Články‎ > ‎

Katechéza v rodine: Krst Pána

uverejnené 10. 1. 2021, 2:26 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 10. 1. 2021, 2:26 ]
Hodiny

  • Téma: Ty si môj milovaný, ty si moja milovaná.
  • Priebeh: Po úvodnej modlitbe, ktorá je prevzatá z nedeľnej liturgie, nasleduje čítanie z nedeľného evanjelia. V katechéze si najprv pripomenieme poslanie Jána Krstiteľa a Ježišov krst v Jordáne. Potom sa sústredíme na slovo z neba, ktorým Nebeský Otec povzbudzuje Syna: „Ty si môj milovaný…“ S citátom ďalej pracujeme a s využitím hodín si osvetlíme niektoré vzťahy v rodine. Podobne je spracovaná aj záverečná modlitba.
  • Pomôcky a príprava: Pripravte stôl, prestrite sviatočný obrus, pamätajte na kríž, Sväté písmo. V Písme si vyhľadajte stať Mk 6, 45-52. Ku katechéze budete potrebovať hodiny z prílohy. Vytlačte si ich, vystrihnite, nalepte na tvrdší papier a umiestnite ručičky tak, aby sa dali voľne otáčať. Namiesto čísel umiestnite na hodiny mená členov vašej rodiny a nápisy Nebeský Otec (č. 12), Ježiš (č. 3) a Duch Svätý (č. 9). Horná polovica hodín môže predstavovať nebo (tu môžete napísať aj mená vašich zosnulých), dolná pozemský život. Hodiny využijeme aj pri modlitbe.

Celú katechézu nájdete na stránke: www.tvoj-strom.info