Články‎ > ‎Spoločenstvá‎ > ‎

eRko

Motto: "Radostnou cestou svedectva viery, kráčame spolu malí i veľkí."

Je to detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná práca s deťmi mimo školy v malých spoločenstvách - stretkách. V našej farnosti sa deti stretávajú v pastoračných priestoroch fary na stretkách s animátormi, ktorí pre nich organizujú aj ďalšie rôzne akcie - výlety, diskotéky, letné detské tábory ... Pravidelne sa vo vianočnom období zapájame do koledovania Dobrá novina, v máji sa zúčastňujeme misijnej púte detí v Rajeckej Lesnej, rovnako sa zapájame do kampane Vypni telku, zapni seba.

Zodpovedná v našej farnosti za eRko je: Viktória Korchanová

Viac info o eRku nájdete TU