Články‎ > ‎

Koledovanie Dobrej noviny

uverejnené 3. 1. 2021, 2:51 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 3. 1. 2021, 2:58 ]
Dobrá novinaV tomto roku sa v našej farnosti neuskutoční bežné koledovanie Dobrej noviny. Ani koledovanie v kostole na sviatok Zjavenia Pána - na Tri krále :-). Koledovanie si však môžete pozrieť on line priamo na stránke Dobrej noviny, prípadne v TV Lux, alebo vypočuť na rádiu Lumen. Všetky informácie o koledovaní, pre koho sa koleduje tento rok, vysielacie časy programov koledovania a pod. nájdete na stránke Dobrej noviny: www.dobranovina.sk

Prispieť na Dobrú novinu za našu farnosť môžete na nižšie uvedenom účte. Noviny Dobrej noviny budú k dispozícií v kostole, môžete si ich zobrať. V mene eRka Raková ďakujeme za vašu štedrosť.

Účet verejnej zbierky: SK77 1100 0000 0029 4045 7894
Variabilný symbol farnosti: 2012100118

Video YouTube