Články‎ > ‎

Usmernenia pre pohreby, krsty, sobáše v dobe obmedzenia

uverejnené 9. 1. 2021, 10:50 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 9. 1. 2021, 10:53 ]

  • Do počtu 6 osôb sa pri pohrebe, krste, sobáši nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto činnosť výkonom povolania (kňaz, pohrebná služba ...).
  • Obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre  interiér. Nie je dovolené vytvárať väčšie skupinky.
  • Osoby zúčastňujúce sa obradu, musia dodržiavať hygienické nariadenia ( rúško, dezinfekcia, odstup 2 m...), okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu to nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly...)
  • V prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške č. 77 je zodpovednou osobou organizátor obradu.
  • V prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb pri obrade je potrebné, aby mali všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starší ako 12 hodín a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom s presným určením času a miesta jeho konania.