V tomto roku bolo v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny netradičné. Z dôvodov pandémie sme nemohli v našich rodinách privítať detských koledníkov. No cez televízne obrazovky sme s úsmevom na tvári privítali koledovanie našich kňazov :-) Do zbierky sme sa tento rok zapájali elektronicky, peniaze sme posielali na číslo účtu. Nuž a tu je výsledná suma: 4739,50 eur. Všetkým darcom úprimne ĎAKUJEME :-)

viac o Dobrej novine, jej činnosti a o projektoch ktoré podporuje nájdete na stránke: dobranovina.sk