Články‎ > ‎

Rok Božieho slova

uverejnené 19. 1. 2020, 4:06 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 19. 1. 2020, 4:06 ]
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt rok božieho slovaRok Božieho slova sa na Slovensku začal prvú adventnú nedeľu Pastierskym listom otcov biskupov ako duchovná výzva podnecujúca čítať Sväté písmo viac ako doteraz. Výzva prehlbovať sa v jeho poznaní a v modlitbe s Písmom. Výzva motivovať seba aj naše deti, aby nás Božie slovo osobne oslovilo a sprevádzalo. Prvou adventnou nedeľou sa začal rok Božieho slova a bude trvať do 30. septembra 2020.

  • Katolícke Biblické dielo prináša v rámci roku Božieho slova Komentáre a ďalšie aktivity, projekty, ktoré môžete nájsť na ich stránke: www.kbd.sk
  • v našej farnosti sa môžete zúčastniť stretnutí nad Božím slovom " Zakoreniť sa v Kristovi", každý pondelok po sv. omši v pastoračných priestoroch fary
  • na našej stránke vám i naďalej ponúkame pravidelné nedeľné zamyslenia prevzaté zo stránky www.dcza.sk

Z pastierského listu vyberáme:

Tri podnety pre rok Božieho slova:

1. Tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím prekladom chcel sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže „všeobecne rozšírený“.

2. Päťdesiate výročie Katolíckej biblickej federácie. Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI. v roku 1969. V súčasnosti má viac ako 300 riadnych členov.  Riadnym členom vo federácii je aj Slovensko, a to cez Katolícke biblické dielo. Poslaním federácie je šírenie Svätého písma. Prezident federácie, filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od  Prvej adventnej nedele až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra. 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova – a Konferencia biskupov Slovenska tento návrh prijala.

3. Apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“ – najbližšia bude 26. januára.


Chceme vás preto, milí bratia a sestry, – zvlášť v tomto Roku Božieho slova – pozvať na časté stretnutie so živým Kristovým slovom v Cirkvi a to v rámci každej svätej omše. Prosíme vás, aby ste sa zúčastňovali na liturgii a so záujmom počúvali Božie slovo, ktoré zaznieva tak z textov Svätého písma, ako aj z hlásania vysvätených služobníkov Cirkvi. Všetci sa snažme o to, aby sme sa pri bohoslužbe slova dali osloviť Kristom Pánom a boli sme ochotní podľa jeho slova meniť naše zmýšľanie i naše skutky.

Rok Božieho slova je vítanou príležitosťou prehlbovať náš záujem o Sväté písmo. Napríklad jeho čítaním v kruhu rodiny v rámci osobnej modlitby vzdelávaním sa v chápaní obsahu Písmajeho štúdiom, pochopiteľne formou takej odbornej literatúry, ktorá má cirkevné schválenie –, vytváraním biblických krúžkov vo farnostiach či na školách.