Články‎ > ‎Domov‎ > ‎

História farnosti

"Farnosť v Rakovej vznikla roku 1789, keď si občania z vlastných prostriedkov postavili prvý drevený kostol. Dovtedy Rakovčania chodili na bohoslužby do Čadce. Prvým rakovským farárom bol Ján Fabuss (1789 - 1790).

Kostol bol postavený z dubového a jedľového dreva, ktoré zvonku i zvnútra zdobili umelecky opracované dosky. Bol zasvätený Narodeniu Panny Márie. Loď kostola bola podmurovaná a strechu mal pokrytú šindľom. Drevený kostolík mal malú vežu, preto drevenú zvonicu s dvomi zvonmi postavili vedľa neho. Prístup do zvonice bol zo stĺporadia kostola schodmi, ktoré viedli k chóru. Na drevenom chóre bol orgán s 12 registrami. V kostole sa nachádzal oltár Narodenia Panny Márie, drevený bohostánok, ktorého stĺpy a obvod boli pozlátené. Na hlavnom oltári bola socha Panny Márie držiaca v lone Ježiša. Svetlo pred hlavným oltárom horelo len na výročné sviatky a počas nedeľných bohoslužieb. Krstiteľnica bola z dosiek v tvare oltárika. Kostol nemal kryptu.

Cintorín bol vysvätený v roku 1789 a nachádzal sa asi 200 krokov od kostola. V roku 1790 bol na cintoríne postavený drevený kríž.

V roku 1788 bola postavená prvá drevená fara. Mala dve izby. Jedna bola väčšia, druhá menšia. Slúžili pre potreby farára. Bola tu ešte izba s komorou. V areáli fary boli dve pivnice. Jedna z nich slúžila na uchovávanie vína. K fare patrila aj kôlňa na drevo a záhrada. Kostol nemal žiadne filiálky. Vo farnosti boli tri kríže, prvý vo vnútri kostola, druhý na fare, tretí na cintoríne. Žilo tu 2731 katolíkov a 10 Židov. Rakovským duchovným bol v tomto období Juraj Ghéczy (1790 - 1800) a Ján Stanček (1800 - 1810).

Pri zostavovaní kanonickej vizitácie 17. 9. 1828 za prítomnosti biskupa Jozefa Vuruma bola v Rakovej prvá birmovka. Birmovancov bolo z Rakovej 1119. Z Mostov ich bolo 67 a z Jablunkova 12. Rakovským farárom bol vtedy Jozef Dávid (1810 - 1833). Uskutočnil sa aj popis osadníkov a domov. V Rakovej žilo vtedy 3113 obyvateľov, z toho 17 Židov, 630 manželských párov. Ďalším duchovným bol v obci Štefan Vozárik (1833 - 1842), ktorý je i s niekoľkými ďalšími farármi pôsobiacimi v obci pochovaný na miestnom cintoríne.

V roku 1870 sa začalo s výstavbou nového kostola, na mieste starého dreveného kostolíka. Bol posvätený v roku 1874. Starý drevený kostol bol zbúraný a v rohu farskej záhrady bola postavená dočasná kaplnka, kde sa konali cirkevné obrady. Budova súčasného kostola je neogotická jednoloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytériom a bočne predstavanou vežou, ktorá bola dokončená v roku 1874. Bola vybudovaná podľa projektu architekta J.Zíteka, ktorý projektoval aj Národné divadlo v Prahe. V interiéri kostola sú gotické krížové klenby s medziklenbovými pásmi zabiehajúcimi do konzol. V tomto kostole sa nachádzajú vzácne obrazy maľované svetoznámym akademickým maliarom, Slovákom J. B. Klemensom. V roku 1871 namaľoval oltárny obraz Panny Márie, Pána Ježiša a Štefana Kráľa. Obraz Ružencovej Panny Márie namaľoval umelec v roku 1878 a je pozoruhodný tým, že v jeho dolnej časti je maľba krajiny na pozadí. V roku 1879 namaľoval veľmi cenný oltárny obraz Narodenia Panny Márie. V interiéri kostola sa nachádzajú aj drevené plastiky. Plastika Panny Márie bola zhotovená pravdepodobne v polovici 19. storočia neznámym ľudovým rezbárom. Pravdepodobne mladšieho dáta je plastika Krista Trpiteľa. Zobrazuje sediaceho Krista s tŕňovou korunou na hlave. Obe plastiky sú polychrómované."

Klasicistická budova fary bola postavená v prvej tretine 19. storočia. Bola to dvojpodlažná obdĺžníková bloková stavba. Mala hladkú fasádu a ploché rámovanie okien. Túto historickú budovu dal zbúrať farár Milan Šamaj a z jeho iniciatívy bola postavená nová farská budova.

Zdroj: PhDr. Darina Slováková: Monografia obce Raková, vyd. v roku 2009, str. 100 - 106.

Správcovia farnosti a kapláni v Rakovej:

 • Ján Fabuss (1789 - 1790)
 • Juraj Ghéczy (1790 - 1800) Ján Stanček (1800 - 1810)
 • Jozef Dávid (1810 - 1833)
 • Štefan Vozárik (1833 - 1842)
 • Michal Cingel
 • Ján Lulák 
 • Ľudovít Špaček
 • Ján Sečanský
 • Václav Bauer
 • Michal Šinský (1941 - 1948) - kaplán, (1948 - 1959) - farár
 • Figura
 • Adam Dupkala
 • Milan Šamaj
 • Justin Jurga (1990 - 2003), Jozef Jurga (1998 - 2002)- výpomocný duchovný, Duraj František - kaplán
 • František Cvacho (2003 - 2006), Gazdík Radoslav (2003 - 2004)- kaplán, Galbavý Miloš - výpomocný duchovný, Duník Anton (2005 - 2006)- kaplán
 • Roman Skolozdra (2006 - 2016), kapláni: Hlucháň Miloš (2006 - 2009), Možiešik Jozef (2009 - 2011), Brachtýr Albín (2011 - 2012)
 • Ján Uskoba (2016 - ), výpomocný duchovný - Mariak Peter

Kňazi pochádzajúci z našej farnosti:
 • Emil Turiak, ord. 
 • Pavol Špita, ord. 1990
 • František Kováčik, ord. 1991
 • P. František Honíšek, CM misijná spoločnosť, ord. 1993
 • Anton Gavlas, ord. 1999
 • Peter Mariak, ord. 2006
 • Jozef Kocifaj, ord. 2014

Kostoly a kaplnky vo farnosti:

 • Kostol Narodenia Panny Márie - posvätený v roku 1874
 • Kostol sv. Cyrila a Metoda - vo filiálke Korcháň - posvätený v roku 1991
 • Kaplnka Božieho Milosrdenstva - u Blažíčka - posvätená v roku 2002
 • Kaplnka sv. Anny