Články‎ > ‎

Kurz Objav Krista

uverejnené 31. 10. 2018, 11:14 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 31. 10. 2018, 11:14 ]
Od 12. septembra do 24. októbra prebiehal v našej farnosti evanjelizačný kurz Objav Krista. Vždy v stredu večer malo možnosť prehĺbiť svoj vzťah k Bohu devätnásť účastníkov. Stretnutia začínali výbornou večerou, pokračovali modlitbou chvál, prednáškou a diskusiou. V sobotu, počas duchovnej obnovy sme okrem prednášok mohli prijať aj sviatosť zmierenia a mnohí po prvý krát zažiť modlitbu príhovoru. 
Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní tohto kurzu ďakujeme. No predovšetkým sme vďační nášmu Bohu za to, že sa kurz u nás konal, za ten požehnaný čas, že sa dotýkal našich sŕdc, za vytvorenie spoločenstva, ...

dobrá večera na začiatok :-)

prednáška :-)

torta na záver kurzu :-)


a malé darčeky, aby nám kurz Objav Krista pripomínali :-)