Články‎ > ‎Spoločenstvá‎ > ‎

Modlitby matiek

Je to stretnutie matiek, ktoré sa modlia za svoje deti. V našej farnosti fungujú dve takéto stretnutia, ale sú pozvané všetky matky.

"Učíme sa žiť život Ježišovej matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých Ježišovi v dôvere, že On môže všetko."

Základné zásady:
Neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej - ktorej mamy.
Neohovárať: nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí
Nevynášať: dôverné veci nehovoríme inde.

viac info nájdete na stránke Modlitby matiek