Články‎ > ‎Spoločenstvá‎ > ‎

Misijné spoločenstvo "Žíznim"

Hnutie Žíznim založili Otcovia Misionári lásky v roku 2006 v Tijuane v Mexiku. Je to spoločenstvo veriacich kresťanov, ktorí žijú vo svete, ale spolupodieľajú sa na charizme a duchu rehole Otcov Misionárov lásky, ktorú založila sv. Matka Tereza z Kalkaty.

Cieľom Hnutia je pomáhať tým najchudobnejším z chudobných - robiť malé veci s veľkou láskou.

Laické Hnutie Žíznim v celej Európe vedie P. Peter Kučák MC, rodák z Čadce - Drahošanky.