Vítame vás na webstránke rkc. farnosti Raková :-)

Od piatku 01.01. 2021, od 05:00 vstupujú do platnosti nové protipandemické opatrenia
Sväté omše budeme od 01.01. sláviť bez účasti verejnosti, len sám kňaz na vyhlásené úmysly.
Sv. omša o 10.30 hod. bude vysielaná v priamom prenose cez fb stránku obce Raková, cez kablovku.
V tomto náročnom čase vás pozývame k "Neobmedzenej modlitbe v čase obmedzení" - viac informácií v článku na stránke farnosti.

Články

 • Katechéza v rodine - 2. cezročná nedeľa: U nás býva Ježiš U nás býva JežišTéma: Našli sme MesiášaPriebeh: Katechéza nasleduje po modlitbe z nedeľnej liturgie a čítaní nedeľného evanjelia. Evanjeliové posolstvo môžete vyrozprávať pomocou obrázkov. Nasleduje hra „Našli sme Mesiáša“, v ktorej si rodina zopakuje niektoré udalosti z Ježišovho života. V tretej časti vedieme deti k rozhodnutiu prijať Ježiša. Na katechézu nadväzujú spoločné prosby a záverečná modlitba.Pomôcky a príprava: Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Jn 1,35-42. Ku katechéze budete potrebovať sériu obrázkov k evanjeliu (dostupné na https://www.freebibleimages.org/illustrations/gnpi-015-first-disciples), obrázok Ježiš u nás doma a kartičky k hre „Našli sme Mesiáša“. K téme sa hodí aj pieseň P. Helana Buď ...
  16. 1. 2021, 8:36 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Zamyslenia: Cesta učeníka (2. nedeľa v Cezročnom období) Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)Ako dobre, že Samuel mal Héliho! Ako dobre, že Šimon Peter mal Ondreja! Ako dobre, že Korinťania mali Pavla! Héli, Ondrej aj Pavol usmernili tých, ktorých milovali, a prinieslo to bohaté ovocie. V tom spočíva skutočné učeníctvo. Héli, Ondrej aj Pavol už boli sformovaní (každý v inom stupni, veď Ondrej bol s Ježišom v podstate len jedno popoludnie) a to, čo poznali a žili, odovzdali ďalším. Nie ako strohú informáciu, ale ako výzvu k novému životu.Samuel sa naučil počúvať Pánov hlas. A to tak dobre, že „ani jedno jeho slovo nepadlo na zem" (1 Sam 3, 19). Keby sme si prečítali vety, ktoré sú v dnešnom čítaní vynechané, teda verše 11 – 18 ...
  16. 1. 2021, 8:49 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Usmernenia pre pohreby, krsty, sobáše v dobe obmedzenia Do počtu 6 osôb sa pri pohrebe, krste, sobáši nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto činnosť výkonom povolania (kňaz, pohrebná služba ...).Obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre  interiér. Nie je dovolené vytvárať väčšie skupinky.Osoby zúčastňujúce sa obradu, musia dodržiavať hygienické nariadenia ( rúško, dezinfekcia, odstup 2 m...), okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu to nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly...)V prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške č. 77 je zodpovednou osobou organizátor obradu.V prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb pri obrade je potrebné, aby mali všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starší ako 12 hodín a zároveň musí byť obrad ohlásený ...
  9. 1. 2021, 10:53 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Rodinná liturgia požehnania domu Matka Cirkev ustanovila na posvätenie okolností kresťanského života a používania vecí, ktoré sú užitočné pre človeka sväteniny. Tie nás pripravujú na prijatie milosti a uspôsobujú na spoluprácu s ňou. Patrí k nim aj požehnanie domu.Preto, ak chcete svoju rodinu lepšie pripraviť na prijímanie Božích darov a milostí, môžete jej poslúžiť aj touto rodinnou liturgiou požehnania domu. Liturgiu môže viesť niekto z dospelých domácich, najlepšie otec rodiny. Časti, ktoré prislúchajú tomu, ktorý modlitbu vedie, sú zvýraznený tučným písmom. Text si môžete aj stiahnuť a vytlačiť.V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.Boh, ktorého jednomyseľne a jednými ústami oslavujeme, nech nám dá skrze svojho Ducha, aby sme jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša. Amen. Milovaní bratia a ...
  5. 1. 2021, 10:09 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Koledovanie Dobrej noviny V tomto roku sa v našej farnosti neuskutoční bežné koledovanie Dobrej noviny. Ani koledovanie v kostole na sviatok Zjavenia Pána - na Tri krále :-). Koledovanie si však môžete pozrieť on line priamo na stránke Dobrej noviny, prípadne v TV Lux, alebo vypočuť na rádiu Lumen. Všetky informácie o koledovaní, pre koho sa koleduje tento rok, vysielacie časy programov koledovania a pod. nájdete na stránke Dobrej noviny: www.dobranovina.skPrispieť na Dobrú novinu za našu farnosť môžete na nižšie uvedenom účte. Noviny Dobrej noviny budú k dispozícií v kostole, môžete si ich zobrať. V mene eRka Raková ďakujeme za vašu štedrosť.Účet verejnej zbierky: SK77 1100 0000 0029 4045 7894Variabilný symbol farnosti: 2012100118
  3. 1. 2021, 2:58 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Slávenie sv. omší v tomto období Na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva SR, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre ...
  1. 1. 2021, 4:03 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Pastiersky list otca biskupa Tomáša na sviatok Svätej rodiny "Jeho rodičia priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone…” (Lk 12, 2)Pre Ježišových rodičov, Jozefa a Máriu, bol Pánov zákon svetlom pre ich rodičovské poslanie. My pri odovzdávaní viery deťom často plníme povinnosti, o ktorých píše zákon. Prinesieme ich na krst, zapíšeme ich na vyučovanie náboženstva, potom na prvé sväté prijímanie. Možno iba preto, že to predpisuje zákon alebo sa to tak v rodine vždy robilo. Boh si iste dokáže aj toto použiť pre dobro detí. Ale pozýva vás urobiť pre duchovné dobro vašich detí omnoho viac. Som presvedčený, že ste ochotní toto pozvanie vždy prijímať.Chcem vám dnes poďakovať za ochotu, ktorú mnohí z vás vlani prejavili pri slávení sviatku Svätej ...
  27. 12. 2020, 2:41 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.Urobil tak 8. decembra 2020 vydaným apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí - „v tieni“.O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. Mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý ustanovil pápež František na oslávenie 150. výročia tejto udalosti, potrvá od dnešného dňa do 8. decembra 2021.Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje ...
  12. 12. 2020, 11:53 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Neobmedzená modlitba v čase obmedzení Otcovia biskupi nás prosia, aby sme, "vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty,  trpezlivosti a pokoja," spoločne sa modliac "k Bohu, aby ochraňoval Slovensko." Nenechajme v našej farnosti túto prosbu bez odpovede. Darujte našej krajine a ľuďom v nej zo svojho týždňa hodinu modlitby na tieto úmysly. Môžete sa modliť v kruhu svojej rodiny, alebo sami, obetujúc posvätný ruženec (napríklad tajomstvá svetla) alebo sa modliť vlastnými slovami. Prípadne sa môžete inšpirovať textami, ktoré sme pre vás pripravili. Námety na modlitbu v rodine Ak sa modlíte spolu viacerí, jeden z vás nech modlitbu vedie. Časti ktoré má predniesť, označíme hrubým písmom. Obyčajným písmom sú písané ostatné texty, komentáre, a odpovede ostatných. Na stolík prestrite obrus, zapáľte sviečku, položte kríž a knihu ...
  16. 1. 2021, 8:50 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
 • Sedem rád, ako vydržať túto dobu. Dnes v homílii pán farár upozornil na Sedem rúšok - alebo Sedem rád od Maxa Kašparu, ako vydržať túto dobu. Kto si ich chce pripomenúť - nech sa páči :-)obrázok prevzatý z FB
  8. 11. 2020, 2:49 zverejnil používateľ Božka Bzdilíková
Zobrazujú sa príspevky 1 - 10 zo stránky 121. Zobraziť ďalšie »


