Články‎ > ‎

Vyhodnotenie detskej pôstnej súťaže

uverejnené 16. 4. 2020, 7:00 používateľom Božka Bzdilíková   [ aktualizované 16. 4. 2020, 7:08 používateľom RKC Farnosť Rakova ]
Od začiatku obdobia zákazu verejného slávenia sv. omší sme na našej stránke ponúkli deťom pôstnu súťaž.
Každú nedeľu pribudla nová úloha vyplývajúca z evanjelia, ktoré sa v ten deň čítalo. 
Do súťaže sa zapojili deti Laura Urbaníková a súrodenci Lívia, Tobiáš a Dominik Kmecíkovci. Tieto deti, dostanú od p. farára odmenu za splnenie úloh na prvej detskej sv. omši, ktorá už bude verejne slávená. Aj keď si na tú odmenu budú musieť počkať, o to viac sa môžu tešiť :-)

Deťom ďakujeme, že sa do súťaže zapojili a veríme, že okrem odmeny im to prinieslo aj niečo nové, čo sa dozvedeli a naučili :-)

Nech sa páči, pozrite si v skratke aké úlohy mali deti a ich práce :-)


1. Stretnutie Ježiša so samaritánkou - Ježiš je prameň živej vody - úloha: nakresli svoj krst a poďakuj Ježišovi.

   

2. Stretnutie Ježiša so slepcom - Ježiš je Svetlo sveta - úloha: pozerať sa očami srdca a vidieť aj neviditeľné


     

3. Vzkriesenie Lazára - Ježiš je Vzkriesenie a život - úloha: zasaď žitko, alebo fazuľku a pozoruj ako hoci ono zomiera, zároveň dostáva nový život

  

4. Kvetná nedeľa, Veľký týždeň - Ježiš je Kráľ - úloha: priprav si Veľkonočnú záhradku (golgotu a Boží hrob)