Články‎ > ‎

PUMIN 2019 - púť miništrantov v Šaštíne

uverejnené 15. 6. 2019, 5:49 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 15. 6. 2019, 5:49 ]
Odvážny rytier

Dňa 17 - 18. mája sa konala celoslovenská púť miništrantov v Šastíne, na ktorej sme sa zúčastnili. Tohtoročnou témou PUMINu bolo: 7 útokov, 7 útekov (rytiera). Heslo: "Je tu chlapec, ktorý má päť chlebov a dve ryby a neuteká z boja". 
Našlo sa nás 16 odvážnych miništrantov, ktorí sme vyrazili v piatok o 14.00 hod. spoločným autobusom z Rakovej. Cesta nám ubiehala veľmi pomaly, pretože počas cesty pristupovali aj  miništranti z iných farnosti, s ktorými sme sa potom v autobuse spoznávali. 
Do Šaštína sme docestovali večer pred ôsmou hodinou. Po chutnej večeri nás privítali bratia z rehole Pavlínov. Zahrali sme si futbal, stihli sme nočnú svätú omšu a išli sme spať. V sobotu nás čakal bohatý program. Stretli sme sa s našim šéfom miništrantov otcom Jozefom Luscoňom. Absolvovali sme workshopy a slávnostnú svätú omšu, na ktorej sme aj miništrovali. Po chutnom obede nás čakali rôzne športove disciplíny, súťaže o hodnotné ceny, ktoré dostal každý kto sa do súťaženia zapojil. Po vyhodnotení sa konala ešte  adorácia, dostali sme požehnanie a už nás čakal len večerný návrat domov. 

Načerpali sme tu veľa duchovného povzbudenia k miništrantskej službe. Spoznali sme nových kamarátov. Máme aj trička z PUMINu, ktoré nám budu pripomínať túto púť. Na záver by sme chceli poďakovať za zorganizovanie púte a tiež Bohu známym sponzorom bez ktorých by sme sa nemohli zúčastniť v takom hojnom počte. Vďaka aj nášmu nebeskému Oteckovi, že nás sprevádzal na tejto púti. 
S  pozdravom miništranti z Rakovej a z Korcháňa.

Všetky fotky z Puminu môžete vidieť tu:  bazilika.sk