Články‎ > ‎

Pôstna katechéza VI.

uverejnené 12. 4. 2017, 9:46 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 12. 4. 2017, 9:48 ]
Téma dňa: Odpustenie ako súčasť sviatosti

Sviatostný rozmer odpustenia


My odpúšťame pre svoje dobro, Boh odpúšťa pre naše dobro.

Ľútosť pri spovedi – „Odpusť mi pre krv Kristovu“ – odvolávame sa na lásku, ktorú nám Ježiš prejavil. Trochu zložitejšie povedané – v Starom zákone išiel raz do roka veľkňaz za oponu do Svätyne svätých s krvou capov a býkov, aby vykonal obrad zmierenia za hriechy Izraela (najmä verejné). Ježiš vylial svoju krv a vošiel s ňou do samého neba, kde ostáva naveky (pozri List Hebrejom).

Prečo mnohí po spovedi nemenia svoj život? Príklad žiab, ktoré žijú v bahne, len občas vylezú von nadýchať sa vzduchu. A potom znovu šup do bahna.

Slová rozhrešenia: „Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Jasná úloha Krista – zmierenie a jasná úloha Ducha Svätého – odpustenie. A úloha Cirkvi – jej sviatostná služba.

Účasť na odpustení nám dáva Duch Svätý, ktorý v nás sprítomňuje dielo Ježiša Krista.

Vo Vyznaní viery: Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov...

Odpustením sa ako uzdravený zapájam do života Cirkvi – vďaka dielu Ducha Svätého.„Abba, Otče!“ (Rim 8, 15; Gal 4, 6).

„Ježiš je Pán!“ (1 Kor 12, 3).

Tieto 2 veci v nás spôsobuje Boží Duch – a je to overením prijatia odpustenia.Žalm 103:

Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.

Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia.

Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy;

on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou;

on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.Spytovanie svedomia – vlastne skúma, či všetko vo mne dobrorečí Pánovi. Po spovedi (po prijatí odpustenia) všetko vo mne dobrorečí Pánovi.