Články‎ > ‎

Objav Krista 2019

uverejnené 1. 12. 2019, 3:19 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 1. 12. 2019, 7:28 ]
V dňoch 9.10.- 20.11. 2019 sa v našej farnosti opäť konal evanjelizačný kurz Objav Krista, na ktorý sa prihlásilo 26 účastníkov, túžiacich nájsť alebo obnoviť si osobný vzťah s Kristom. 

Kurz pozostával zo siedmich večerných stretnutí a jednej duchovnej obnovy. Každú stredu večer po svätej omši smerovali naše kroky do fary, kde nás čakal duchovný program. Najskôr sme sa posilnili chutnou večerou, po ktorej nasledovala modlitba, prednáška na určitú tému a diskusia o téme v malých skupinkách.

Postupne sme sa zamýšľali nad základnými otázkami: Aký je zmysel života?, Prečo je Ježiš dôležitý?, Čo nám chce Ježiš povedať?, Prečo potrebujeme Spasiteľa?, Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?. Počas duchovnej obnovy sme uvažovali, kto je Duch Svätý a ako pôsobí v živote každého z nás. Uvedomili sme si, že Duch Svätý je prejavom Božej lásky k nám, bez pôsobenia ktorého nedokážeme žiť radostný kresťanský život. Mali sme možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, zakúsiť pôsobenie modlitby príhovoru a obnoviť si krstné sľuby. Na posledných dvoch stretnutiach sme sa venovali témam Nový život v Duchu: byť učeníkom Katolíckej cirkvi, Veriť a niekam patriť: prečo potrebujeme cirkev. S novým životom v Duchu prichádzajú aj milosti, ale aby sme mohli čerpať zo sily, ktorú nám Boh ponúka, musíme praktizovať štyri podstatné prvky kresťanského života: každodennú modlitbu a čítanie Svätého písma, službu a evanjelizáciu, sviatosti a spoločenstvo.

Za sedem spoločným večerov sme vytvorili malé spoločenstvo, v ktorom sme už neboli anonymní farníci, ktorí sa stretávajú na ulici alebo v kostole, ale skutoční bratia a sestry.

Na realizácii kurzu sa podieľalo veľké množstvo dobrovoľníkov, bez ktorých by sa kurz nemohol uskutočniť. Všetkým dobrovoľníkom veľmi pekne ďakujeme.

V srdci nás všetkých zostala túžba, aby bol Ježiš Kristus Pánom nášho života, ktorej chceme zostať verní.
                                                                                                                                                                                M. Sihelníková

všetky fotky nájdete v albume - Objav Krista 2019


trochu zo zákulisia kurzu :-)

    

a takéto dobroty nás čakali :-)