Články‎ > ‎

Páter Andrej odišiel do nebeskej vlasti

uverejnené 24. 3. 2019, 11:48 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 24. 3. 2019, 11:51 ]
S nádejou na spoločné stretnutie so zmŕtvychvstalým Pánom v nebeskej vlasti
Vám oznamujeme, že dňa 15. marca 2019, 
vo veku 71 rokov do domu Otca a na svoju novú misiu odišiel dlhoročný africký misionár – salvatorián, Kristov kňaz a čestný občan obce Raková páter Andrzej Urbański SDS

V pondelok 25. 3. o 17:00 hod. bude spoločná modlitba za zomrelého v kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej.

Pohreb zosnulého pátra bude v stredu 27. marca 2019 o 12:00 hodine v Bazilike minor Najsvätejšieho srdca Pána Ježiša a Santuárium Fatimskej Panny Márie v Trzebini (Poľsko).
Od 11:15 h modlitba posvätného ruženca, o 12:00 h svätá omša. Po ukončení svätej omše budú telesné pozostatky uložené v miestnej rehoľnej hrobke.

Dňa 26. marca 2019 (utorok) v kostole Panny Márie, kráľovnej Poľska v Bielsko Bialej (Poľsko) bude posledná rozlúčka vo farnosti jeho posledného pôsobenia v komunite pátrov salvatoriánov, v jeho rodnej diecézy o 18:30 h svätá omša, na ktorej bude hlavný celebrant bielsko-živiecky otec biskup Roman Pindel.

Záujemcovia o účasť na pohrebe (streda 27. 3. 2019 v Trzebini – Poľsko) nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii v nedeľu 24. 3. po sv. omšiach. (Ak by bol dostatočný počet zapísaných, zorganizujeme spoločný autobus, predpokladaný odchod z Rakovej o 8:00 h a predpokladaný príchod do 17:00 h)

Viac informácií poskytne M.Bzdilíková – tel. +421 907858542

Odpočinutie večné daj mu, ó Pane a nech večne prebýva pred Tvojou tvárou!