cez zamyslenie, ale aj cez obraz, ktorý vytvorili naši mladí v podobe tieňov. V mene našich farníkov ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a nacvičili túto krížovú cestu. Takýmto spôsobom sme mohli hlbšie prežiť tajomstvo utrpenia a obety Ježiša Krista.všetky fotky si môžete pozrieť v týchto albumoch:  foto Veronika , krížová cesta mladých
  28. 4. 2019, 8:49 zverejnil používateľ RKC Farnosť Rakova
 • Poďakovanie V mesiaci marec prebiehala v našej farnosti potravinová zbierka na pomoc pre ľudí žijúcich na východnej Ukrajine. Všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili vyslovujeme v mene otca Michala úprimné ďakujem. Nech vám to Pán odmení.
  7. 4. 2019, 3:12 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
Zobrazujú sa príspevky 1 - 10 zo stránky 81. Zobraziť ďalšie »


Farské oznamy

 • oznamy 18.08.2019.docx   21 kB – 17. 8. 2019, 7:47 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 11.08.2019.docx   21 kB – 10. 8. 2019, 11:09 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 04.08.2019.docx   22 kB – 4. 8. 2019, 2:51 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
Zobrazujú sa súbory (počet: 3) zo stránky Oznamy.

Pravidelné aktivity

Katechézy:  
Chvály:   štvrtok, 19:00 - 20:00, farský kostol 
(počas letných prázdnin nie sú)
Adorácia:   prvý piatok v mesiaci, hodinu pred večernou sv. omšou
posledný piatok v mesiaci, po sv. omši do 21.00 hod. (počas letných prázdnin nie je)
Fatimská sobota:   prvá sobota v mesiaci, 16:45, po sv. omši je procesia so sviečkami
Výročná poklona:  
24. apríla, sviatok sv. Juraja
Kontakty

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Raková 
Adresa:   Raková 145 023 51 Raková
IČO:   31905145
Telefón:   0414341222
Email:   rakova.fara@gmail.com
Web:   www.farnostrakova.sk
Farár:   Mgr. Ján Uskoba

Sväté omše


 Raková  Korcháň    U Blažíčka 
 PO     18:00    
 UT  06:30    
 ST  17:00 detská      
 ŠT  07:45    
 PI  18:00  16:20  
 SO  17:30    
 NE  07:30
 09:00
 10:30
 
 09:00  

Poznámky: U Blažička budú sv. omše podľa oznamov (druhú nedeľu v mesiaci o 9:30 hod. a poslednú sobotu o 16:00 hod. Na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6:30. V prípade pohrebu v dňoch po-štv. vyhlásená sv. omša nebude, bude iba pohrebná a vyhlásený úmysel sa presúva na nedeľu. Úradné hodiny sú pol hod. po sv. omšiach na Rakovej,okrem nedele. Rozpis má informatívny charakter, prípadné zmeny vyhlasujeme vo farských oznamoch.


Spovedanie

Bežný týždeň: Pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov

Prvopiatkový týždeň: Pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Starí a chorí: V prvopiatkovom týždni v piatok dopoludnia.