18. októbra 2020
slávime v celej Cirkvi Misijnú nedeľu. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preukazujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Vzhľadom na to, že na Slovensku nie je možná v plnej miere tradičná kostolná zbierka na misie, je možné prispieť na misijnú e-zbierku. Na Slovensku je zvlášť venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou.

Napriek nepriaznivej situácii, v ktorej sa nachádzame, sú takí, ktorí sú na tom ešte horšie.

Svoje finančné príspevky môžete posielať na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 1810. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.

ĎAKUJEME za vašu štedrosť a vaše príspevky na misijné diela pápeža Františka.

viac o Misijnej nedeli a o zbierke sa môžete dozvedieť na stránke: www.misijnediela.sk
nájdete tu aj ďalšie zaujímavé videá


Video YouTube