Služby


Duchovní vo farnosti

Mgr. Ján Uskoba, farár
Mgr. Peter Mariak, výpomocný duchovný pre Rakovú - spovedná služba + kancelária
Mgr. Alojz Mičieta, výpomocný duchovný


Kostolník

Ján Honíšek

Zvonárka


Organisti

Zuzana Golisová, Simona Matyšáková