Služby


Duchovní vo farnosti

Mgr. Ján Uskoba, farár
Mgr. Peter Mariak, výpomocný duchovný pre Rakovú - spovedná služba + kancelária


Kostolník

Ján Honíšek

Zvonárka

p.  Anna Kotuľová

Organisti

Zuzana Golisová, Janka Kovačíková, Simona Matyšáková