Články‎ > ‎

Pôstna katechéza "Odpustenie I."

uverejnené 8. 3. 2017, 11:33 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 8. 3. 2017, 11:34 ]
Téma dňa: Pozvanie k odpusteniu


Odpustenie vody z vodovodného kohútika – prečo to robíme? (chceme čistejšiu vodu, alebo teplejšiu, studenšiu..., chceme niečo lepšie pre seba)
Prečo potrebujeme odpustenie – sebe, iným, Bohu? Prečo potrebujeme odpustenie od iných a od Boha? (kvôli sebe, chceme niečo lepšie pre seba)

Odpustenie je dar, ktorý uzdravuje toho, kto odpúšťa! (uzdravenie od hnevu, zatrpknutosti, túžbe po pomste, sebaľútosti, obviňovania...)

Odpustenie neznamená, že vinník sa z toho vykrúti... (mimo obliga), že nie je vinný, že nemá povinnosť odprosiť a nahradiť škodu.

Odpustenie oslobodzuje od bolesti.

Odpustenie je darom od Boha, ktorý máme prenášať na iných ľudí (podobenstvo o dvoch sluhoch).

Odpustenie vracia hodnotu a úctu človeku, ktorá presahuje jeho skutky či vlastnosti. A rovnako sa deje, keď niekto odpúšťa nám. V absolútnom význame je to vo vzťahu k Bohu.

Odpustenie je podstatné k zdravému kresťanskému životu. Lebo jeden skutok, jedno zlyhanie ma nedefinuje.

Odpustenie je právom odpúšťajúceho. Je to dôležité pre neho!

Odpustenie mení odpúšťajúceho.

Odpustenie nie je zmierenie.


Odpustenie je proces, cesta. Málokto dokáže odpustiť hneď a zaraz.

Poskytnutie a prijatie odpustenia sú silné procesy. Obidva sú veľmi náročné! V nasledujúcich stretnutiach spoločne objavíme, čo znamená niekomu odpustiť alebo naopak, prosiť niekoho o odpustenie. Uvidíme, ako sa dajú prekonať prekážky pri poskytnutí či prijatí milosti odpustenia a ako nám všetkým odpustenie prináša uzdravenie a ako nás chráni.

Predpoklad k tomu, aby sme to vedeli vnímať a prijímať, je podriadenie svojho života Ježišovi. Prečítam modlitbu, ktorú zložil pápež František. Kto s ňou súhlasí, kto chce podriadiť svoj život Ježišovi, nech na záver povie Amen.

„Pane, dal som sa oklamať; tisícmi spôsobmi som utekal pred tvojou láskou, ale znovu som tu, aby som obnovil spojenie s tebou. Potrebujem ťa. Znovu ma vysloboď, Pane, prijmi ma ešte raz do svojho zachraňujúceho náručia.“