Články‎ > ‎Spoločenstvá‎ > ‎

Spevácke zbory

Chrámový zbor GAUDIUM
pri kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej


Chrámový zbor Gaudium bol založený pred Vianocami roku 2006. Všetci členovia zboru Gaudium pochádzajú z Rakovej a majú v hudbe záľubu. A práve Boh a radosť z hudby sú základnými piliermi zboru. Preto aj dostal meno Radosť, v latinskom preklade Gaudium.
Postupom času sa zbor rozširoval z pohľadu počtu členov a obohacoval sa aj o inštrumentálnu časť, konkrétne o interpretov na hudobné nástroje ako trúbku, trombón, sláčikové nástroje, priečnu flautu, klavír a pod. Zbor Gaudium má 30 členov a od založenia je jeho dirigentkou Zuzana Golisová.

Za uplynulých 10 rokov zbor nacvičil viac ako 200 rôznych skladieb. Jeho ambíciou je prinášať vždy niečo nové, objavovať a spoznávať nové skladby. Okrem duchovnej chrámovej hudby má Gaudium v repertoári aj svetskú tvorbu.

V úvodných rokoch existencie zbor spieval výhradne iba v Rakovej počas svätých omší. Koncertnou prvotinou Gaudia bol Vianočný koncert v roku 2009. Na tomto koncerte vystúpil spolu so zborom aj operný sólista Slovenského národného divadla Alojz Harant.

Z festivalov sa zbor zúčastnil v roku 2012 festivalu „Mariánska pieseň“ v Skalitom a v roku 2014 „Koncertu zborového spevu“ konaného v Kysuckom Novom Meste.

Od roku 2013 zbor koncertuje samostatne. Námetom pre koncertné vystúpenia boli oslavy Narodenia Pána a Veľkej Noci. Pri príležitosti Narodenia Pána sme koncertne vystúpili v Rakovej, Zákopčí, Turzovke, Zborove nad Bystricou, Krásne nad Kysucou a v Stráňavách.

Výnimočné dielo súčasného hudobného skladateľa Pavla Kršku „Pašie podľa Jána“ sa stali hlavným bodom programu našich veľkonočných koncertov, ktoré zbor absolvoval v Rakovej, Zborove nad Bystricou, Vrútkach.

Z interpretácie svetskej hudby bolo významným vokálne sprevádzanie slávnosti odhalenia sochy Jána Palárika v nadživotnej veľkosti v roku 2012 pri príležitosti 190. výročia narodenia Jána Palárika v Rakovej, počas ktorého sa zbor prezentoval výberom slovenských národných piesní. Okrem toho zbor každoročne obohacuje svojim spevom celoslovenskú prehliadku ochotníckych divadelných súborov Palárikova Raková s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby.

Gaudium spolupracuje aj s inými zborovými telesami. V spolupráci s Chrámovým speváckym zborom sv. Jozefa – robotníka z Čadce – Kýčerka, chrámovým zborom Sursum corda z Rosiny a Kysuckým komorným orchestrom zbor doprevádzal v roku 2015 slávnosť konsekrácie Chrámu Matky Cirkvi v Turzovke - Živčákovej. Na tomto pútnickom mieste sa už zbor niekoľkokrát zúčastnil otvorenia pútnickej sezóny.

Gaudium sa zúčastnil viacerých prehliadok chrámových zborov, doprevádzal liturgiu v mnohých chrámoch, rovnako koncertoval v rôznych dedinách a mestách, no prvoradým bolo, je a aj ostane pre zbor Gaudium spestrovanie a doprevádzanie liturgie doma v Rakovej.

V tomto roku 2016 slávi Gaudium 10 rokov od svojho založenia a pri tejto príležitosti nahral svoje prvé CD, ktoré nesie názov „ON prišiel k nám“ s repertoárom tvoreným slovenskými a svetovými vianočnými skladbami a koledami.