Farské oznamy

 • oznamy 17.01.2021.docx   21 kB – 16. 1. 2021, 23:58 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 10.01.2021.docx   22 kB – 9. 1. 2021, 23:53 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
 • oznamy 03.01.2021.docx   22 kB – 3. 1. 2021, 0:54 od používateľa RKC Farnosť Rakova (verzia 1)
Zobrazujú sa súbory (počet: 3) zo stránky Oznamy.

Pravidelné aktivity - z dôvodu pandémie Covid 19 neprebiehajú

Katechézy:  "Zakoreniť sa v Kristovi"pondelok, po
sv. omši, alebo o 18:30 h.
, pastoračné priestory fary

Chvály:   prvá streda po prvom piatku po sv. omši, farský kostol 
Adorácia:   prvý piatok v mesiaci, hodinu pred večernou sv. omšou
posledný piatok v mesiaci, po sv. omši do 21.00 hod. 
Fatimská sobota:   prvá sobota v mesiaci, 16:45 hod.
Výročná poklona:  
24. apríla, sviatok sv. Juraja
Kontakty

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Raková 
Adresa:   Raková 145 023 51 Raková
IČO:   31905145
Telefón:   0414341222
Email:   rakova.fara@gmail.com
Web:   www.farnostrakova.sk
Farár:   Mgr. Ján Uskoba

Sväté omše


 Raková  Korcháň    U Blažíčka 
 PO     18:00    
 UT  06:30    
 ST  17:00 detská      
 ŠT  07:45    
 PI  18:00  16:20  
 SO  17:30    
 NE  07:30
 09:00
 10:30
 
 09:00  

Poznámky: U Blažička budú sv. omše podľa oznamov (druhú nedeľu v mesiaci o 9:30 hod. a poslednú sobotu o 16:00 hod. Na prvý piatok bude sv. omša aj ráno o 6:30. V prípade pohrebu v dňoch po-štv. vyhlásená sv. omša nebude, bude iba pohrebná a vyhlásený úmysel sa presúva na nedeľu. Úradné hodiny sú pol hod. po sv. omšiach na Rakovej,okrem nedele. Rozpis má informatívny charakter, prípadné zmeny vyhlasujeme vo farských oznamoch.


Spovedanie

Bežný týždeň: Pol hodinu pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov

Prvopiatkový týždeň: Pol hodinu pred rannou sv. omšou a hodinu pred večernou sv. omšou.

Starí a chorí: V prvopiatkovom týždni v piatok dopoludnia.