Články‎ > ‎Spoločenstvá‎ > ‎

Ružencové bratstvo

je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou,ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba,Cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľudom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. 

Ako je to u nás?

Počet ruží v živom ruženci je 14 pričom každá ruža má 20 členov. Od 03.06.2017 prebrala od p Jožky Palušovej ružencové bratstvo horliteľka ružencového bratstva p Jarmila Paštrnáková.

V roku 2011 sa konala reorganizácia ružencového bratstva v našej farnosti,ktorá pozostáva z nového zápisu všetkých členov ružencového bratstva, ale aj tých,ktorý by radi do ružencového bratstva vstúpili. Prihlásiť sa môžu po vyplnení prihlášky.

*živého ruženca

*svätého ruženca

*večného ruženca,kde je potrebné uviesť čas bdenia,mesačne alebo ročneDňa 13.06.2017 bola zvolená finančná komisia:

*pokladnička: p.Emilia Beleščaková
*kontrolóri: p.Janka Prodajová a p.Danka OlešňanikováV našej farnosti je 13 ruží živého ruženca,ktoré majú svoju horliteľku a svojho patróna.

*Horliteľka ruže č 1.Jozefa Bukovanová,Sv.J.M.Vianey
*Horliteľka ruže č 2.Katarina Poláková,Sv.K.Sienská
*Horliteľka ruže č.3.Marta Čišecká ,Sv.P.Pio
*Horliteľka ruže č.4.Emilia Jurčová,Sv.František z Asisi
*Horliteľka ruže č.5.Jana Gavlasová, Sv. Marta
*Horliteľka ruže č.6.Veronika Poláčková,Sv.Jozef
*Horliteľka ruže č.7.Mária Mahutová,Sv.Anna
*Horliteľka ruže č.8.Mária Urbaníková,Sedembolestná Panna Mária
*Horliteľka ruže č.9.Eva Novosadová,Sv.Mária Gorety
*Horliteľka ruže č.10.Mária Kavuláková,Sv.Faustina
*Horliteľka ruže č.11.Mária Sekerková,Sv,Ján Pavol II.
*Horliteľka ruže č.12.Jana Prodajová,Sv. Anton
*Horliteľka ruže č.13.Emília Beleščáková,Sv.Rita
  Horliteľ ruže č. 14. Marian Kováčik,  (mužská ruža)


Ružencové bratstvo má členov svätého i večného ruženca. 

V roku 2018 sa naše ružencové bratstvo sa rozrástlo o jednú ružu živého ruženca, ktorú tvoria muži.
Pán Boh zaplať za týchto mužov i každého, kto sa zapája do modlitby posvätného ruženca.
Raz za mesiac sa stretávajú na spoločnej modlitbe.
Ružu vedie p.Marian Kovačik.
Bohu patrí vďaka i našej Nebeskej Matke za tento dar.

Ako sa stať členom ružencového bratstva?

Členom môže byť pokrstený katolík,ktorý má minimálne 9 rokov, ktorý sa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva povinnosti vyplývajúce z členstva bratstva a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca čím sa stane členom Živého Svätého , alebo Večného Ruženca. Ak členovi počas jeho členstva už nevyhovuje forma modlitby, pre ktorú sa rozhodol môže si zvoliť inú formu modlitby posvätného ruženca, ktorú vládze splniť, alebo požiada o uvoľnenie z RB.


Čo je zmyslom ružencových bratstiev?

V podstate to, čo kedysi povedal pápež Ján Pavol II. : Objavovať modlitbu ruženca vo svetle Svätého písma, s liturgiou a každodenným životom. Aby modlitba ruženca vždy vychádzala z Božieho slova , ktorú nenahradí žiadne iné. To slovo nie je len informácia, je to pokrm , ktorý má viesť k premene životov. Ak premena chýba , potom sa treba zamyslieť nad tým, či v recitovaní "zdravasov " nerobíme chybu.

Modlitba ruženca má prinášať svoje ovocie v ľudských postojoch. Okrem modlitby je teda veľmi dobré, ak si RB dávajú aj konkrétne úlohy , preberajú za niečo zodpovednosť napr. organizujú pomoc chorým, pomáhajú v aktivitách vo farnosti.

Inými slovami zmyslom RB je spoločná snaha učiť sa modlitbu ruženca premieňať na lásku a konkrétne skutky.


Načo je potrebné v pôsobení RB klásť veľký dôraz ?


Na ducha, aby RB neboli len dobre namastené modlitebné stroje, ale ľudia , ktorí sa radi stretávajú, ktorí myslia jeden na druhého a snažia sa o všeobecné dobro. Tu veľmi pomáha spoločná modlitba, na ktorej by sa členovia RB mali stretávať minimálne raz mesačne. Tieto stretnutia umocňujú pocity solidarity, spolupatričnosti a navonok vyjadrujú duchovnú jednotu členov RB. Sú signálom pre svet, že vzájomné priateľstvá, stretnutia, majú svoj veľký význam. Že človek, ktorý verí Bohu, nikdy nie je sámViac o ružencovom bratstve nájdete na stránke dominikánov TU