sväté písmo - nemoderná kniha? - Farnosť PrievalyDnes je biblická nedeľa. V čítaní z evanjelia sme počuli, ako Ježiš povolal apoštolov, oni hneď zanechali svoje siete a išli za ním. Aj nás Ježiš pozýva ísť za ním, možno tiež aspoň na pár minút zanechať siete - tie sociálne, ako sú instagram, facebooku a neviem aké ešte :-), tieto siete sa nás snažia chytiť do nepokoja, možno aj hnevu... , zvlášť v dnešnej dobe. Dnes je ten najlepší čas to zanechať a prijať to, čo nám ponúka Ježiš, jeho Slovo, ktoré je pokrmom pre naše hladné duše, ktoré nám dá odpovede na naše otázky, smer kadiaľ a ako ísť ďalej, pravý pokoj ... a omnoho viac. Nuž kto chce, môže prijať našu ponuku ročného plánu čítania Biblie. V prílohe nájdete tabuľku s vybranými čítaniami z troch rôznych kníh Svätého písma na deň. Je tam aj časť z Katechizmu - ak chcete, môžete si pridať i to. 

Odporúčaný postup pri čítaní:
  • Urob si čas – 20 až 30 minút denne, najlepšie v rovnakú dennú dobu.
  • Prežehnaj sa a pomodli sa vlastnými, jednoduchými slovami k Bohu. Vzývaj pomoc Ducha Svätého.
  • Čítajúc, vnímaj Božie slová a buď otvorený výzvam, ktoré adresujú Tvojmu každodennému životu.
  • Keď dočítaš, zotrvaj chvíľu v tichu, v uvažovaní nad tým, čo si počul a odpovedaj v modlitbe Bohu na Jeho oslovenie prostredníctvom textu, ktorý si práve čítal.
  • Odškrtni si políčko na znak toho, že dané čítanie si ukončil.
  • Povzbudzujeme Ťa, aby ste spoločne vytvorili skupinku 4 – 5 ľudí, ktorí budú každý ráno čítať rovnakú časť Biblie a Katechizmu a potom sa raz týždenne zídete na stretnutí, kde sa budete navzájom deliť s tým, ako Vás Pán cez čítané slová oslovili a akým spôsobom Jeho slová nasledujete.
  • Niektoré state môžu pôsobiť nudne, alebo príliš náročne. Nenechaj sa znechutiť, buď trpezlivý, Boh isto prehovorí, aj keď niekedy až po dlhšom období suchopárnosti ...
Ukážka tabuľky v prílohe:

 Deň SP - SZ SP - SZ SP - NZ Katechizmus O.K.
 1. Gen 1 Ž 1 Mt 1, 1-17 Úvod 
 2. Gen 2 Ž 2 Mt 1, 18 - 25 1 -10 
 3. Gen 3 Ž 3 Mt 2 11 - 17 
 4. Gen 4 Ž 4 Mt 3
 18 -25 


Ċ
Božka Bzdilíková,
24. 1. 2021, 1:25