Články‎ > ‎

Verejné slávenie sv. omší v našej farnosti

uverejnené 7. 5. 2020, 7:01 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 16. 5. 2020, 9:27 ]
V súvislosti s prijatými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej republiky sa počnúc dňom 10. mája 2020 obnovujú sväté omše v kostoloch za obmedzených podmienok. V našej  farnosti Raková budú sväté omše nasledovne a s týmito obmedzeniami:

1. Sväté omše v nedeľu 
  • budú slávené na námestí pred kostolom v časoch 7:30, 9:00 a 10:30
  • Na námestí budú pripravené stoličky v rozostupoch 2x2 metre. 
  • Prosíme vás, dajte prednosť na sedenie dôchodcom, tehotným ženám a rodičom s malými deťmi. 
  • Svätá omša o 10:30 bude prenášaná aj prostredníctvom káblovej televízie, internetu. 
  • na Korcháni o 9:00 bude určená sv. omša pre ľudí nad 65 rokov do naplnenia kapacity kostola. Ostatní veriaci môžu bohoslužbu sláviť vonku okolo kostola. 

2. Sväté omše v týždni o 18:00 hod., v sobotu o 17:30 hod. - sú rozdelené podľa miesta bydliska
  • Pondelok, streda, piatok  pre veriacich bývajúcich od kostola smer vyšný koniec a zákopecká cesta do naplnenia kapacity kostola. Ostatní veriaci môžu bohoslužbu sláviť vonku okolo kostola.
  • Utorok, štvrtok, sobota pre veriacich bývajúcich od kostola smer nižný koniec a Trstená do naplnenia kapacity kostola. Ostatní veriaci môžu bohoslužbu sláviť vonku okolo kostola.
  •  Aj tieto Sväté omše budú prenášané do káblovej televízie a internetu.
  • Piatok o 16:20 na Korcháni pre veriacich od Kohútového na Korcháň, do naplnenia kapacity kostola. Ostatní veriaci môžu bohoslužbu sláviť vonku okolo kostola. 

Prosíme vás o rešpektovanie rozostupov 2 metre, nosenie ochranných rúšok a pred vstupom do kostola si dezinfikujte ruky, alebo používajte ochranné rukavice. 

fotografie sú prevzaté z fb stránky saletini rozkvet