Články‎ > ‎

Pôstna súťaž pre deti - druhá úloha

uverejnené 21. 3. 2020, 7:57 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 22. 3. 2020, 3:38 ]
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Ježiš uzdravuje slepéhoJežiš a slepý od narodenia

Milé deti, v prvej časti súťaže ste sa dozvedeli o Ježišovi, ktorý je PRAMEŇOM ŽIVEJ VODY, dnes spoznáme Ježiša, ktorý je SVETLOM a pomáha nám správne vidieť. 

Najskôr si prečítaj  Jn 9, 1 - 41  (evanjelium 4. pôstnej nedele, text pozri nižšie v článku)

Ježiš sa stretáva so slepým od narodenia. Je slepý už dlho a tak sa zrejme naučil vidieť inak. Ako? Možno pomocou slepeckej palice, sluchu, hmatu....

  • Môžeš si to vyskúšať. Zatvor oči, alebo nech ti ich rodičia zaviažu šatkou a v tichu počúvaj zvuky, (rodičia môžu skúsiť zašušťať papierom, nechať na chvíľku tiecť vodu, zatlieskať, kráčať po miestnosti a pod...), alebo si pred seba prines nejaké predmety ( pastelky, pero, ceruzka, kniha, učebnica, jablko, mandarinka, lyžička, pohár...) a potom si ich so zatvorenými očami postupne vezmi do rúk a skús zistiť, čo to je? Darilo sa ti :-) ? 

No Ježiš, chce pre neho viac, chce aby videl. Uzdravuje ho. Vlastne ho posiela k rybníku umyť sa. Taká zvláštnosť, umyť sa, no slepý sa rozhodol Ježišovi veriť a urobil, čo mu Ježiš kázal. Asi preto, lebo oči jeho srdca videli viac, spoznali v Ježišovi toho, ktorý je svetlom. A tak poslúcha. Ide k rybníku. Obyčajné umytie a predsa, tentokrát to umytie znamenalo, že uvidel svet okolo seba, bol uzdravený jeho telesný zrak.

No sú tu aj farizeji, ktorí slepého vypočúvali. Verili mu? Prečo nie? Lebo neverili Ježišovi, nechceli uznať, že on je ten, ktorý prináša pravé svetlo. Farizeji, mali oči v poriadku a predsa nevideli, lebo ich oči srdca boli slepé.

  • Kedy je aj moje srdce slepé? Kedy si potrebujem umyť oči srdca? Čo mi bráni vidieť Ježiša? Verím, že ste to uhádli. Je to hriech. Aký? Napr. Keď vidím len seba, svoje záujmy..., Poznáte to. Ja to chcem, to je moje, ja som teraz na rade, ja to potrebujem, ja nechcem... , čiže keď: (skús tie hriechy pomenovať)
    - myslím len na seba - S _ _ _ _ _ _ O
    - sa s nikým nechcem podeliť L _ _ _ _ _ _ _ _O
    - myslím si o sebe, že len ja som ten naj... P _ _ _ A
    - som smutný, až nahnevaný z úspechu druhého Z _ _ _ _ Ť


Ale Ježiš prichádza aj za mnou, chce aby oči môjho srdca boli uzdravené, aby som videl pravé Svetlo a tak sa stal svetlom pre druhých. Preto aj mňa posiela umyť si oči srdca. Ako?

To bude tvoja úloha na tento týždeň:

1. určite vieš, čo treba urobiť ako prvé :-) . Popros v modlitbe Ježiša o odpustenie, vyjadri ľútosť nad tým, keď si myslel na seba viac ako na druhých... (to je to umytie :-)

2. skús si všímať tento týždeň ľudí okolo seba, pozerať sa na nich očami srdca – napr. vidieť, že je mama unavená, sestrička, či brat smutný... a snaž sa im robiť radosť, možno svojou poslušnosťou, pomocou, ... vtedy sa aj ty staneš svetlom pre druhého.

3. Nakresli svoje srdce, pokojne aj s očami :-) a napíš, alebo nakresli aj to ako sa ti tento týždeň darilo, keď si myslel viac na druhých ako na seba (napr. si sa o niečo podelil, sám od seba si pomohol, modlil si sa za druhých, .... )


Obrázok nezabudni poslať na farský email a napíš tam aj svoje meno.

Na záver Ťa čaká odmena :-)

Text evanjelia Jn 9, 1-41 - skrátené, všetky nedeľné texty nájdete tu: lc.kbs.sk

Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci.
Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“
Jedni tvrdili: „Je to on.“
Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“
On vravel: „Ja som to.“
Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“
Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa.
Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“
Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von.
Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“
On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“
Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“
On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.