Články‎ > ‎

Stretnutie zakladajúcich členov speváckeho zboru Caritatis

uverejnené 27. 12. 2017, 6:49 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 27. 12. 2017, 6:49 ]
Na sviatok sv. Štefana nám spríjemnili svojim spevom liturgiu na sv. omši o 9:00 hod. bývalí zakladajúci členovia speváckeho zboru Caritatis. Zbor vznikol po revolúcií, čiže takmer pred 30 - timi rokmi. Keď sme vtedy pred mnohými rokmi spievali a hrali na jasličkovej, hudobne nás doprevádzali  chlapci z Čadce (Lojzik Potočiar, jeho brat Milan, Mirko Hafera, Janko Uskoba, Martin Klimek...) a veru sme vôbec netušili, že Janko z Čadečky,  bude raz našim duchovným pastierom :-) Tak sa veru netreba čudovať, že i teraz, po takmer 20 - tich rokoch, keď sme sa opäť stretli, nám náš Janko znova hral - tentokrát na klávesoch :-) 
Nuž, stretli sme sa, zaspomínali, zaspievali Bohu na slávu, zo srdca a s láskou... a snáď to nebolo posledný krát :-)
Niečo z histórie a spomienok zboru :-)
Začiatky speváckeho zboru Caritatis sa spájajú s jasličkovou pobožnosťou v roku 1989. Vtedy po celých Kysuciach zakladal Milan Potočiar z Čadce so svojim týmom detské spevokoly, s ktorými nacvičovali jasličkovú pobožnosť. Po nej sa za podpory pána farára Justína Jurgu deti rozhodli pokračovať a spievať. Viedol ich Martin Klimek z Čadce. Nácviky boli v kostole, v sobotu popoludní a vo štvrtky večer boli detské sväté omše. V rámci tohto spevka vytŕčalo zopár mladých – stredoškolákov, ktorí chceli spievať aj náročnejšie, viachlasné piesne. A tak začali chodiť do Čadce, na nácviky mládežníckeho zboru, ktorého členmi boli mladí takmer z celých horných Kysúc. O nejaký čas ich počet rástol a založili si vlastný ml. spevácky zbor. Stretávali sa v piatky po večernej sv. omši na fare. Každú nedeľu na rannej sv. omši bola mládežka. 

Nad našim názvom sme začali rozmýšľať s príchodom prvého festivalu Magnifikát – v roku 1993, ktorého sme sa zúčastnili. Keďže sme vždy chceli spievať s láskou Bohu na slávu, spomedzi všetkých návrhov vyhral názov CARITATIS – čo v preklade znamená S LÁSKOU.
Okrem spevu na sv. omšiach sme sa venovali aj deťom na detskom spevku, stretkách, táboroch... Aby sme mohli niečo odovzdávať, potrebovali sme aj čerpať a tak sme sa každú stredu večer stretali pri čítaní sv. písma, modlitbe ... Tieto stretká prebiehali na fare, alebo u niekoho doma.

Spolu sme zažili veľa. Spevácke sústredenie na Jedľovníku vo Vysokej - s úsmevom si spomíname na starú školu v ktorej netiekla voda a chlapci museli najskôr postaviť novú latrínu – tá stará bola už životu nebezpečná. Apropó chlapci – tých nám všetci závideli, keďže sme ich v tom čase mali zo všetkých zborov najviac. Nedá sa nespomenúť sviatok sv. Mikuláša, na ktorý dal p. farár J. Jurga ušiť originál Mikulášske oblečenie – čiže ornáty. Prezliekli sme sa za Mikulášov, čertov, anjelov a vytvorili asi 6 skupín, ktoré chodili po Rakovej a obdarúvali deti a potom sa tešili na horúci čaj s príchuťou vína, ktorý nám na fare dal pripraviť p.farár Jurga. Vtedajší náš p. farár Justín Jurga bol vždy našou veľkou oporou.

Zúčastňovali sme na stretnutíach mladých s našim biskupom, dnes už zosnulým kardinálom J. CH. Korcom, a po ňom s p. F. Rábekom. Spolu sme boli v Nitre na stretnutí mladých s pápežom Jánom Pavlom II. Chodili sme aj na púte do Šaštína, Oščadnice... Zo začiatku sme chodievali na mládežnícke poklony do Jablunkova. Bolo to super stretnutie mladých z Čiech a Slovenska pred Sviatosťou. Trochu sme túžili mať aj u nás takéto poklony, a tak p. farár Jurga zaviedol mládežnícke poklony na prvý piatok aj u nás.
Činnosť zboru dokonca presiahla aj hranice Kysúc. Na púti mladých na sviatok sv. Cyrila a Metoda, keď už po pestrom programe, takmer všetci okolo nás sladko spali, my sme ešte plný energie pod holým nebom sedeli v kruhu a spievali. Zrejme nas bolo počuť, lebo ráno sme celí prekvapení dostali od organizátorov pozvanie spievať na hlavnej sv. omši s kardinálom J.CH. Korcom, ako mládežnícky zbor.

Naša vedúca – Marcelka Goneková (dnes Zbončáková) spolupracovala so žilinskými saleziánmi a tak sme sa dostali na celoslovenský festival salezianskej mládeže FESTA, kde sme spolu s ml. zborom RADOSŤ zo Senca pod vedením F. Podolského spievali na slávnostnej sv. omši.  

Roky utekali a chlapci zo zboru sa oženili, dievčatá povydávali a začali sa venovať svojím rodinám, ale zbor nezanikol, prichádzali ďalší mladí, ktorí pokračovali v činnosti zboru. Takto obmieňaný zbor Caritatis existoval takmer 25 rokov. Žiaľ, pred pár rokmi zanikol a aj keď sa pokúšali vytvoriť naši mladí nový zbor, nepodarilo sa a teraz tu žiadny mládežnícky zbor nemáme, ale dúfame, že sme svojim spevom v našich mladých vzbudili túžbu spievať Bohu na slávu a zasa sa budú z nášho kostola ozývať aj mládežnícke piesne :-)