Články‎ > ‎

Pôstna súťaž pre deti

uverejnené 16. 3. 2020, 8:26 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 22. 3. 2020, 3:43 ]
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt samaritánka pri studniMilé deti,
keďže sa nemôžeme stretnúť spolu v kostole na detskej sv. omši, tak sme pre vás pripravili pôstnu súťaž.
Bude sa týkať čítaní z pôstnych nedieľ. Veríme, že spolu s rodičmi sledujete v nedeľu sv. omšu cez TV, alebo internet. Tak úlohy pre vás určite nebudú ťažke :-) 

Takže začíname:
Evanjelium 3. pôstnej nedele: Stretnutie pri studni Jn 4, 5-42 (pozri text nižšie, pod úlohou)

Dnes sa spolu s Ježišom posadíme k studni a budeme sledovať čo sa to pri nej deje, s kým a o čom sa Ježiš rozpráva, a kde sú zatiaľ apoštoli? A čo chce týmto povedať Ježiš aj mne?
Ale postupne. 
  • Najskôr si prečítaj text a doplň do tabuľky. Môžeš poprosiť o pomoc aj rodičov.

 Hlavné postavy príbehu Kde sa príbeh odohráva Kedy sa príbeh odohráva Čo robia tieto postavy?
    
    
    
    

Evanjelium nám hovorí čo sa stalo. 
  • Ježiš si unavený sadá k studni. Prichádza tam i Samaritánka, ktorú Ježiš požiadal o vodu. Samaritánka sa začudovala, veď vtedy nebolo zvykom, aby sa muži zhovárali s cudzími ženami. Navyše, Židia a Samaritáni žili v nepriateľstve. A Ježiš, Žid sa jej prihovoril a začal sa s ňou zhovárať. Povedal, že jej dá živú vodu, takže už nikdy nebude smädná! Takú vodu by sme aj my chceli. Ale vlastne, veď my ju aj máme. Krstom sme dostali prístup k živej vode. Ježiš sám je pre nás prameňom živej vody, tej, ktorá nás očistila od dedičného hriechu a z ktorej teraz môžeme stále čerpať. Napr. čítaním z Božieho slova, pri sv. omši, pri modlitbe..
  • Keď Ježiš Samaritánke povedal „všetko, čo v živote urobila“, uverila, že on je ten prisľúbený Mesiáš, na ktorého čakajú. Hneď nechala džbán a bežala do mesta. Vďaka nej potom mnoho ľudí uverilo, že Ježiš je sľúbený Mesiáš, Boží Syn."

Moja úloha na tento týždeň:

1. Poďakuj Ježišovi za dar krstu. Že si Božím dieťaťom a že môžeš stále prichádzať k Ježišovi ako k prameňu živej vody.

2. Skús zistiť dátum svojho krstu, mená svojich krstných rodičov, pozri si doma krstnú sviecu a krstnú košieľku, prípadne fotky zo svojho krstu.

3. Nakresli svoj krst, košieľku, sviecu, alebo skús nakresliť Ježiša so Samaritánkou pri studni a pod kresbu napíš svoju modlitbu poďakovania. (ak nevieš písať, rodičia ti určite pomôžu). Kresby odfoť do mobilu a pošli na farský email: rakova.fara@gmail.com

Nezabudni sa podpísať, aby sme vedeli od koho sú. Tieto kresby zverejníme na webovej stránke našej farnosti. Na záver súťaže ťa čaká odmena :-)

 text evanjelia 3. pôstnej nedele (skrátená verzia)

plné znenie nájdeš tu: lc.kbs.sk


Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.

Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy.

Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.

Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“

Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“

Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“

Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať! Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“

Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“

Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“

Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“

Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“