Články‎ > ‎

Pôstna katechéza: Odpustenie II

uverejnené 17. 3. 2017, 11:46 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 17. 3. 2017, 11:48 ]
Téma dňa: Čo je podstatou odpustenia

Opakovanie: 

Odpustenie je dar, ktorý uzdravuje toho, kto odpúšťa!
Odpustenie neznamená, že vinník sa z toho vykrúti...
Odpustenie oslobodzuje od bolesti.
Odpustenie je darom od Boha, ktorý máme prenášať na iných ľudí (podobenstvo o dvoch sluhoch).
Odpustenie vracia hodnotu a úctu človeku, ktorá presahuje jeho skutky či vlastnosti. A rovnako sa deje, keď niekto odpúšťa nám. V absolútnom význame je to vo vzťahu k Bohu.
Odpustenie je podstatné k zdravému kresťanskému životu, lebo neodpustenie determinuje obeť!
Odpustenie je právom odpúšťajúceho. Je to dôležité pre neho!
Odpustenie mení odpúšťajúceho.
Odpustenie nie je zmierenie.
Odpustenie je proces, cesta. Málokto dokáže odpustiť hneď a zaraz.
Odpustiť neznamená zabudnúť.

Podstatou odpustenia je dobrovoľná zmena v úmysloch, postojoch a emóciách voči vinníkovi. Keď odpúšťam, zbavujem sa pocitu krivdy, rozhorčenia, nenávisti, strachu, ktoré voči vinníkovi pociťujem; zanechávam túžbu po pomste či ublížení vinníkovi; prestávam ho démonizovať.

Keď odpúšťa niekto mne, získavam v očiach ľudí, ktorých som zranil, novú hodnotu; prežívam novú situáciu, v ktorej už neriskujem žiadnu odvetu, potupu ani hanbu. Ak odpustenie pochopím a prijmem, zažijem požehnanie, ktoré sa na mne prejaví uzdravením mysle aj tela.

Uholným kameňom odpustenia vo všetkých náboženstvách a kultúrach je zbavenie sa negatívneho postoja. Pri odpustení podstupujeme dobrovoľnú zmenu svojich postojov a zámerov voči svojim nepriateľom a vinníkom; zmenu, ktorej súčasťou je aj ochota a túžba zanechať hnev, rozhorčenie, pocit krivdy a pomstu. Znie to zvláštne, no takto definované odpustenie v podstate znamená, že zmeniť sa má obeť, čiže ten, na kom bolo spáchané zlo, ten, kto bol zranený. Obeť musí zanechať negatívny postoj. Takáto predstava je mnohým ľuďom proti srsti, uráža ich to. Obeť nespravodlivosti som predsa ja! Ja sa mám zmeniť?! Ako ma toto môže uzdraviť? Veď to nie je fér!

Neodpustenie vo všeobecnosti nemá na vinníka žiadny účinok. Škodí však človeku, ktorý neodpustí, drží ho v zajatí vlastnej bolesti z toho, čo sa stalo. Odpustenie oslobodzuje obeť a veľmi blahodarne pôsobí na myseľ a telo človeka.

Nabudúce:
Kroky na ceste odpustenia:

„Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému“ (Ž 103).