Články‎ > ‎

Usmernenia hlavného hygienika SR k individuálnej duchovnej službe

uverejnené 1. 4. 2021, 10:30 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 1. 4. 2021, 10:30 ]
Od 01.04.2021 je zaradená medzi výnimky zo zákazu vychádzania individuálna duchovná a pastoračná služba. 
Ponúkame vám "Usmernenia hlavného hygienika SR a podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti". 
Vo výnimočných prípadoch odporúčame požiadať o individuálnu duchovnú a pastoračnú službu, ktorú je možné vykonať len:
  • ak zúčastňujúca sa osoba (prijímateľ duchovnej alebo pastoračnej služby resp. sprevádzajúca a vysluhujúca) bude zdravá, a bez nariadených karanténnych opatrení
  • termín individuálnej duchovnej služby bude vopred telefonicky alebo e-mailom dohodnutý a na konkrétny čas len pre jednu osobu. Nie je možné, aby sa na jeden termín dostavilo viac osôb. Výnimkou je doprava a asistencia osoby fyzicky odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby.
  • bude na vhodnom mieste, ideálnym miestom pre vysluhovanie duchovnej služby je exteriér okolo kostola (záhrada) alebo dobre vetrateľný priestor. V prípade zlého počasia je možné duchovnú službu poskytnúť v budove (napr. v kostole, pastoračnom centre, fare, príbytku zúčastnenej osoby).
  • pri duchovnom rozhovore a sv. spovedi dodržuje odstup od spovedníka 2 metre (v prípade potreby - nedoslýchavosť i kratšiu vzdialenosť), nie je priamo tvárou ale bokom otočená k spovedníkovi. Vždy s ROR.

celé znenie usmernení nájdete na stránke: www.tkkbs.sk